Uczestnicy spotkania Koalicji Nadmorskiej w Darlowie 1 Ludzie

Koalicja Nadmorska ma sens: Wspólny głos z Darłowa

W Darłowie spotkali się wójtowie, burmistrzowie i prezydenci 10 nadmorskich gmin, którzy chcą mówić wspólnym głosem w sprawach najważniejszych dla ich samorządów. Nieformalne porozumienie nazwali Koalicją Nadmorską. Nie trzeba się do niej zapisywać, bo jest otwarta na wszystkich wójtów z pasa nadmorskiego. – To nie jest żadne nowe stowarzyszenie, ale forum dyskusyjne włodarzy nadmorskich miejscowości – mówi Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa i pomysłodawca stworzenia Koalicji Nadmorskiej.

Ściślejsza współpraca wójtów, burmistrzów i prezydentów z pasa nadmorskiego rozpoczęła się wiosną ubiegłego roku, gdy wspólnie rozmawiali z rządem na temat organizacji sezonu letniego w dobie pandemii. Podpisywali się pod wspólnymi apelami do rządu i brali udział w wideokonferencjach. Wtedy też pojawił się pomysł, by używać nazwy Koalicja Nadmorska.

– Teraz po raz pierwszy spotkaliśmy się na roboczym spotkaniu w Darłowie, by podsumować wspólne działania i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy taka współpraca ma sens. Odpowiedź była jednomyślna. Tak – mówi Arkadiusz Klimowicz, który zaproszenie wysłał do wszystkich włodarzy gmin leżących nad Bałtykiem od Świnoujścia po Krynicę Morską.

Do Darłowa przyjechali: Anna Mieczkowska – prezydent Kołobrzegu, Olga Roszak-Pezała – burmistrz Mielna, Bernadeta Borkowska – wójt gminy Ustronie Morskie, Jacek Karnowski – prezydent Sopotu, Grzegorz Jóźwiak – burmistrz Dziwnowa, Jacek Maniszewski – burmistrz Ustki, Radosław Głażewski – wójt gminy Darłowo, Mariusz Jaroniewski – wójt gminy Będzino oraz reprezentujący gminę Ustka Aleksander Duszny. Spotkanie poprowadził burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz. Podkreślał, że zainteresowanie działaniami Koalicji Nadmorskiej jest dużo większe, ale nie wszyscy zaproszeni mogli tego dnia dotrzeć do Darłowa.

Wiodącymi tematami rozmów były kwestie zagrożonych wpływów budżetowych gmin nadmorskich w dobie pandemii oraz trudności ze skutecznym ściąganiem opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. Wprowadzenie do dyskusji o sezonie wakacyjnym zaprezentował na przykładzie gminy Darłowo wójt Radosław Głażewski. Założenia proponowanych zmian w ustawie o obszarach morskich przedstawił z kolei ich autor senator Stanisław Gawłowski. Celem nowelizacji jest zapewnienie gminom nadmorskim szerszego wpływu na sposób gospodarowania pasem technicznym, w obrębie którego znajdują się plaże.

Spotkanie zorganizowane w Terminalu Turystycznym w Darłowie zakończyło się podpisaniem deklaracji Koalicji Nadmorskiej, która otwarta jest na wszystkich włodarzy ponad 30 gmin leżących bezpośrednio nad Bałtykiem.

Partnerami i sponsorami spotkania byli: hotel Amber Port i restauracja Lido należąca do POC Partners.

Koalicja Nadmorska. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci nadmorskich miast i gmin tworzą koalicję, by wspólnie działać na rzecz samorządów położonych w pasie polskiego wybrzeża.

Koalicja ma służyć wzmocnieniu głosu nadmorskich samorządów w kontaktach z administracją rządową, samorządową i innymi organizacjami działającymi w sferze publicznej.

Celem Koalicji jest wspólne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów nadmorskich miejscowości i zajmowanie wspólnego stanowiska przez wójtów, burmistrzów i prezydentów w sprawach uznanych przez nich za kluczowe dla samorządów nadmorskich.

Spotkania Koalicji Nadmorskiej odbywają się w formie konferencji przynajmniej raz w roku, częściej mogą odbywać się w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu nowoczesnych form komunikacji zdalnej.

Uczestnicy nie płacą żadnych składek członkowskich.

Forum tworzą personalnie wyłącznie wójtowie, burmistrzowie, prezydenci poszczególnych miast i gmin nadmorskich, którzy osobiście uczestniczą w spotkaniach. W wyjątkowych sytuacjach udział w spotkaniach bierze zastępca wójta lub inna wyznaczona przez wójta osoba.

Koalicja nie jest stowarzyszeniem ani podmiotem posiadającym osobowość prawną. To działające na zasadach ustnego porozumienia forum dyskusyjne, do którego nie trzeba się zapisywać.

Tymczasowy sekretariat ułatwiający wymianę korespondencji i wspierający organizację spotkań mieści się w Mieście Darłowo.