Bodnar wymiana 1 Wydarzenia

Profesor Adam Bodnar gościł w Darłowie

Fot. Artur Wejnerowski, Dawid Jasiewicz

Publiczne spotkanie w darłowskiej Poczekalni Kultury z profesorem Adamem Bodnarem, byłym rzecznikiem praw obywatelskich, zapoczątkowało cykl wydarzeń zapowiadających reaktywowany w nowej formule „Media i Sztuka – Festiwal w Darłowie”, który odbędzie się w dniach 7-10 lipca 2022 roku w Darłówku Zachodnim. Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa, uhonorował gościa medalem wybitym z okazji 75-lecia Polskiego Darłowa.

Przy pełnej słuchaczy sali Poczekalni Kultury rozmowę z profesorem Adamem Bodnarem, poprowadził redaktor Cezary Łazarewicz, darłowianin z pochodzenia. Toczyła się ona wokół pojęcia praworządności, praw obywatelskich i praktycznych skutków zmian w polskim sądownictwie wprowadzonych w ostatnich latach.

Gość w bardzo jasny sposób objaśniał nawet najbardziej złożone kwestie, pokazując na konkretnych przykładach, jak decyzje polityczne przekładają się na sytuację osób poddanych działaniu systemu sądowego. Ciekawie mówił również o roli urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w krajach demokratycznych, opierając się na własnych doświadczenia z lat 2015-2021, kiedy pełnił tę funkcję w Polsce.

Profesor Adam Bodnar to prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Dał się poznać z działalności w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a później szerzej jako polski ombudsman. Zaliczany jest do grona najbardziej wpływowych polskich prawników, czego potwierdzeniem jest stała obecność jego nazwiska w dorocznym rankingu „Dziennika Gazety Prawnej”. W 2021 roku został laureatem Medalu Wolności Słowa, w kategorii „Instytucja”, przyznawanego przez Fundację Press. Często występuje w mediach, komentując istotne orzeczenia sądów lub zmiany prawa. W 2020 roku nakładem wydawnictwa Mando, przy współpracy z Bartoszem Bartosikiem, ukazała się książka profesora Adama Bodnara pt. „Obywatel PL”, którą można było nabyć podczas darłowskiego spotkania i uzyskać autograf autora.

Adam Bodnar, będąc rzecznikiem praw obywatelskich, gościł na festiwalu Media i Sztuka w 2016 roku. Podczas wieczoru w Poczekalni Kultury wspominał udział w festiwalu jako interesujące doświadczenie i okazję do wielu inspirujących spotkań. Profesor i jego współpracownicy pełnili wówczas dyżury w specjalnie rozstawionym namiocie przez cały czas trwania imprezy.

W podziękowaniu za wizytę w Darłowie i nadzieją na kolejną – być może podczas którejś z następnym edycji festiwalu „Media i Sztuka”, Arkadiusz Klimowicz, burmistrz miasta wręczył Adamowi Bodnarowi pamiątkowy medal wybity z okazji 75-lecia Polskiego Darłowa. Był to również wyraz uznania władz Darłowa za konsekwentne podkreślanie przez gościa znaczenia samorządu w ustroju nowoczesnego państwa.