Warsztaty dostepnosci savoir vivre. Prowadzenie Izabela Sopalska Rybak Wydarzenia

18. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja

W ubiegłym roku EFF Integracja Ty i Ja odbył się w bardzo skromnym wydaniu, głównie online. Tym razem integracyjne spotkanie, wciąż z obostrzeniami, ale już nie tak restrykcyjnymi, powróciło do swojej stacjonarnej formuły. Koszalińską Bibliotekę Publiczną przez pięć dni (7-11 września br.) znów wypełniło wspaniałe kino, muzyka, spotkania, ważne rozmowy, otwarta atmosfera i przede wszystkim – publiczność.

Hasło „Kultura dostępna” towarzyszące tegorocznemu EFF Integracja Ty i Ja w zasadzie odzwierciedla charakter wszystkich jego 18 edycji. Tym razem organizatorzy postanowili przyjrzeć mu się bliżej i zasygnalizować, jak złożonej materii dotyczy.

Zagadnieniu poświęcone było jedno z najważniejszych wydarzeń festiwalu: konferencja naukowa z udziałem wykładowców akademickich oraz przedstawicieli Fundacji Katarynka. – Dostępność kultury trzeba rozpatrywać na kilku poziomach – podkreśla prof. Wojciech Otto, dyrektor Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat”. – Z jednej strony to trwająca od lat 80. walka z trzema schodami, by osoby z dysfunkcją ruchu mogły fizycznie uczestniczyć wydarzeniach artystycznych – koncertach, wystawach, spektaklach. Z drugiej to dostępność instytucji kulturalnych dla tych osób, a z trzeciej czynny udział w kulturze, jej współtworzenie. Podczas konferencji dostrzegliśmy jeszcze jeden problem: tworzenie miejsc przeznaczonych wyłącznie do pokazywania twórczości osób z niepełnosprawnością, czyli znów swego rodzaju naznaczenie, oddzielenie. Tymczasem nie powinniśmy oceniać dzieł sztuki w kontekście niepełnosprawności. Wszyscy powinniśmy mieć do niej dostęp na równych prawach.

Do konkursu filmowego nadesłano w tym roku ponad dwa tysiące propozycji. Z nich wyłoniono 33 filmy, w tym 12 fabularnych, 14 dokumentalnych i 7 amatorskich, które walczyły o statuetki Motyla 2021.

W kategorii filmu amatorskiego wygrała „Dziewczynka z zapałkami” w reżyserii Marcin Truszczyńskiego. Motyla 2021 w kategorii filmu dokumentalnego otrzymał film „Jeden dzień dłużej” w reżyserii Moniki Meleń, a w kategorii filmu fabularnego – „Moje serce” w reżyserii Damiana Kocura. Jury przyznało też kilka wyróżnień. Nagrodę Specjalną Rektora Politechniki Koszalińskiej wyłonioną przez jury młodzieżowe (Emil Gański, przewodniczący, Marcelina Lewińska i Rozalia Flaczyńska) otrzymał film „Gosia@Tomek” w reżyserii Christine Jezior, a Nagrodę Publiczności – „Neurochirurg” w reżyserii Magdaleny Zagały.

Przewodniczący jury, Adam Woronowicz, uzasadniając werdykt podkreślił, że jurorzy (także: Marta Lipińska, Marcin Bortkiewicz, Wojciech Otto) nie brało pod uwagę tego, jak mocna jest historia, bo bywają one tak dojmujące, że nie sposób ich zestawić, ale pomysły realizacyjne na pokazanie tych historii. Nie sam los bohaterów, ale sposób, w jaki został on pokazany

Filmy, które co roku trafiają do konkursu, pochodzą z różnych części świata, podejmują najrozmaitsze wątki dotyczące niepełnosprawności i mają różną wagę emocjonalną. W ostatnich latach wiele z nich poświęconych jest zaburzeniom psychicznym i chorobom demencyjnym. Tak było i tym razem. – Obejrzeliśmy mnóstwo filmów, których tematem była choroba Alzheimera oraz dotyczących seniorów, zwłaszcza w kontekście relacji rodzinnych, więc dotyczących nie tylko głównego bohatera, ale jego bliskiego otoczenia – mówi prof. Wojciech Otto. – Zmienia się też formuła opowiadania. Powstają dzienniki audiowizualne poprzez wykorzystanie np. telefonów komórkowych, dzięki czemu jesteśmy jak najbliżej postaci filmowych. Skraca się dystans między bohaterem a widzem, a kino staje się medium coraz bardziej osobistym, intymnym.

Poza seansami konkursowymi i projekcjami specjalnymi, wśród których znalazły się tak głośne filmy jak „Sound of metal” czy „Music”, widzowie mogli brać udział w wydarzeniach towarzyszących festiwalowi. Wiele z nich transmitowanych było online (realizowało je Studio HD Platon Politechniki Koszalińskiej).

W programie znalazły się: spotkania z Adamem Woronowiczem i Marcinem Bortkiewiczem, Martą Lipińską i Zofią Domalik; cykl spotkań z koszalińską młodzieżą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w miasteczku festiwalowym „Trzeba tylko chcieć”; prezentacja projektu Baltic for All, z którym realizowane były tegoroczne Fotokonfrontacje „Wiatr w żagle” (wystawa w Galerii region); „Warsztaty dostępności – savoir-vivre” Fundacji Kulawa Warszawa, debata „Film, sztuka otwarta”, którą poprowadził Łukasz Maciejewski; koncerty Darii Barszczyk (inauguracja) oraz Karolina Pernal Quartet (zakończenie); wystawa „Lolita” Sebastiana Pietrzaka, i spektakl „Poszukiwany – poszukiwana” Teatru Recepta.

Poza Koszalinem odbyło się 37 Małych Festiwali Ty i Ja (7-11 września br.) z własnymi programami artystycznymi oraz seanse w 16 miastach w ramach EFF Integracja Ty i Ja w kinach w Polsce (8-9 września br.).