dołącz do nas ciemna Biznes
Fot. Izabela Rogowska

Mały jubileusz Zachodniopomorskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Powstały w roku 2010 Związek Przedsiębiorców i Pracodawców jest szybko rozwijającą się i bardzo aktywną organizacją polskich przedsiębiorców. Zrzesza ponad 52 tysiące firm, 16 organizacji regionalnych i 21 organizacji branżowych. Skupia biznes każdej wielkości i branży – korporacje, firmy rodzinne i mikro przedsiębiorców. Posiada stałe przedstawicielstwo w Brukseli oraz własny think tank Warsaw Enteprise Institute, zajmujący się kluczowymi obszarami otoczenia biznesowego. W marcu 2021 r. mijają cztery lata od inauguracji organizacji w woj. zachodniopomorskim.

W ciągu czterech lat istnienia Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przekonał do siebie wiele firm i organizacji biznesowych, na których rzecz działa regionalnie i na poziomie krajowym. Reprezentuje interesy zachodniopomorskich przedsiębiorców m.in. w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Firm, Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie. Organizacja ma również swoich reprezentantów w Powiatowych Radach Rynku Pracy i wielu innych instytucjach kształtujących gospodarkę i rynek. Współpracuje z organizacjami okołobiznesowymi z kraju i ze świata, m.in. należy do European Enterprise Alliance, której celem jest czuwanie nad kwestiami legislacyjnymi i finansowymi na szczeblu UE.

Od początku istnienia ZZPP realizował swoje cele statutowe poprzez różne działania, w tym m.in. przez pomoc przedsiębiorcom – szczególnie podczas trwającej pandemii, cykle webinarów i stacjonarnych szkoleń, dyżury eksperckie. Debaty, seminaria, konferencje i spotkania z ekspertami oraz przedstawicielami władz rządowych/samorządowych dawały przedsiębiorcom możliwość wyrażenia ich poglądów na ważne dla nich sprawy. Inicjatywa pod nazwą „Dobra Firma” – konkurs ZPP oraz partnerstwo w regionalnych konkursach i plebiscytach (m.in. „Firma na Start” , „Równa Firma”, „Laur Made in Koszalin”, „Nasze Dobre z Pomorza”, „Koszaliński Denar – Nagroda Gospodarcza, „Najlepszy sklep i Usługa” i in.) to z kolei formy docenienia osiągnięć lokalnego biznesu i ludzi, którzy go tworzą.

 

dobry_biz_misieKonkurs Dobra Firma

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców organizuje projekt „Dobra Firma”, który realizowany jest w ramach działań wspierających przedsiębiorczość i promujących najefektywniej działające firmy w regionach. Patronami projektu Dobra Firma są: Polski Fundusz Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Agencja Rozwoju Przemysłu, a patronaty honorowe nad wydarzeniami objęli prezydenci miast, marszałkowie i wojewodowie.

Gala „Dobra Firma” Pomorza Zachodniego odbyła się w listopadzie 2020 r. i wyjątkowo z uwagi na pandemię prowadzona była on-line. Nagrodzone i wyróżnione zostało blisko 50 firm w kategoriach: Najlepszy Inwestor, Najlepszy Innowator, Najbardziej Efektywna Firma oraz Najbardziej Efektywny Pracodawca.

 

 

Dlaczego warto zrzeszać się w Zachodniopomorskim ZPP?

ZPP to organizacja ekspercka zatrudniająca najlepszych specjalistów w najważniejszych dziedzinach gospodarczych i społecznych (ekonomia, infrastruktura, ochrona zdrowia, edukacja, energetyka, rolnictwo i żywność), oraz ekspertów branżowych (telekomunikacja, gospodarka odpadami i ochrona środowiska, zamówienia publiczne, technologie morskie, motoryzacja, transport, rynek badań i psychologii konsumenckiej, obrona terytorialna, sektor farmaceutyczny, prawo UE, imigracyjne, gospodarcze, ubezpieczenia).

Członkowie ZZPP mogą w pełni korzystać ze wszystkich zasobów ogólnopolskiej organizacji o zasięgu europejskim, posiadającej dział prawno-legislacyjny, oddziały w całym kraju, przedstawicielstwo i biuro w Brukseli, które włącza się aktywnie w prace na rzecz tworzenia prawa gospodarczego w instytucjach Unii Europejskiej.

