1 2 Ludzie

Tym żyła Politechnika Koszalińska!

Fot. Marcin Golik, Adam Paczkowski, Marcin Torbiński

Oto subiektywny przegląd wydarzeń Politechniki Koszalińskiej w roku akademickim 2021/2022, czyli od października 2021 do Święta Uczelni – 8 czerwca 2022 r.

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

To pierwsza od dwóch lat inauguracja, która odbyła się bez obostrzeń. Najważniejszym punktem wydarzenia była immatrykulacja nowo przyjętych studentów, podziękowania i wyróżnienia dla najlepszych pracowników i studentów. W tym roku gościem inauguracji była Małgorzata Hołub-Kowalik, która odebrała pamiątkową statuetkę z rąk rektor – dr hab. Danuty Zawadzkiej, prof. PK.

svg%3E Ludzie

Nowe kierunki studiów w ofercie kształcenia

Politechnika Koszalińska poszerzyła swoją ofertę kształcenia o nowe kierunki: Sieci i instalacje budowlane na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Bioanalitykę chemiczną na Wydziale Mechanicznym, Politologię 2.0 na Wydziale Humanistycznym oraz Grafikę projektową i multimedia na Wydziale Architektury i Wzornictwa. Potrzebę uruchomienia nowych kierunków zgłaszali przedstawicie firm działających w regionie, środowisk gospodarczych i samorządów lokalnych.

svg%3E Ludzie

Otwarcie Skweru Jana Filipkowskiego

1 października 2021 r. otwarty został Skwer prof. Jana Filipkowskiego, rektora Politechniki Koszalińskiej w latach 1978-81. Prof. Jan Filipkowski zaprojektował niezwykle efektywny dach koszalińskiego Amfiteatru im. Jana Paderewskiego. W uroczystości wzięli udział krewni wykładowcy, przedstawiciele uczelni i władz Koszalina.

svg%3E Ludzie

Regaty o Puchar Rektora

Pogoda dopisała, żeglarze również. Z inicjatywy Jacht Clubu Politechniki Koszalińskiej, 16 października 2021 r. na jeziorze Jamno drużyny rywalizowały o puchary, w tym najbardziej prestiżowy, czyli Puchar Rektora. Zmagania trwały ponad trzy godziny i dostarczyły kibicom wielu wrażeń, ponieważ mocno wiało. Po regatach uczestnicy rozgrzali się przy ognisku, śpiewając wspólnie szanty.

svg%3E Ludzie

Zachodniopomorski Nobel dla prof. Adama Słowika

Dr hab. inż. Adam Słowik, prof. PK z Wydziału Elektroniki i Informatyki został jednym z dziewięciu laureatów konkursu Zachodniopomorskie Noble 2021. Uroczystość wręczenia odbyła się 24 października 2021 r. w Szczecinie. Celem konkursu jest promocja naukowców zachodniopomorskich i ich prac o najwyższym standardzie.

svg%3E Ludzie

Promocja publikacji o Koszalinie

Politechnika Koszalińska włączyła się w promocję najnowszego wydawnictwa Archiwum Państwowego w Koszalinie. To album „Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, których już nie ma”. W publikacji znajdują się opisy 100 nieistniejących już budynków. Promocja albumu odbyła się 29 października 2021 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Wydarzenie było transmitowane online przez Studio HD Platon Politechniki Koszalińskiej. „Nieznane twarze” zdobyły tytuł Wydarzenia Kulturalnego Roku 2021 podczas XII Gali Koszalińskiej Kultury, która odbyła się 30 marca 2022 r.

svg%3E Ludzie

Politechnika w „Nauce dla Morza”

Politechnika Koszalińska znalazła się w gronie uczelni pomorskich, które 22 listopada 2021 r., na Politechnice Gdańskiej, podpisały porozumienie w sprawie utworzenia Konsorcjum „Nauka dla Morza”, które ma zająć się wsparciem naukowym rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W ślad za tym, 25 kwietnia 2022 r. na Politechnice Koszalińskiej odbyło się kolejne posiedzenie rady tworzonego konsorcjum. Gościem spotkania był Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

svg%3E Ludzie

Murale Cukina na ścianach Kreślarni

Od tego roku Politechnika Koszalińska ma swoje murale, autorstwa Cukina, koszalińskiego muralisty, grafika, streetartowca. Obydwa powstały na ścianach nowo otwartego Klubu Kultury Studenckiej Kreślarnia. Pierwszy – na ścianie szczytowej budynku, a drugi nad schodami od dziedzińca wewnętrznego. Cukin obecny był na symbolicznym odsłonięciu większego z murali.

