7 IMG 8232 Wydarzenia

Profesor Zdzisław Maciejewski dołączył do grona honorowych obywateli Koszalina

Fot. Marcin Betliński

Rada Miejska nie miała żadnych wątpliwości, podejmując uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa naszego miasta prof. dr hab. n. med. Zdzisławowi Maciejewskiemu, długoletniemu ordynatorowi oddziału położnictwa i ginekologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.

Profesor żartuje czasami, że „urodził Koszalin”, bo w ciągu 50 lat pracy w naszym mieście osobiście lub asystując przyjął ponad 100 000 porodów, czyli mniej więcej tyle, ilu mieszkańców liczy nasze miasto. Ale to nie jest najważniejsza jego zasługa. Jest nią z pewnością podniesienie opieki medycznej nad kobietami, przyszłymi matkami i noworodkami na poziom dużo wyższy niż ten, który zastał, przenosząc się wraz z rodziną z Poznania i przyjmując obowiązki ordynatora w koszalińskim szpitalu.

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że efektem wieloletniej ciężkiej i bardzo konsekwentnej pracy Profesora była zmiana rewolucyjna. Wskaźniki spadku umieralności niemowląt i spadku liczby ciąż niedonoszonych opisują tę zmianę w sposób statystyczny, ale za tymi liczbami stoją setki uratowanych istnień ludzkich. Stąd zrozumiała jest wdzięczność pacjentek i ich dzieci, z którą Zdzisław Maciejewski spotyka się stale, nawet teraz, kiedy jako ponad dziewięćdziesięcioletni emerytowany lekarz odwiedza swój dawny oddział w charakterze gościa lub konsultanta.

Oddolna inicjatywa nagrodzenia Profesora tytułem honorowego obywatela Koszalina wyszła ze strony grupy jego przyjaciół i współpracowników. Przewodniczyła jej prof. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej. Pod wnioskiem skierowanym do Rady Miejskiej znalazły się podpisy poparcia blisko tysiąca koszalinian.

Zdzisław Maciejewski pochodzi z bardzo patriotycznej rodziny. Wielu jego krewnych zapłaciło życiem za swą postawę po wkroczeniu Niemców do Polski w 1939 roku. Ojciec Profesora zginął w obozie koncentracyjnym. W maju 1945 roku z KL Ravensbrück wróciła mama, lecz wkrótce zmarła wskutek wycieńczenia organizmu. Sam Profesor razem z trójką rodzeństwa spędził niemal cztery lata w hitlerowskim obozie dla polskich dzieci ulokowanym w Łodzi, a nazywanym Małym Oświęcimiem.

Po wojnie Zdzisław Maciejewski szybko musiał nadrobić zaległości edukacyjne. Zdał maturę a później podjął studia medyczne w Poznaniu. Jeszcze jako student rozpoczął pracę asystencką w Akademii Medycznej w Poznaniu. Tam również napisał i obronił doktorat.

Ambicja i naukowa ciekawość nigdy go nie opuszczały. Jako przełożony wymagał od swych współpracowników pracy badawczej i motywował ich do stałego podnoszenia kwalifikacji. W efekcie wykreował grupę doktorów nauk medycznych, którzy kontynuują jego dzieło.

Warto dodać, że prof. Maciejewski należał do pionierów zastosowania ultrasonografii w diagnostyce ginekologicznej i położniczej. Dość stwierdzić, że aparatem USG koszaliński szpital dysponował wcześniej niż wiele renomowanych polskich klinik. Profesor ma na koncie kilkaset publikacji naukowych (artykułów i książek), jest członkiem licznych towarzystw naukowych – polskich i zagranicznych.

Uroczystość wręczenia Profesorowi honorowego obywatelstwa Koszalina odbyła się 19 maja br.