MB69292 Edit Wydarzenia

Oklaski dla autorów, gratulacje dla wydawcy

Fot. Marcin Betliński

Najnowsza publikacja Archiwum Państwowego w Koszalinie zatytułowana „Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, których już nie ma” to chyba najciekawsza z serii książek wydanych w ostatnich latach przez tę zasłużoną dla lokalnej kultury instytucję. Przynosi ona nieocenioną wiedzę o miejscach i obiektach, których próżno szukać w miejskim krajobrazie, a które w różny sposób zapisały się w historii miasta.

Promocja książki odbyła się 29 października br. w wypełnionej po brzegi sali kinowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Spotkanie z Dorotą Cywińską (redaktorem), Krzysztofem Urbanowiczem (współautorem) i dr Kacprem Pencarskim (konsultantem merytorycznym publikacji) poprowadził redaktor Piotr Pawłowski.

Do grona autorów zaliczyć należy również pana Zbigniewa Wojtkiewicza – pasjonata historii i kolekcjonera koszalińskich pamiątek, Mariusza Króla – autora genialnego opracowania graficznego i Izabelę Rogowską, która wykonała współczesne zdjęcia opisywanych artefaktów.

Warto dodać, że doskonała edytorsko książka wyszła z koszalińskiej drukarni – Pracownia Poligraficzno-Introligatorska INTRO-DRUK Anna Dębińska.

Siła publikacji „Nieznane twarze Koszalina. Miejsca, których już nie ma” polega głównie na tym, że za pomocą starych zdjęć i rycin stawia przed oczyma czytelnika to, co już przestało istnieć, sytuując zburzone w czasie wojny i po wojnie budynki w lokalizacjach, które każdy koszalinianin doskonale zna. Zestawienia te dopełnia fachowy komentarz tekstowy i rozmaite drobne elementy jak dawne reklamy, plany, wycinki z prasy.

Gratulacje należą się pani Katarzynie Królczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie, za pomysł uczczenia 60-lecia AP w takiej właśnie formie. Powstała przepiękna edytorsko, pełna ciekawostek rzecz. Jesteśmy głęboko przekonani, że powinna być ona odtąd podstawą edukacji lokalnej w koszalińskich szkołach,

Wydawnictwo zostało opublikowane w limitowanej liczbie egzemplarzy i rozkolportowane wśród zainteresowanych bezpłatnie. Liczba wydrukowanych egzemplarzy okazuje się za mała wobec ogromnego zainteresowania. Dla tych, którzy nie zdobyli książki, mamy znakomitą informację: można ją bezpłatnie pobrać w formacie PDF ze strony internetowej www.koszalin.ap.gov.pl, zakładka „Wydawnictwa”.