W ramach członkostwa przedsiębiorcy uzyskują rozmaite korzyści. Do najważniejszych należą interwencje w przypadku nieuzasadnionych represji ze strony organów rządowych i samorządowych, konsultacje i pomoc prawna, doradztwo w szeroko pojętym spektrum biznesu. Swoją wartość mają również spotkania networkingowe, szkolenia, debaty, specjalne oferty, zniżki i rabaty w programie dobry.biz, promocja firm członkowskich.

Dobry biz baner

Portal Dobry.biz

Wśród korzyści wynikających z członkostwa na uwagę zasługuje innowacyjna platforma pomocy i współpracy dobry.biz. Serwis umożliwia rozwijanie współpracy i budowanie kultury lojalności zarówno między członkami jak i organizacją. Daje korzyści firmom i ich pracownikom poprzez tworzenie zakupowych społeczności.

Dobry.biz to również ogromna baza wiedzy, w której można skorzystać m.in. z bezpłatnych porad prawnych on-line, doradztwa finansowego, dotacji i funduszy EU, wzorów umów i pism, a także organizacji wydarzeń, warsztatów, szkoleń, Q&A z ekspertami i wiele innych.

Nasze Plany

Dynamiczny rozwój Zachodniopomorskiego ZPP wskazał potrzebę rozbudowy wewnątrz organizacji, a oprócz siedziby w Koszalinie, organizacja ma także przedstawicielstwo w Szczecinie. Powiększył się także skład zarządu, który obecnie stanowią specjalizujący się w różnych dziedzinach branżowych doświadczeni przedsiębiorcy.

Związek realizuje obecnie 30 projektów dla przedsiębiorców, a w planach są kolejne zarówno te o zasięgu krajowym, jak i regionalne w woj. zachodniopomorskim. Głównym celem ZPP jest dążenie do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego Związek pracuje nad kampaniami promującymi upraszczanie prawa i obniżanie podatków, a także przygotowuje propozycje zmian, które trafiają do instytucji rządowych. Lokalnie wspiera rozwój zachodniopomorskich firm stawiając na różnorodne formy działań zarówno w dostarczaniu wiedzy i informacji, promowanie zrzeszonych przedsiębiorstw, jak i integrowanie społeczności biznesu.

 

Zarząd Zachodniopomorskiego ZPP kopia_

 


 

Zarząd Zachodniopomorskiego ZPP

 

robertbodewndorfRobert Bodendorf – prezes Zachodniopomorskiego ZPP. Przedsiębiorca i pracodawca od wielu lat działający na rzecz regionalnego biznesu. Zaangażowany w działalność filantropijną (obecnie prezydent Rotary Club Koszalin).

robertlewandowskiRobert Lewandowski – wiceprezes Zachodniopomorskiego ZPP. Przedsiębiorca i pracodawca od prawie 30 lat. Z ramienia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców pełni funkcję przedstawiciela i wiceprzewodniczącego w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, jest członkiem Rady Biznesu w WSB Szczecin.

dianasinkiewiczDiana Sinkiewicz – wiceprezes Zachodniopomorskiego ZPP. Przedsiębiorca i pracodawca, członkini Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Z ramienia ZZPP pracuje w zespołach branżowych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

katarzynakujawskaKatarzyna Kujawska – wiceprezes Zachodniopomorskiego ZPP. Radca prawny, wspiera przedsiębiorców i stowarzyszenia poprzez doradztwo i działania prawne, publikuje artykuły o tematyce prawa upadłościowego, gospodarczego, cywilnego i rodzinnego, współpracuje z działem prawa i legislacji ZPP.

piotrjasienieckiPiotr Jasieniecki – wiceprezes Zachodniopomorskiego ZPP. Przedsiębiorca i pracodawca z ponad 20 – letnim stażem w branży IT, wspierający i promujący regionalny patriotyzm gospodarczy. Zaangażowany w działalność Stowarzyszenia SPARK, organizującego wydarzenia z dziedziny IT, a także coroczną konferencję naukową TEDxKoszalin.


Zachodniopomorski ZPP zaprasza wszystkich przedsiębiorców z woj. zachodniopomorskiego do dołączenia w szeregi członków. Warto podkreślić, że tylko dzięki zrzeszaniu się w takich organizacjach jak ZPP można liczyć na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju.

 

Dołącz do nas na: www.zzpp.net.pl

 

dołącz do nas - jasna