noble gratulacje spotkanie bi 4 Wydarzenia

Zachodniopomorskie Nobel dla naukowców z Politechniki Koszalińskiej

Fot. Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska

Zespół naukowców pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Wojciech Kacalaka zdobył Zachodniopomorskiego Nobla 2021 w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. To drugie tego rodzaju wyróżnienie w ostatnich latach, które wskazuje, że naukowcy z Politechniki Koszalińskiej nie zwalniają tempa pracy i rozwoju.

Nagrodę otrzymał prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak oraz jego zespół naukowy w składzie: dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK, dr inż. Katarzyna Tandecka, dr inż. Łukasz Rypina, dr inż. Filip Szafraniec z Katedry Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych Wydziału Mechanicznego oraz dr inż. Robert Tomkowski z Katedry Mechaniki Precyzyjnej Wydziału Mechanicznego.

Noble dla najlepszych

Naukowcy otrzymali Zachodniopomorskiego Nobla za wdrożenie przemysłowe innowacyjnych narzędzi z mikroagregatami ściernymi, które zapewniają zmniejszenie energii szlifowania, a przy tym zwiększają trwałość narzędzi sprzedawanych obecnie do wielu krajów świata. Dzięki zastosowaniu tych narzędzi możliwa była poprawa całego procesu obróbki ściernej.

Nagroda przyznawana jest od 2000 r. przez kapitułę, czyli Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki. Celem konkursu jest promocja zachodniopomorskich naukowców i ich osiągnięć. Nagradzane są prace o najwyższym standardzie, wdrożone lub opatentowane i publikacje notowane na indeksie filadelfijskim. Noble przyznawane są w kategoriach nauk: humanistycznych, podstawowych, technicznych, ekonomicznych, rolniczych, medycznych, o morzu i artystycznych.

Miara osiągnięć naukowych

Prof. Wojciech Kacalak, rektor Politechniki Koszalińskiej w latach 1993-1999, podkreśla: – Staram się inspirować pracowników do upowszechniania osiągnięć naukowych we wszelkich formach, które przynoszą uznanie dla twórczej pracy. Nasze zespoły uzyskiwały wyróżnienia w tym konkursie, który cieszy się zainteresowaniem środowisk naukowych i osiągnął trwały, ceniony status.

Doktor Honoris Causa Politechniki Poznańskiej (2015) i Politechniki Koszalińskiej (2017) dodaje: – Uczelni zależy na wyzwalaniu potencjału twórczego pracowników. Wiemy, że potencjał jest większy niż się sądzi. Dopiero sprawdzanie możliwości twórczych daje pełny wynik. Kryteriów i miar oceny osiągnięć jest wiele, niemniej każde osiągnięcie jest cenne.

W latach 2004-2020 naukowcy z Koszalina otrzymali osiem Zachodniopomorskich Nobli, w tym pięć indywidualnych i dwa dla zespołów badawczych.

svg%3E Wydarzenia

Dotychczasowi laureaci Zachodniopomorskiego Nobla

2004

Prof. Mirosław Maliński za „Opracowanie i zastosowanie metody numerycznej analizy piezoelektrycznych widm fotoakustycznych materiałów elektronicznych”;

2005

Prof. Przemysław Borkowski za „Opracowanie podstaw i opatentowanie nowej metody obróbki trudnodostępnych powierzchni wysokociśnieniową strugą hybrydową: wodno-ścierno-lodową”;

2007

Zespół Laboratorium Techniki Próżniowej za „Wdrożenie nowoczesnych technologii próżniowo-plazmowych w wytwarzaniu narzędzi do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych dla potrzeb przemysłu meblarskiego i leśno-drzewnego w Euroregionie Pomerania”;

Prof. Paweł K. Zarzycki za „Międzynarodową aktywność naukową, a w szczególności za cykl siedmiu prac o charakterze badań podstawowych oraz stosowanych, poświęconych opracowaniu oraz zastosowaniu w praktyce nowych metod chromatograficznych do oznaczania substancji drobnocząsteczkowych istotnych z punktu widzenia medycyny oraz ochrony środowiska naturalnego”;

2009

Prof. Bohdan Andriyevsky za „Pionierskie prace teoretyczne i doświadczalne struktury elektronowej pasmowej”;

2014

Zespół Instytutu Technologii i Edukacji za „Hybrydowe technologie modyfikacji narzędzi do obróbki drewna”;

2020

Prof. Adam Słowik za „Inspirowane naturą populacyjne algorytmy optymalizacyjne i ich zastosowania”.