svg%3E Ludzie

Otwarcie Centrum Kultury Studenckiej Kreślarnia

17 listopada 2021 r., po roku prac remontowych, oficjalnie otwarte zostało Centrum Kultury Studenckiej Kreślarnia. Na piętrze budynku znajduje się kameralna sala widowiskowa ze sceną oraz duże pomieszczenie wystawowe, na parterze powstała sala konferencyjna. Na inauguracji działalności wystąpiły – pochodzące z Koszalina – gwiazdy stand’upu: Jacek Stramik i Dariusz Gadowski.

svg%3E Ludzie

Spotkanie z prof. Zdzisławem Maciejewskim

Rotary Club Koszalin był organizatorem spotkania ze – świętującym 90. rocznicę urodzin – prof. dr hab. nauk med. Zdzisławem Maciejewskim, lekarzem ginekologii i położnictwa, który 9 grudnia 2021 r., w auli kampusu przy ulicy Kwiatkowskiego 6e, zaprezentował swoją multimedialną księgę autobiograficzną. W kwietniu 2022 r. prof. Zdzisław Maciejewski został dziewiątym Honorowym Obywatelem Koszalina.

svg%3E Ludzie

Wystawa malarstwa ze sprzedażą prac

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej było głównym organizatorem wystawy malarstwa kilkunastu artystów, związanych z lokalnym środowiskiem plastycznym, połączonej ze sprzedażą obrazów, która odbyła się 10 grudnia 2021 r. w holu kampusu uczelni przy ulicy Śniadeckich 2. Cel przedsięwzięcia był szczytny, zebrana w ten sposób kwota została przeznaczona na zakup projektora multimedialnego dla Kreślarni. Inicjatorem wydarzenia był Zbigniew Janasik, kolekcjoner i mecenas sztuki.

svg%3E Ludzie

Na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy

Po agresji Rosji na Ukrainę Politechnika Koszalińska włączyła się w pomoc uchodźcom. Uczelnia zorganizowała serię zbiórek najpotrzebniejszych przedmiotów. Dary pojechały transportem miejskim w Ukrainę. W Kreślarni 26 marca 2022 r. odbył się kiermasz charytatywny „Artyści Politechniki Koszalińskiej dla Ukrainy” (na zdjęciu). W zaledwie godzinę udało się zebrać 11.100 zł! Studium Języków Obcych uruchomiło bezpłatny kurs polskiego dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy. Jeden z domów studenckich uczelnia przeznaczyła na przyjęcie Ukrainek i Ukraińców.

svg%3E Ludzie

Powstanie Uniwersytet Europejski EU4DUAL

Politechnika Koszalińska stała się częścią sojuszu dziewięciu europejskich uczelni, które ubiegają się o utworzenie Uniwersytetu Europejskiego EU4DUAL, ukierunkowanego na kształcenie dualne, czyli ściśle powiązane z biznesem i przemysłem. W hiszpańskim San Sebastian, 3 marca 2022 r., w obecności przedstawicieli administracji krajów zaangażowanych w sojusz, list intencyjny w sprawie powołania uniwersytetu podpisali rektorzy wspomnianych dziewięciu uczelni. W spotkaniu wzięli udział: rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK i dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK, prorektor ds. kształcenia.

svg%3E Ludzie

Ruszyła politechniczna Konstelacja Wiedzy

Ten portal zawiera informacje o pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, publikacjach, raportach z badań prowadzonych ze środków publicznych, rozprawach doktorskich, działalności dydaktycznej i pracach dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Koszalińskiej, czyli wiedzę niezbędną np. do nowego projektu badawczego lub nawiązania współpracy biznesu z nauką.

svg%3E Ludzie

Wystawa „Materia” w Galerii Amfiteatr

Od 11 marca do 24 kwietnia 2022 r., w Galerii Amfiteatr przy ulicy Piastowskiej, odbył się wernisaż wystawy prac projektowych i artystycznych, których autorzy, w tym: graficy, projektanci wzornictwa przemysłowego i komunikacji wizualnej oraz architekci, są związani zawodowo z Wydziałem Architektury i Wzornictwa. Ekspozycja „Materia” uznawana jest za jedno z najważniejszych tegorocznych wydarzeń kulturalnych Koszalina.

svg%3E Ludzie

Targi z ofertami pracy dla każdego

19. Środkowopomorskie Targi Pracy GlobalLogic Job Fair odbyły się 21 kwietnia 2022 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie. Wydarzenie, którego organizatorem, wspólnie z partnerami, jest Politechnika Koszalińska, przyciągnęło 60 wystawców, reprezentujących wszystkie wiodące branże i środkowopomorski rynek pracy. Targom towarzyszyła debata „Rynek pracy w czasach nieprzewidywalnych zmian – perspektywa środkowopomorska” oraz podpisanie listów intencyjnych i porozumień o współpracy z przedsiębiorstwami.

svg%3E Ludzie