DJI 0034 Ludzie

Od 10 lat pomagają potrzebującym – Obchody jubileuszu powstania hospicjum w Darłowie

Fot. Daniel Frącz, Dron: Artur Wejnerowski

16 października w Hotelu Amber Port w Darłówku Zachodnim odbył się uroczysty bal z okazji X-lecia powstania w Darłowie Domu Hospicyjno-Opiekuńczego im. Biskupa Czesława Domina. Organizatorem wydarzenia była tradycyjnie Fundacja „Morze Miłości”. W kilkunastoletniej historii imprezy był to wieczór, który przyniósł rekordową kwotę wsparcia na rzecz darłowskiego hospicjum. Zebrano 133 961,16 zł!

Jak mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa, „przez długie lata takiego miejsca bardzo w mieście brakowało”. W roku 2004 pochodzący z Darłowa ksiądz Piotr Krakowiak, krajowy duszpasterz ds. hospicjów, prowadził kampanię pod hasłem „Hospicjum to też życie”. To on podczas jednej z wizyt w rodzinnym mieście mówił o tym, że trzeba być jak najbliżej ludzi, jak najbliżej ich problemów, że piękne idee warto wprowadzać w czyn, w tym również w Darłowie. W powiecie sławieńskim nie było hospicjum stacjonarnego i stąd zrodziła się idea jego wybudowania. Motorem napędowym przedsięwzięcia stał się ksiądz Rafał Stasiejko, ówczesny wikariusz w parafii św. Gertrudy. Zadanie przygotowania dokumentacji technicznej i budowy wziął na siebie Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

svg%3E Ludzie

Ideę budowy szybko podchwyciły dwie darłowianki – Joanna Klimowicz i Danuta Woźniak. Mocno zaangażowały się, organizując znaczne wsparcie dla realizacji szczytnego planu. Już w roku 2006 zorganizowały pierwszy bal charytatywny na rzecz budowy hospicjum. Podczas czternastu edycji balu zebrano ponad milion złotych.

Oprócz balów charytatywnych organizowano również festyny charytatywne i kwesty w dniu Wszystkich Świętych, zbierając pieniądze na potrzeby hospicjum. Dzięki hojności sponsorów i mieszkańców – zresztą nie tylko Darłowa – udało się szybko rozpocząć i ukończyć budowę tej bardzo potrzebnej placówki.

Dzięki życzliwości burmistrza Arkadiusza Klimowicza i radnych Caritas kupił z dużą bonifikatą grunt miejski położony przy ulicy Wiejskiej nr 9 z przeznaczeniem pod budowę hospicjum. Prace rozpoczęły się 2 sierpnia w roku 2010. Generalnym wykonawcą wszystkich robót była firma West Bud z Koszalina. Ze strony inwestora za budowę hospicjum odpowiadał ksiądz Norbert Kwieciński, zastępca dyrektora diecezjalnego Caritasu.

Dom Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas im. Czesława Domina otworzył i poświęcił biskup Edward Dajczak, ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski 13 marca 2011 roku.

W darłowskim hospicjum, przyjmującym chorych z terenu całego powiatu sławieńskiego, pracuje zgrany i profesjonalny zespół: lekarzy, pielęgniarek i personelu pomocniczego. Od dziewięciu lat placówką kieruje ks. Krzysztof Sendecki. Wspierają go siostry ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego, które od lipca 2014 roku posługują również w Hospicjum Domowym. Placówka otacza pacjentów aktywną, wszechstronną, całościową opieką paliatywną.

Dom Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas im. Czesława Domina prowadzi zarówno hospicjum stacjonarne, jak i hospicjum domowe. Bezinteresownego wsparcia udziela mu grono wolontariuszy i ludzi dobrej woli. Z ich udziałem organizowane są między innymi: Dzień Chorego, Pola Nadziei, a także kwesty i zbiórki żywności.

Jak podsumował ks. Krzysztof Sendecki, dyrektor Domu Hospicyjno-Opiekuńczego, od początków działania placówka w swoich murach udzieliła pomocy 1400 rodzinom oraz 800 rodzinom pielęgnujących chorych w swych domach.

