szparaga mechaniczny balasz grudzien 2021 2 Ludzie

Na Politechnice Koszalińskiej powstają technologie przyszłości

Politechnika Koszalińska realizuje obecnie kilkanaście różnych projektów naukowych. Oto kilka przykładów z ostatnich miesięcy.

Naukowcy z Wydziału Mechanicznego (WM) zajmą się badaniami nad udoskonaleniem jakości materiałów wykorzystywanych w instrumentarium stomatologicznym i implantologii. Badania obejmą materiały, które wykazują efekt pamięci kształtu. Realizację sfinansuje Narodowe Centrum Nauki. Kwota dotacji to 1.168.760 zł.

Stopy z pamięcią kształtu

Medycyna w zakresie implantologii stawia przed badaczami ambitne wyzwania. Naukowcy starają się odpowiedzieć, które właściwości materiału do wytworzenia implantów, a w szczególności właściwości jego powierzchni, są w stanie przynieść oczekiwaną odpowiedź biologiczną, potwierdzoną wynikami klinicznymi. Interakcja między materiałem a komórkami lub tkankami powinna być dodatnia, wspomagająca gojenie się ran oraz odbudowę i integrację tkanki.

Badaniami nad materiałami do wytwarzania implantów zespół naukowców z WM zajmie się w ramach projektu „Zastosowanie koncepcji Inżynierii Naprężeń do projektowania przeciwzużyciowych powłok Zr-C dla stopów z NiTi z pamięcią kształtu”. Projekt składa się z pakietu zadań badawczych zmierzających do zaprojektowania gradientowych powłok opartych na węgliku cyrkonu (Zr-C).

svg%3E Ludzie
Dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK, prorektor ds. nauki, prowadzi Centrum Szybkiego Prototypowania Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej

Rewolucja w implantach

Proces wytwarzania próbek będzie realizowany metodą binder jetting, a w jego realizację zaangażowany zostanie zespół Centrum Szybkiego Prototypowania WM, którym kieruje prorektor ds. nauki, dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK.

W obszarze inżynierii biomedycznej oczekuje się, że wytwarzanie przyrostowe, a w szczególności druk 4D zrewolucjonizuje produkcję implantów i rusztowań inżynierii tkankowej dla konkretnych pacjentów.

Ze wszystkimi wyzwaniami zmierzy się zespół pracowników Katedry Inżynierii Biomedycznej, w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Ratajski, dr inż. Adam Gilewicz (kierownik projektu), dr inż. Łukasz Szparaga, dr Ewa Czerwińska i mgr inż. Katarzyna Mydłowska. Realizacja badań potrwa trzy lata. Projekt finansuje Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS.

svg%3E Ludzie
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński ze swoim zespołem przygotował prototyp urządzenia wspomagającego
leczenie fotodynamiczne.

Terapia fotodynamiczna

Naukowcy z Wydziału Elektroniki i Informatyki (WEiI) opracowali metodę i przygotowali prototyp urządzenia wspomagającego leczenie fotodynamiczne. Pacjenci z chorobami przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej oraz cierpiący na choroby dermatologiczne i ginekologiczne, będą poddawani skuteczniejszej terapii.

Terapia fotodynamiczna jest nowoczesną metodą znajdującą coraz szersze zastosowanie w medycynie, wykorzystywaną przy leczeniu skórnych zmian chorobowych, zmian błony śluzowej, w przypadku niektórych schorzeń narządów wewnętrznych. Metoda znajduje zastosowanie w leczeniu zmian przednowotworowych i nowotworowych. Okazuje się skuteczna w wybiórczym niszczeniu zmienionych chorobowo komórek i zwalczaniu drobnoustrojów (bakterie, grzyby, wirusy).

Realizacja tego zadania wykraczała jednak poza obszar kompetencji lekarzy. Poszukiwali zespołu naukowców. Zadanie wymagało interdyscyplinarnych kompetencji. Wiązało się z koniecznością rozwiązania problemów z zakresu medycyny, optoelektroniki, elektroniki i informatyki. Jego realizacji podjął się prof. dr hab. inż. Zbigniew Suszyński, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji na WEiI.

svg%3E Ludzie
Mgr inż. Katarzyna Mydłowska i dr inż. Łukasz Szparaga są zaangażowani w badania nad udoskonaleniem jakości materiałów wykorzystywanych przy produkcji implantów

Projekt o zasięgu kosmicznym

Politechnika Koszalińska rozpocznie współpracę z naukowcami z Ukrainy przy projektowaniu i wytwarzaniu elementów do napędu mikrosatelitów kosmicznych. Listy intencyjne w tej sprawie podpisali: rektor dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK i przedstawiciele Politechniki Kijowskiej i polsko-ukraińskiej firmy zajmującej się rozwojem współpracy w dziedzinie technologii kosmicznych.

