AS Planeta PWSZ Ludzie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie: „Żeby pasja stała się zawodem”

Z roku na rok coraz więcej osób chcących zdobyć konkretny, potrzebny na rynku pracy zawód wybiera studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Spośród 33 istniejących w Polsce podobnych uczelni należy ona do grona najlepszych, bo jako jedna z zaledwie czterech systematycznie zdobywa laur „Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości”, a wraz z nim każdorazowo dodatkowy milion złotych na nowoczesne wyposażenie. Oferuje kształcenie o charakterze praktycznym, a jej absolwenci nie mają najmniejszych kłopotów ze znalezieniem pracy w wyuczonym zawodzie.

Wspomniany konkurs „Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości” od czterech lat organizuje Ministerstwo Nauki i Edukacji. W każdej z poprzednich edycji koszalińska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa była laureatką. W konkursie brane są pod uwagę trzy kryteria: poziom zatrudnienia zawodowego absolwentów, poziom uzyskiwanego przez nich wynagrodzenia oraz brak negatywnej opinii ze strony Polskiej Komisji Akredytacyjnej strzegącej poziomu nauczania w polskich uczelniach. Co ważne, wszystkie dane służącej ocenie ministerstwo uzyskuje od instytucji niezależnych, co wyklucza uznaniowość i jakąkolwiek stronniczość.

PWSZ w Koszalinie istnieje od 2009 roku. Od 10 lat jej rektorem jest dr Jan Kuriata, prof. PWSZ, który mówi: – Odwiedzający nas goście są zaskoczeni wyposażeniem uczelni. Rzeczywiście mamy najnowszy sprzęt, który wiernie odtwarza warunki przyszłej pracy naszych studentów i pozwala im wyćwiczyć konieczne umiejętności. Jeżeli chodzi na przykład o pielęgniarstwo, dysponujemy nowoczesnymi szpitalnymi łóżkami, wanną do mycia chorych wraz z przenośnikiem, fantomami wiernie odtwarzającymi funkcje życiowe i reakcje człowieka oraz wszelkimi akcesoriami pielęgniarskimi. Odwzorowujemy więc z wielką wiernością realne warunki pracy. W naszym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych, które służy nie tylko studentom pielęgniarstwa, ale również ratownictwa medycznego i innym, mamy wyposażenie na najwyższym światowym poziomie. Nie boję się takiego stwierdzenia. Fantomy naśladujące funkcjonowanie ludzkiego organizmu kosztują setki tysięcy złotych. Jeżeli chodzi zaś o rehabilitację i fizjoterapię, to dysponujemy urządzeniami o wysokim zaawansowaniu technicznym, których nie mają nawet specjalistyczne ośrodki w Koszalinie. To wszystko sprawia, że nasi absolwenci opuszczają mury uczelni uzbrojeni w odpowiedni poziom kompetencji.

Jak podkreśla prof. Jan Kuriata, zakupy nowoczesnego sprzętu finansowane są w dużym stopniu z grantów będących nagrodami we wspomnianym ministerialnym konkursie: – Kierunek kosmetologia również oferuje naukę zbliżoną do realnych warunków. Studentki i studenci mają do dyspozycji kosmetyki, preparaty i sprzęt najnowszej generacji. Na dietetyce mogą wykorzystywać drogie specjalistyczne oprogramowanie pomagające analizować parametry zdrowia człowieka i dobierać najwłaściwszy sposób żywienia. Głównie z myślą o kierunku „Wychowanie fizyczne” budujemy halę sportową, która poprawi warunki studiowania.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie można studiować stacjonarnie i niestacjonarnie. Uczelnia dysponuje własnym akademikiem, przy czym każda osoba spoza Koszalina może liczyć na miejsce w nim. Pokoje mieszczą się w dwóch standardach. W pierwszym chodzi o takie, gdzie łazienki i kuchnia są wspólne (na korytarzu). W drugim, o podwyższonym, pokoje mają własną łazienkę, są wyposażone w telewizor i lodówkę.

Zgodnie z ogólnymi przepisami na stypendia naukowe może liczyć 10 proc. studentów osiągających najlepsze wyniki podczas egzaminów. Do tego dochodzi rozbudowany system stypendiów socjalnych dla osób z mniejszymi dochodami.

– Jaki kierunek jest najbardziej popularny? – pytamy profesora Kuriatę. – Królują pielęgniarstwo, fizjoterapia i kosmetologia. To są trzy kluczowe kierunki tzw. około medyczne. Doliczyć do nich trzeba jeszcze ratownictwo medyczne. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się bezpieczeństwo narodowe i nowy kierunek „Sport, fitness, wellnes i spa”, który przygotowuje do pracy w sanatoriach, hotelach, ośrodkach spa, ale także w siłowniach i innych miejscach rekreacji. To jest zdecydowanie przyszłościowy kierunek w naszej części Pomorza, bo przybywa apartamentowców i hoteli wyposażonych w zaplecze fizjoterapeutyczne i odnowy biologicznej. Warto zaznaczyć, że wielkim powodzeniem wśród studentów cieszą się niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, czyli na poziomie magisterskim.

PWSZ w Koszalinie stara się o uruchomienie dwóch nowych kierunków. Od decyzji ministerstwa zależy, czy zaoferuje pięcioletnie studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz trzyletnią administrację, kończącą się tytułem licencjata.

– Co roku analizujemy, skąd pochodzą nasi nowi studenci – relacjonuje Rektor Jan Kuriata. – Wychodzi, że jesteśmy atrakcyjni dla osób z całego Pomorza Środkowego. Czekamy na wszystkich, którzy chcą zdobyć porządne wykształcenie zawodowe, bo ono daje szansę na dobrą przyszłość. Było w przeszłości wiele tak zwanych modnych kierunków, których ukończenie po czasie okazywało się stratą czasu. My oferujemy konkretne przygotowanie, jeśli ktoś chce zostać pielęgniarzem, ratownikiem medycznym, kosmetologiem.

Większość nauczycieli akademickich w PWSZ legitymuje się stopniem naukowym doktora, doktora habilitowanego, jest również kilku profesorów. Kadra przygotowania zawodowego to dobrze przygotowani praktycy. Część zajęć praktycznych odbywa się w hospicjach, szkołach, szpitalach. Praktyki odbywały się nawet w okresie nasilonej pandemii koronawirusa.


Kierunki kształcenia w PWSZ w Koszalinie (bezpłatne studia dzienne)

 1. Fizjoterapia (pięcioletnie studia magisterskie)
 2. Bezpieczeństwo narodowe
 3. Dietetyka
 4. Kosmetologia
 5. Pedagogika
 6. Pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia, czyli licencjackie)
 7. Pielęgniarstwo (studia drugiego stopnia, czyli magisterskie)
 8. Ratownictwo medyczne
 9. Sport, fitness, wellness i SPA
 10. Wychowanie fizyczne

Dodatkowo: Administracja oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (pięcioletnie studia magisterskie) – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki


Studia niestacjonarne w PWSZ w Koszalinie:

 1. Bezpieczeństwo narodowe
 2. Pedagogika
 3. Sport, fitness, welness i SPA
 4. Wychowanie fizyczne
 5. Pielęgniarstwo – studia pomostowe
 6. Pielęgniarstwo (studia drugiego stopnia, magisterskie)
 7. Administracja – po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki