Cognitarium konferencja Wydarzenia

Cognitarium staje się faktem

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji i Nauki na kwotę 39,5 mln zł Politechnika Koszalińska wkracza w fazę wykonawczą niezwykłej inwestycji, którą jest Cognitarium. Ma się ono stać regionalnym centrum wiedzy i nauki, które połączy zasoby biblioteki głównej PK, uczelnianego archiwum i innych branżowych placówek bibliotecznych Koszalina. Ma służyć nie tylko studentom, ale wszystkim mieszkańcom miasta i regionu.

Kompleks Centrum Wiedzy Cognitarium powstanie przy ulicy Śniadeckich i tym samym domknie uczelniany kampus. Jego istotą stanie się cyfryzacja zbiorów i ich udostępnienie za pomocą narzędzi elektronicznych. Projektanci z pracowni OVO Grąbczewscy Architekci zaproponowali budynek składający się z dziewięciu prostopadłościennych modułów o podstawie kwadratu i różnej wysokości (od 6 do 24 metrów), połączonych ze sobą podziemnymi magazynami oraz mostkami pieszymi. Powstanie w ten sposób otwarta struktura, w której poszczególne bloki funkcjonalne stworzą układ wewnętrznych mini uliczek.

Jednocześnie orientacja w całej strukturze będzie bardzo łatwa, bo w centrum Cognitarium, na przecięciu wszystkich ścieżek, znajdzie się wielopoziomowy hall, w którym będzie można się poruszać po okrążającej go podwójnej rampie dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Prof. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej, mówiła podczas okolicznościowej konferencji prasowej, na której ogłoszono przyznanie ministerialnej dotacji: – Ma to być przestrzeń otwarta, zachęcająca do spotkań i inspirująca do rozmaitych projektów, szczególnie społecznych. Liczymy na to, że będzie to również miejsce reprezentacyjne, stanowiące powód do dumy dla Koszalina. Istotną funkcją obiektu będzie udostępnianie przestrzeni sprzyjającej wymianie poglądów, pracy zespołowej, udostępnianie zbiorów w formule otwartej, a nawet relaksowi. Bardzo chcemy wspierać społeczną misję Politechniki. Obok kształcenia realizujemy projekty społeczne i gospodarcze nakierowane na nasze otoczenie. Myślę, że Cognitarium będzie takim właśnie projektem.

Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, komentuje: – Cieszymy się, że projekt, na który pomysł powstał już 20 lat temu jest konsekwentnie realizowany. Cognitarium będzie służyło mieszkańcom oraz podniesie atrakcyjność kształcenia na Politechnice oraz atrakcyjność samego Koszalina.

Z kolei Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, a jednocześnie koszaliński poseł, stwierdził: – Takie centrum wiedzy powinno znaleźć się na każdej uczelni. Jeżeli chcemy, aby jak najwięcej osób tutaj studiowało i pozostało w regionie, to muszą mieć jak najlepsze możliwości rozwoju.

Suma powierzchni użytkowej obiektu wyniesie 8 253,35 m2 a jego kubatura – 26 636 m3. Łączny koszt inwestycji został obliczony na 65 mln zł. Obecnie trwa przygotowywanie szczegółowej dokumentacji technicznej. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku i trwać dwa lata.