PK 2 Lato 2021

Warto skorzystać z oferty Politechniki Koszalińskiej

Politechnika Koszalińska prowadzi rekrutację kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022. Warto zapoznać się z ofertą kształcenia największej na Pomorzu Środkowym uczelni, żeby przekonać się, że Politechnika Koszalińska to dobre miejsce do startu w życie zawodowe. Na co dzień uczelnia tętni czterema żywiołami: kształceniem, nauką, dyskusjami i wydarzeniami. Po wejściu w szóstą dekadę istnienia, pozostaje najzasobniejszym źródłem twórczych zmian. Centrum wydarzeń, w którym doświadczenie łączy się z młodością.

Politechnika Koszalińska to sześć wydziałów i Filia w Szczecinku. Uczelnia kształci studentów na trzech stopniach, 27 kierunkach, w tym wielu praktycznych i ponad 80 nowoczesnych specjalnościach.

Politechnika powstała – jako Wyższa Szkoła Inżynierska – w 1968 roku. W 1996 roku, a więc dokładnie 25 lat temu, doszło do przekształcenia szkoły w Politechnikę Koszalińską, która z biegiem lat oraz w miarę pojawiania się potrzeb rynku pracy, wprowadziła do oferty kształcenie także kierunki: ekonomiczne, humanistyczne oraz artystyczne.

Przyszłość z Politechniką Koszalińską

Przez 53 lata Politechnika Koszalińska swoją działalnością wpisała się w otoczenie i zintegrowała ze społecznością lokalną. Odpowiada na potrzeby różnych środowisk, mieszkańców i kandydatów na studia, współpracuje z podmiotami wszystkich branż i dziedzin życia publicznego.

W historii powojennej Koszalina uczelnia przyczyniła się istotnie do rozwoju miasta i regionu. Dzisiaj trudno już wyobrazić sobie przyszłość tej części kraju bez wiedzy i umiejętności absolwentów Politechniki Koszalińskiej.

Absolwenci zasilają najważniejsze dziedziny przemysłu, kreują nowoczesne obszary aktywności, wspierają rozwój firm zagranicznych, dołączają do kadry kierowniczej i tworzą podmioty zatrudniające kolejnych absolwentów. Politechnika Koszalińska jest miejscem tworzenia wizji przyszłości, kreatywnego przekazywania wiedzy, a ponadto nawiązywania kontaktów z pracodawcami i realizacji badań naukowych. Ewolucyjnie uczelnia dostosowuje się do nowych czasów.

svg%3E Lato 2021

Tworzyć, zmieniać, animować

Politechnika Koszalińska to najlepszy wybór dla młodych ludzi, którzy chcą rozwijać się, tworzyć, zmieniać, animować. Chcą poszukać lub poświęcić się wybranej pasji, z której w nieodległej przyszłości uczynią źródło utrzymania. Ludzi, którzy nie chcą zniknąć w tłumie i zgiełku aglomeracji, cenią szybką stabilizację, bezpieczeństwo i spokój życia w miejscu, skąd wszędzie jest blisko, a najbliżej – do natury.

Dla ludzi, którzy nie czekają na zmiany, lecz sami je inicjują i realizują, dostrzegając w przestrzeni publicznej dość miejsca na aktywowanie swoich pomysłów, realizację zamierzeń i spełnianie marzeń. Ludzi, którzy poszukują inspiracji, mają zaplanowane najbliższe lata, chcą poświęcić się nauce, zasilić intelektualnie najszybciej rozwijające się dziedziny przemysłu. Czują, że przyszłość należy do nich.

Upływ czasu jest zdeterminowany przez to, co robimy. Chcemy, żeby przyszłość była łatwa do zaprojektowania, a plany nieskomplikowane w realizacji. Po co tracić czas i energię na poszukiwanie kolejnych wariantów kompromisu?

