Robert Gorgol Wydarzenia

Dotacja Narodowego Centrum Kultury trafia do Darłowa!

W lipcu bieżącego roku Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór wniosków w konkursie realizowanym w ramach projektu zatytułowanego „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Jego celem jest wyposażenie grantobiorców w kompetencje niezbędne do prowadzenia i rozwijania działalności w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych online lub w sposób cyfrowy.

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda ze swoim projektem pt. „Od analoga do cyfry – zakup nowoczesnego sprzętu” znalazł się w gronie zwycięzców kwalifikacji i dołączył do listy 200 ośrodków kultury z całej Polski, do których trafi łącznie ponad 26 mln zł.

Dom Kultury z Darłowa pozyskał grant wartości 84.100,00 zł, który przeznaczy na doposażenie placówki w niezbędny sprzęt, a także szkolenia zwiększające kompetencje cyfrowe pracowników. Wniosek uzyskał 90 pkt na 100 możliwych, a tym samym uplasował się na 51. miejscu listy szczęśliwców, którzy ten kulturalny grant zdobili. Warto dodać, że projekt został przygotowany i złożony przez Roberta Gorgola – pracownika Darłowskiego Ośrodka Kultury, który od lat realizuje lokalnie wiele wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

Wśród urządzeń, których zakup umożliwi dotacja, będzie cyfrowy mikser dźwięku wraz z akcesoriami, nowoczesne mikrofony, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do opracowywania dźwięku. Poza tym zostaną zakupione trzy kamery i narzędzia do obróbki nagrań wideo.

Jaką to da korzyść? Robert Gorgol wyjaśnia: – Zyskamy możliwość cyfrowej rejestracji koncertów i innych wydarzeń. A to z kolei umożliwi przygotowywanie materiałów do umieszczenia w sieci lub nawet nagrywania płyt. Dodatkowo zyskamy możliwość tak zwanego streamingu, czyli szybkiej transmisji dźwięku w Internecie w czasie rzeczywistym. Ostatni pandemiczny czas pokazał, jakie to istotne, kiedy imprezy nie mogły się odbywać na żywo. Będziemy teraz przygotowani do tego, żeby z konieczności lub w sposób zaplanowany, świadomy udostępniać odbiorcom rozmaite materiały w Internecie. Na dokładkę będą miały one teraz wysoką jakość techniczną.

Sprzęt trafi do siedziby Darłowskiego Ośrodka Kultury, ale ponieważ ma on charakter mobilny, może również służyć do obsługi imprez plenerowych, których w Darłowie odbywa się każdego roku mnóstwo, nie tylko w okresie letnim.

Obecnie projekt jest na etapie szkoleń pracowników w zakresie kompetencji cyfrowych. Do tej pory Narodowe Centrum Kultury zorganizowało trzy szkolenia on-line: „Kompetencje cyfrowe instytucji kultury”, „Turboprzyspieszanie. Jak AI zmieni nasz świat”, „Kontinuum sztucznej rzeczywistości”. Wkrótce odbędą się szkolenia stacjonarne, zostaną również wysłane zapytania ofertowe i odbędzie wybór najlepszych propozycji ewentualnych dostawców. Zakupy planowane są na początek 2022 roku. Niedługo później Darłowski Ośrodek Kultury przejdzie dosłownie z rzeczywistości analogowej do cyfrowej.

– Ogromnie cieszy nas ta wygrana. Oczywiście wzbogacimy się o nowe sprzęty w ramach pozyskanych środków, mamy szansę na wewnętrzny lifting czy sprzętową rewitalizację, dodatkowo zyskamy nowe doświadczenia i wiedzę. Ale to nie jedyne korzyści i radość jaka z tego płynie. Niezwykle budującym i uskrzydlającym jest to, że udało się przebić wśród tak dużej konkurencji i kolejki po grant – a nadmienię, że walczyliśmy z 1221 innymi wnioskami. To wspaniała informacja i mega, mega mobilizacja, a wszystko to w efekcie ma przynieść korzyści naszej, lokalnej społeczności – komentuje Magda Burduk kierująca Darłowskim Ośrodkiem Kultury.

Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.