uczelnia noc sebastian banucha 6 2022 4 Wydarzenia

Awans w rankingu „Perspektyw” i lepsze wyniki rekrutacji

Fot. Sebastian Banucha/Politechnika Koszalińska

19. miejsce wśród uczelni technicznych i awans do pierwszej siedemdziesiątki najlepszych uczelni w Polsce – tak wygląda pozycja Politechniki Koszalińskiej w najświeższym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022. Druga bardzo dobra informacja ze środowiska akademickiego dotyczy aż o 30 proc. wyższego wskaźnika tegorocznej rekrutacji na studia. To pierwszy tak duży skok od 2008 r.! Poza tym Wydział Mechaniczny otrzymał prestiżową europejską akredytację EUR-ACE

W najnowszym rankingu magazynu edukacyjnego „Perspektywy” Politechnika Koszalińska uplasowała się na 15. miejscu w dziedzinie wynalazczości (w tym zestawieniu wyprzedza wiele wiodących uczelni technicznych, w tym Politechnikę Poznańską i Akademię Górniczo-Hutniczą).

Silna uczelnia regionalna

Wysoko ocenione zostały również poszczególne kierunki studiów. Informatyka skoczyła w swojej grupie aż o 8 oczek i tym samym jest na 13. miejscu w kraju. Wyższą pozycję zajął również kierunek Elektronika i Telekomunikacja (z 11. na 9. miejsce). Bez zmian, bo na 15. miejscu, pozostaje Mechanika i Budowa Maszyn.

Spory wzrost odnotował kierunek Zarządzanie, które z 42. pozycji w kraju wskoczyło na 35. miejsce. Równie dobrze poradziły sobie pozostałe sklasyfikowane w rankingu kierunki, które prowadzone są na Politechnice Koszalińskiej.

Awans uczelni w rankingu bardzo nas cieszy – podkreśla dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej. – Wyniki potwierdzają, że obrana przez nas droga rozwoju uczelni, nakierowana na wzmacnianie badań, jakości kształcenia i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym przynosi efekty. Politechnika Koszalińska jest silną uczelnią regionalną, ale też nie boi się realizować projektów o charakterze ogólnokrajowym i międzynarodowym.

Ranking magazynu „Perspektywy” ocenia polskie uczelnie wyższe uwzględniając blisko 30 wskaźników zgrupowanych w osiem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, wynalazczość, potencjał naukowy, efektywność naukowa, publikacje, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie. Poza rankingiem ogólnym, uczelnie podzielone są według rodzajów. Stworzone są również rankingi dla wybranych kierunków technicznych, humanistycznych czy medycznych.

Rekrutacja z dobrym wynikiem

Politechnika Koszalińska prowadzi rekrutację na 28 kierunków studiów. – W pierwszej turze naboru zanotowaliśmy półtora tysiąca zapisów – wyjaśnia prof. Danuta Zawadzka.

Aktualnie, co warto przypomnieć, nie obowiązują limity przyjęć. Największym zainteresowaniem na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia cieszy się: Informatyka, Filologia Angielska, Finanse i Rachunkowość, Budownictwo, Logistyka i Zarządzanie. Na studiach niestacjonarnych podium zajmują kolejno: Budownictwo, Informatyka oraz Finanse i Rachunkowość.

Prof. Danuta Zawadzka dodaje: – Wzrost zainteresowania ofertą uczelni o trzydzieści procent w stosunku do roku ubiegłego jest dla nas szczególnie ważny – wchodzimy w pięćdziesiąty piąty rok akademicki. Poza tym to pierwszy duży wzrost od dwa tysiące ósmego roku. Mam nadzieję, że to zapowiedź trwałego trendu wzrostowego. Koszalin to optymalne miasto do studiowania, uczelnia ma ciekawą ofertę studiowania. Koszty studiowania są zdecydowanie niższe od tych, które trzeba ponosić w dużych miastach.

Listy kandydatów są otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych studiowaniem na Politechnice Koszalińskiej. Rekrutacja potrwa do 28 października br.

Od ponad dziesięciu lat obserwuję wskaźniki rekrutacji – przyznaje prof. Danuta Zawadzka. – Notowany obecnie wzrost jest pierwszym tak znacznym i widocznym od dwa tysiące ósmego roku.

Większe możliwości dla studentów

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) zdecydowała o przyznaniu na najbliższe pięć lat kierunkowi Mechanika i Budowa Maszyn Wydziału Mechanicznego (WM) europejskiej akredytacji EUR-ACE. Komisja KAUT zwróciła uwagę na silne strony wydziału, w tym ciekawy i nowoczesny program studiów, rozbudowaną i nowoczesną bazę laboratoryjną oraz współpracę wydziału z otoczeniem gospodarczym.

KAUT nadaje kierunkom certyfikat stworzony przez europejskie organizacje inżynierskie. To potwierdzenie wysokiego poziomu kształcenia konkretnego kierunku, ale również zgodności z przyjętymi w Europie normami. System jest powiązany z procesem bolońskim, w praktyce oznacza otwartość na przyjęcie studentów zagranicznych.

Mechanika i Budowa Maszyn to pierwszy kierunek, który otrzymał prestiżową akredytację KAUT – podkreśla dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia. – Z pewnością nie jest jednak ostatni. Dopingujemy pozostałe jednostki, gdzie prowadzone są studia techniczne, aby podjęły ten wysiłek.

Prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, dziekan WM dodaje: – Akredytacja dla Mechaniki i Budowy Maszyn umożliwia absolwentom uzyskanie dyplomu, który jest uznawany w ramach Unii Europejskiej bez konieczności jego nostryfikacji. Jednocześnie jest to potwierdzenie, że wydział kształci na poziomie międzynarodowym. Oczekujemy na ocenę kolejnego kierunku studiów – Energetyki.