Silny ośrodek ekspercki

Można inaczej, a przede wszystkim można prościej. Przyszłość to miasta wygodne i bezpieczne. Rozwijające się energią swoich mieszkańców. Nieograniczające, dające przestrzeń do różnych aktywności. Miasta, w których infrastruktura jest optymalnie dostosowana do oczekiwań ludzi.

Politechnika Koszalińska to połączenie teorii z praktyką, silny ośrodek ekspercki, rozwój indywidualny studentów i kadry dydaktyczno-naukowej, współpraca z biznesem i administracją, realizacja programów naukowych i badawczych, aktywne środowisko studenckie i inwestycje w bazę laboratoryjną. Politechnika zaangażowana jest w realizację największych ogólnopolskich i europejskich projektów edukacyjnych. Studenci mogą także skorzystać z programu Legia Akademicka.

Ponadto mają prawo ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej. Wnioskować mogą o: stypendium socjalne, specjalne dla osób z niepełnosprawnością, rektora dla najlepszych studentów, ministra za wybitne osiągnięcia i o zapomogę.

svg%3E Lato 2021

Cztery nowe projekty

Od początku 2020 roku Politechnika Koszalińska realizuje cztery nowe projekty, mające na celu poszerzenie współpracy uczelni z otoczeniem. Każdy z nich dotyczy innej wrażliwej sfery działalności człowieka. Każdy obejmuje m.in. organizację, współorganizację lub patronat nad wydarzeniami, w tym realizowanymi przez inne podmioty.

Te projekty to: „Politechnika Koszalińska – wspiera kulturę”, „Politechnika Koszalińska bliżej biznesu”, „Politechnika Koszalińska z historią” oraz „Nauka i badania z Politechniką Koszalińską”. Pod szyldem tych przedsięwzięć w ciągu roku odbyło się kilkanaście różnych wydarzeń, jak dotąd z uwagi na obostrzenia sanitarne głównie w wersji online.

W 2021 roku Politechnika Koszalińska, wspólnie z partnerami samorządowymi i biznesowymi, zamierza uruchomić piąty projekt, które będzie mianownikiem dla czterech wcześniejszych, ale także inicjatywą wspierającą promocję kształcenia i Koszalina jako doskonałego miejsca do nauki, rozwoju, kreowania przyszłości – to „Akademicki Koszalin”.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością

Z racji położenia kampusów można uznać, że w Koszalinie wszystkie drogi prowadzą na Politechnikę Koszalińską. Podobnie jak wszystkie obiekty znajdują się kilka minut jazdy samochodem od centrum miasta. Dogodne połączenia komunikacji miejskiej ułatwiają studentom przemieszczanie się między kampusami przy ulicy Śniadeckich, Racławickiej i Kwiatkowskiego. Domy studenckie – tworzące osiedle akademickie – znajdują się przy ulicy Rejtana.

Politechnika Koszalińska kładzie nacisk na pomoc studentom z niepełnosprawnością.

Wsparcie dotyczy: porad i wskazówek oraz pomocy w każdej sprawie związanej z niepełnosprawnością; zakwaterowania w akademiku dostosowanym do potrzeb; pomocy asystentów; przystosowania stanowisk komputerowych, między innymi w bibliotece; wsparcia psychologicznego i edukacyjnego; uczestnictwa w wydarzeniach szkoleniowych i integracyjnych; wspierania procesu aktywizacji zawodowej; informacji o dostępnej pomocy materialnej oferowanej przez Politechnikę Koszalińską i inne instytucje.


Jak uzyskać indeks Politechniki Koszalińskiej? Indeks – dodajmy – obecnie w większości przypadków elektroniczny. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu IRK, czyli Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Wystarczy wejść na: irk.politechnika.koszalin.pl, sprawdzić wymagania stosowne do wybranego kierunku kształcenia, wypełnić formularze, podać dane, uregulować opłatę rekrutacyjną, wgrać zdjęcie i to wszystko.

svg%3E Lato 2021