C1729.00 20 52 09.Still027 Biznes, Biznes 2022

Kołobrzeskie Centrum Przedsiębiorczości

Zadaniem Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości jest kompleksowa obsługa biznesu. Strategia działania opiera się na zebraniu, w ramach jednej instytucji, pełnego pakietu usług i wypracowaniu narzędzi prowadzących do realizacji wszechstronnego wsparcia „krok po kroku” przedsiębiorcy na każdym etapie działalności firmy – od doradztwa, konsultacji i szkoleń poruszających tematykę ogólną oraz ukierunkowaną na specjalistyczne zagadnienia, możliwości wsparcia finansowego i pozyskiwania środków z funduszy UE, udostępniania miejsc coworkingowych,  po promocję i naukę postaw przedsiębiorczych wśród dzieci
i młodzieży czy przygotowanie przedsiębiorstw do wejścia na rynek europejski. KCRP działa w strukturze Urzędu Miasta Kołobrzeg a jego siedziba znajduje się przy ul. Unii Lubelskiej 33b w Kołobrzegu.

Zakres działalności prowadzony przez Kołobrzeskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem działalności Centrum jest aktywizacja gospodarcza regionu i sprzyjanie powstawaniu nowych miejsc pracy poprzez:

 1. wspieranie i promocję przedsiębiorczości na każdym etapie rozwoju firm, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczynania działalności gospodarczej,
 2. wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację bezrobotnych,
 3. wspieranie i rozwój integracji zawodowej i społecznej jako narzędzia aktywnej pomocy społecznej oraz promowanie, wspieranie i rozwój ekonomii społecznej,
 4. propagowanie możliwości międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem państw Unii Europejskiej,
 5. pomoc w pozyskiwaniu inwestorów krajowych i zagranicznych.

Zakres działania Centrum obejmuje:

 1. udostępnianie pomieszczeń na działalność gospodarczą,
 2. pośrednictwo w dystrybucji pożyczek w formie zwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 3. realizacja szkoleń, seminariów i konferencji,
 4. informację i doradztwo biznesowe, w tym prawne i finansowe,
 5. podjęcie inicjatyw i zadań wspierających ideę lokalnego patriotyzmu gospodarczego,
 6. wsparcie w nawiązywaniu kontaktów z firmami krajowymi i zagranicznymi, utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami otoczenia biznesu
 7. wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł krajowych i unijnych,
 8. gromadzenie danych gospodarczych i prowadzenie bazy informacji gospodarczej,
 9. współpracę z sektorem ekonomii społecznej,
 10. promocję Miasta Kołobrzeg poprzez promocję lokalnego biznesu,
 11. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji szkoleń, seminariów i konferencji,
 12. promowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży.

Centrum obsługi przedsiębiorców dla osiągnięcia ww celów zamierza współpracować z:

1/ Agencją Rozwoju Przemysłu

2/ Bankiem Gospodarstwa Krajowego,

3/ Zachodniopomorskim Funduszem Poręczeniowym POMERANIA,

4/ Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego SA

5/ Urzędem Skarbowym w Kołobrzegu,

6/ Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu,

7/ Polską Agencją Inwestycji i Handlu,

8/ Polskim Funduszem Rozwoju,

9/Enterprise Europe Network przy Zachodniopomorskim Stowarzyszeniu Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskim Centrum Przedsiębiorczości,

10/Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości,

11/ Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego

12/ Agencjami Pracy

13/ Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

14/ instytucjami samorządowymi i ogólnokrajowymi mającymi za zadanie wspieranie przedsiębiorców.

PRZEDSIĘBIORCA ZNAJDZIE U NAS:

miejsce pracy – przestrzeń coworkingową dla przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w biznesie, 

przestrzeń dla swoich inicjatyw – możliwość wynajęcia sali konferencyjnej oraz salonik biznesowy

wiedzę – profesjonalne szkolenia, warsztaty i konferencje, webinaria

doradztwo prawne i finansowe- dyżury ekspertów – doradcy podatkowego, radcy prawny

pożyczki, środki krajowe i unijne – wsparcie w uzyskaniu finansowania

WYDARZENIA

 • otwarcie 14 marca
 • Wykład inauguracyjny doradcy podatkowego- Przemysława Rosickiego – Grupa Doradcza KCRD
 • Spotkanie organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy nt. form wsparcia przedsiębiorców
 • dyżur doradcy podatkowego
 • Warsztaty dla przedsiębiorców z trenerem biznesu STYL MYŚLENIA a sukces w biznesie
 • Warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego
 • Prezentacja ZARR dla branży hotelarskiej

AKCJE PROMUJĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 • Akcja „budujemy kulturę współpracy” – wspierająca lokalnych przedsiębiorców, promująca ich produkty i usługi
 • Spotkania Prezydent Miasta z przedsiębiorcami w siedzibach firm

UDOSTĘPNIANIE POMIESZCZEŃ

Sala szkoleniowa

Nasza sala konferencyjna to idealne miejsce, aby przeprowadzić burzę mózgów ze współpracownikami lub poprowadzić produktywne sesje szkoleniowe. Zarezerwuj salę na godziny, a nasz zespół zadba o to, aby wszystko przebiegło bezproblemowo.

Odpłatność zgodnie z cennikiem. Sala przeznaczona dla 12 osób.

Udogodnienia:

 • Wifi
 • Rzutnik/projektor
 • Kawa/woda
 • Drukarka/ skaner
 • Tablica ścieralna
 • Klimatyzacja
 • Parking

Salonik biznesowy

Zorganizuj u nas spotkanie biznesowe z kontrahentami. Znajdziesz u nas ciche, komfortowe miejsce dla spotkań wymagających dyskrecji.

Odpłatność zgodnie z cennikiem. Salonik przeznaczony dla 8 osób.

Udogodnienia:

 • Wifi
 • Monitor do prezentacji
 • Kawa/woda
 • Drukarka/skaner
 • Klimatyzacja
 • Parking

Biurko coworkingowe

Potrzebujesz komfortowych warunków pracy? Przygotowaliśmy dla Ciebie nowoczesne, w pełni wyposażone miejsce, które możesz wynająć na godziny bądź w abonamencie.

Odpłatność zgodnie z cennikiem.

Udogodnienia:

 • Komputer
 • Wifi
 • Drukarka/skaner
 • Kawa/woda
 • Klimatyzacja
 • Parking