Współpraca ma dotyczyć produkcji elementów do silników i holowników stanowiących wyposażenie satelitów (holowniki są odpowiedzialne za transport sprzętu i ładunków napędowych). Elementy holownika będą wytwarzane w Centrum Druku 3D WM – ta jednostka, którą kieruje dr hab. inż. Tomasz Królikowski, prof. PK i prorektor ds. studenckich, dysponuje zaawansowanymi technologami umożliwiającymi druk 3D przy użyciu polimerów. W przyszłości jest możliwa również współpraca przy produkcji metodą druku 3D elementów z metalu (z tytanu, aluminium i stopów). Wdrażaniem tej technologii zajmuje się wspomniane Centrum Szybkiego Prototypowania.

svg%3E Ludzie
Prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun (z lewej) i dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. PK z dyplomem potwierdzającym zdobycie nagrody na targach w Zagrzebiu.

Korepetytor przedmiotów ścisłych

Uczelnia została wykonawcą systemu ułatwiającego uczniom szkół podstawowych naukę matematyki i innych przedmiotów ścisłych. Naukowcy stworzą projekt urządzenia na wzór słuchawek z przewodnictwem kostnym. Realizacją zajmie się Centrum Druku 3D. Realizacja projektu, realizowanego wspólnie ze szczecińską firmą Future Genius, rozpocznie się w pierwszej połowie 2022 r. Do szkół urządzenia trafią w nowym roku szkolnym.

Lampa do zabytkowego Opla

Również w Centrum Druku 3D powstała osłona lampy „Notek”, która zostanie wykorzystana do odrestaurowania zabytkowego samochodu. Element został już przekazany pomysłodawcom projektu – członkom Stowarzyszenia Pojazdów Zabytkowych Klasyczny Koszalin.

Element pomoże zrekonstruować model Opla Kadetta z 1938 roku. Lampa jest tak skonstruowana, że promień światła kieruje wyłącznie w dół. To umożliwiało oświetlenie drogi kierowcy, a jednocześnie światło stawało się niewidoczne dla nadlatujących samolotów. Nie jest to duży element, co nie oznacza, że jego wydruk był prosty. Należało opracować system scalenia dwóch części w całość, wydrukowanie bryły nie było możliwe.

svg%3E Ludzie
Grzegorz Kruk (w środku) i Artur Strojny ze stowarzyszenia Klasyczny Koszalin wspólnie z dr hab. inż. Tomaszem Królikowskim, prof. PK i koordynatorem Centrum Druku 3D oglądają wydrukowaną w technologii przyrostowej lampę do zabytkowego Opla.

Sektor rolny i zmiany klimatu

Dr Agnieszka Kurdyś-Kujawska z Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych uzyskała grant, dzięki któremu będzie mogła prowadzić badania w zakresie zdolności adaptacyjnych sektora rolnego do zmian klimatu.

Znalazła się tym samym w gronie 694 młodych naukowców z całej Polski, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach zakończonego już konkursu Miniatura 5 na realizację zainteresowań badawczych.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania, których celem będzie w warstwie poznawczej pogłębienie stanu wiedzy na temat postrzegania przez rolników zmian klimatu, stosowanych przez nich strategii adaptacyjnych i czynników, które wpływają na ich decyzje. W warstwie metodycznej, celem jest stworzenie warsztatu badawczego do identyfikacji i oceny czynników determinujących zachowania adaptacyjne rolników.

Sukces na targach w Chorwacji

Prototyp urządzenia do odgławiania karpi, będący efektem pierwszego etapu realizowanego na Politechnice Koszalińskiej projektu, pod nazwą „Technologia obróbki mechanicznej karpi w gospodarstwach akwakultury i w zakładach przetwórstwa ryb. Poradnik”, został nagrodzony złotym medalem na 45. targach International Invention Show INOVA 2021, które odbyły się w Zagrzebiu (Chorwacja). Nagrodzone rozwiązanie powstało we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni.

Ze strony Politechniki Koszalińskiej w realizacji projektu uczestniczyli: prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun, prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło i dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. PK. Jak informuje ten ostatni, obecnie prowadzony jest trzeci etap prac. Efektem będzie realizacja prototypów i technologii dla potrzeb obróbki mechanicznej karpi. Rozwiązania te mają charakter unikatowym.

Mateusz Stankiewicz

Fot. Adam Paczkowski/Politechnika Koszalińska