Nowy zarzad klubu RC Koszalin Wydarzenia

Alina Anton na czele koszalińskich rotarian

Zgodnie z regułami ruchu rotariańskiego co rok zmieniają się władze wszystkich klubów. W koszalińskim z początkiem lipca funkcję prezydenta objęła Alina Anton.

Przywilejem prezydenta klubu jest wybór członków wspierającego go zarządu. Oprócz Aliny Anton w kadencji 2021/2022 zarząd tworzą: Sławomir Nowosadko, Marcin Chęciński, Jan Bielerzewski i Robert Bodendorf.

Uroczystość przekazania władzy wiąże się zawsze z podsumowaniem minionego roku i wykonanej pracy charytatywnej. Ustępujący prezydent Robert Bodendorf podkreślił dużą aktywność klubu mimo trudności, które przyniosła pandemia koronawirusa. Rotarianie spotykali się regularnie co tydzień (nakazuje to regulamin ruchu), ale głównie wirtualnie. Mimo to udało się im przeprowadzić szereg działań dobroczynnych.

Niewątpliwie najważniejszym projektem sfinalizowanym przez Rotary Club Koszalin w minionej kadencji, zapoczątkowanym przez dra Marcina Bogurskiego, był zakup urządzenia do diagnostyki retinopatii wcześniaków dla koszalińskiego szpitala.

Retinopatia wcześniaków jest jednym z wielu problemów zdrowotnych, z jakimi zmagają się urodzone przedwcześnie dzieci. Jest to choroba niedojrzałej siatkówki, związana z jej niepełnym lub nieprawidłowym unaczynieniem, która w części przypadków prowadzi do upośledzenia widzenia, a w ciężkich postaciach nawet do ślepoty. Retinopatia stanowi główną przyczynę zaburzeń widzenia u dzieci poniżej 5. roku życia. Szacuje się, że na świecie kilkadziesiąt tysięcy dzieci jest niewidomych z powodu retinopatii wcześniaków.

Koszalińskie maluchy dotychczas musiały na specjalistyczne badanie jeździć do Szczecina. Obecnie badania te wykonywane są już w Koszalinie. Zakup wspomnianego urządzenia, którego koszt przekracza 100 tys. dolarów amerykańskich, wsparli rotarianie z innych klubów – w tym z zaprzyjaźnionego z Koszalinem niemieckiego RC Prenzlau.

Wśród innych licznych inicjatyw dobroczynnych koszalińskich rotarian warto podkreślić jeszcze: wyremontowanie domu starszej, niepełnosprawnej osoby z Miłogoszczy, wsparcie ośrodka readaptacji społecznej w Wandzinie (przez doposażenie poradni stomatologicznej i pomoc finansowo-sprzętową w walce z COVID19) oraz wartą 40 tys. zł pomoc dla koszalińskiego szpitala w pierwszej fazie walki z koronawirusem.

Rotary International to założona w 1905 roku międzynarodowa organizacja, której oficjalne credo brzmi: „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” (ang. Service Above Self). Jest ona stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, świadczącym pomoc humanitarną, promującym wysokie normy etyczne w każdym zawodzie i pokój na świecie. W tym roku przypada 90-lecie ruchu rotariańskiego w Polsce. Na całym świecie działa obecnie 35 tysięcy klubów zrzeszających blisko 1,2 mln osób (w Koszalinie do klubu należy 35 osób).

svg%3E Wydarzenia