druk prestiz MB64481 1 Biznes

Trzydziestolecie celebrowane wśród klientów i przyjaciół

Fot. Marcin Betliński

Sukces Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Audytu DEBET Halina Kozak oraz Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Audytu DEBET sp. z o.o. jest przede wszystkim osobistym sukcesem ich założycielki. Trudno w środowisku koszalińskich firm obsługujących biznes w zakresie księgowości i podatków znaleźć drugą tak poważaną osobę. Dla swych klientów jest od samego początku działalności opoką i nieocenionym wsparciem, dla konkurencji – wzorem profesjonalizmu. W hotelu Imperiall Resort & MediSPA w Sianożętach 4 grudnia br. odbyła się uroczystość, podczas której Pani Prezes Halina Kozak wraz klientami, współpracownikami i przyjaciółmi świętowała 30-lecie obecności na rynku.

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Audytu DEBET Halina Kozak to firma audytorska zajmująca się obecnie wyłącznie badaniem sprawozdań finansowych. Z kolei Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Audytu DEBET sp. z o.o., to sukcesorka wydzielonej części przedsiębiorstwa Haliny Kozak, specjalizująca się w doradztwie podatkowym, a jednocześnie największa obecnie firma w regionie, jeśli chodzi o usługi finansowo-księgowe i doradztwa podatkowego. Spółka ta od 1 marca 2019 roku należy do międzynarodowej grupy konsultingowej ETL (European Tax & Law) – sieci kancelarii doradców podatkowych, księgowych, biegłych rewidentów, prawników i doradców finansowych z ponad 45-letnią historią i silnym ukierunkowaniem na obsługę sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Opierając swój sukces na integracji usług z obszaru księgowości, podatków, prawa i audytu, ETL rozwinęła się w sieć ponad tysiąca profesjonalnych firm. Jedną z nich jest właśnie Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Audytu DEBET Sp. z o.o. w Koszalinie.

Prezes Halina Kozak mówi: – Wsparcie w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, profesjonalne szkolenia dla naszych klientów i pracowników powodują, że jako kancelaria jesteśmy przygotowani do świadczenia usług na wysokim poziomie. Jednocześnie zapewniamy klientom poczucie bezpieczeństwa, co szczególnie jest ważne w okresie wielkich zmian w dziedzinie podatków, ewidencji księgowych i obowiązków raportowania do Krajowej Administracji Skarbowej.

Pani Halina Kozak ukończyła Liceum Ekonomiczne w Słupsku, a w 1978 roku studia wyższe na Politechnice Szczecińskiej (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, specjalność: Ekonomika Przemysłu). Pracę zawodową rozpoczęła w Kombinacie Budowlanym w Koszalinie. Po dwóch latach została przeniesiona do Koszalińskiego Zjednoczenia Budownictwa. Likwidacja Zjednoczenia w połowie lat 80. zmusiła panią Halinę do szukania nowej pracy. Znalazła ją w Izbie Skarbowej w Koszalinie, co – jak podkreśla – wpłynęło decydująco na jej dalszą karierę zawodową.

Doświadczenie zdobyte w organach skarbowych, a następnie praca na stanowisku głównej księgowej w firmie usługowej Zakład Obliczeniowy ETOB w Koszalinie, jak również początki rozwijającej się wówczas przedsiębiorczości wpłynęły na jej decyzję o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Początek lat dziewięćdziesiątych był okresem rodzenia się prywatnego biznesu, powstawania wielu firm. Pojawiło się duże zapotrzebowanie na usługi księgowe i doradcze. Weszły wówczas w życie istotne zmiany w opodatkowaniu podmiotów gospodarczych, a w ślad za tym przedsiębiorcy potrzebowali specjalistycznej pomocy. Przełomowym momentem okazał się rok 1993, kiedy przedsiębiorców objęto podatkiem VAT.

Przed osobami chcącymi zajmować się szeroko pojętymi usługami w zakresie prowadzenia ewidencji księgowych z uwzględnieniem doradztwa podatkowego pojawiło się duże wyzwanie – niejako ustawiczna konieczność zdobywania nowej wiedzy. To wtedy w Polsce zaczęła pączkować nowa grupa zawodowa specjalizująca się w doradztwie podatkowym. Pani Halina Kozak brała w tym procesie bardzo aktywny udział. Ciągłe szkolenie, nieraz kosztem czasu dla rodziny, inwestowanie w nowe kompetencje przyniosły jej sukces i ogromną satysfakcję. Znalazła się w grupie tych, którzy tworzyli tę grupę zawodową. Na bieżąco aktywnie udzielała się w samorządach tej grupy zawodowej – o zasięgu krajowym i regionalnym.

Przez dwie czteroletnie kadencje była członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Zawód doradcy podatkowego to nadal jeszcze młody zawód – ma 25-lat. Zwróćmy uwagę, że kancelaria Pani Haliny Kozak obchodzi właśnie swoje 30-lecie. Obecnie zatrudnia 24 osoby, obsługuje ok. 200 podmiotów gospodarczych. Halina Kozak jako ceniony biegły rewident corocznie przeprowadza przy współpracy ze swoimi aplikantami około 15 audytów. Sama szacuje, że na przestrzeni 30 lat obsługiwała ponad 500 firm o różnym statusie prawnym.

Pani Halina Kozak jest członkiem Północnej Izby Gospodarczej oraz dwóch organizacji branżowych: Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych oraz elitarnego Klubu Doradców Podatkowych zrzeszającego około 30 doradców podatkowych z całej Polski.

Podkreśla, że praca na rzecz środowiska daje jej wiele satysfakcji. Zajmuje się również działalnością społeczną poprzez udział w licznych akcjach charytatywnych prowadzonych przez różne organizacje społeczne w tym Rotary Club. Od 13 lat jest współorganizatorką i głównym sponsorem plenerów malarskich w Sianożętach. Poprzez sponsoring wspiera również życie kulturalne w Koszalinie.

Pani Prezes ma dwoje dzieci: 43-letniego syna Marcina i 41-letnią córkę Martę oraz troje wnucząt. Jest osobą, o której znajomi i przyjaciele mówią „niezniszczalna”, bo gdy gra muzyka z parkietu schodzi jako ostatnia. Pomimo wielu obowiązków znajduje czas na podróże, morsowanie, kino, teatr, wizyty w filharmonii oraz spotkania towarzyskie i biznesowe.