Rozbudowę i poprawę warunków darłowskiego hospicjum wsparł Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ze środków unijnych kwotą 1,3 miliona złotych (85 proc. łącznego kosztu, czyli 1,5 mln zł). Uroczyste otwarcie nowego obiektu odbyło się 28 października 2018 roku z udziałem biskupa Krzysztofa Zadarki. Znajduje się w nim nowa sala pobytu dziennego, pokoje dla rodzin odwiedzających pacjentów, sala rehabilitacyjna oraz pomieszczenia dla współpracujących specjalistów.


Zdaniem Arkadiusza Klimowicza, burmistrza Darłowa, pożądana jest dalsza rozbudowa Domu Hospicyjno-Opiekuńczego i stworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Miasto deklaruje wsparcie w tym zakresie. Fundusze musiałyby jednak pochodzić ze składek i darowizn ludzi dobrej woli. Burmistrz jest przekonany, że darłowianie i lokalni przedsiębiorcy nie odmówią pomocy, dzięki której fachową opiekę w placówce znajdzie jeszcze większa liczba osób przewlekle chorych.


Darłowskie hospicjum ma 21 miejsc dla chorych. Dziesięć z nich służy opiece hospicyjnej – skierowanej do chorych w terminalnych stanach choroby nowotworowej. Pozostałe miejsca wykorzystywane są dla innych chorych w stanach przewlekłych i wymagających ciągłej opieki. Personel placówki opiekuje się też kilkudziesięcioma pacjentami w hospicjum domowym.


19 czerwca, z okazji dziesięciolecia Domu Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas im. Bpa Czesława Domina w Darłowie w ogrodzie hospicjum odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył będzie biskup koszalińsko – kołobrzeski Edward Dajczak. Na jej wstępie Biskup Edward Dajczak poświęcił dębowy krzyż wkopany przed frontem hospicjum. Pasterz diecezji gorąco dziękował władzom samorządowym na czele z burmistrzem Darłowa Arkadiuszem Klimowiczem, Fundacji Charytatywnej „Morze Miłości”, której szefuje Joanna Klimowicz i wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania i działania hospicjum. Biskup koszalińsko – kołobrzeski Edward Dajczak dziękował wolontariuszom, pracownikom placówki i wszystkimi przyjaciołom tej instytucji, która na stałe wpisała się w mapę Darłowa.

Gorące podziękowania za 10 lat wspierania darłowskiego hospicjum, na każdym możliwym polu składają: Fundacja Charytatywna Morze Miłości; prezes Joanna Klimowicz, wiceprezes Danuta Woźniak, wiceprezes Ks. Krzysztof Sendecki, przewodniczący Rady Fundacji O. Damian Basarab


Patronat honorowy nad tegorocznym balem Charytatywnym objęli: ks. bp Edward Dajczak, ordynariusz koszalińsko-kołobrzeski; ojciec Wojciech Kulig OFMConv, minister prowincjonalny zakonu franciszkanów, Wojciech Wiśniowski, starosta sławieński; Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa.

Z okazji jubileuszu życzenia wytrwałości w niełatwej codziennej pracy, dużo dobroci od ludzi, zdrowia pracownikom i podopiecznych przesłali: starosta powiatu sławieńskiego Wojciech Wiśniowski, prezydent Koszalina Piotr Jedliński, przedstawiciele samorządów z terenu powiatu sławieńskiego oraz osoby i instytucje współpracujące z hospicjum.


Goście balu mieli okazję wziąć udział w licytacjach prowadzonych przez Roberta Bochenko i burmistrza Arkadiusza Klimowicza. Wśród zlicytowanych przedmiotów znalazły się między innymi:

  • pierwszy odlew prestiżowej nagrody Króla Eryka Pomorskiego – dar Burmistrza Darłowa (w licytacji osiągnął cenę 15 000 zł),
  • „Księga Jedności Narodów – myśli, sentencje i aforyzmy świętego Jana Pawła II” podarowana przez biskupa Edwarda Dajczaka (14 000 zł),
  • różaniec od papieża Franciszka przywieziony prosto z Rzymu przez biskupa Edwarda Dajczaka (10 000 zł),
  • bukiet kwiatów od kwiaciarni Magnolia (10 000 zł),
  • popiersie kardynała Stefana Wyszyńskiego – dar kardynała Kazimierza Nycza, poprzedniego ordynariusz koszalińsko-kołobrzeskiego (6500 zł),
  • koszulka z autografem Roberta Lewandowskiego podarowana przez Ryszarda Zawadę (6000 zł).