budżet grafika Wydarzenia

Koszaliński Budżet Obywatelski 2022 – rozpoczął się nabór wniosków

Od 1 do 21 marca br. potrwa nabór projektów do kolejnej edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Kwota przeznaczona na realizację KBO 2022 wyniesie 3 420 000 zł.

Kwota przeznaczona na KBO 2022 wzrosła w stosunku do roku ubiegłego znacząco. Na część ogólnomiejską przypada 1 300 000 zł, natomiast dla każdego z siedemnastu osiedli przeznaczono po 120 000 zł. Pozostałe 80 000 zł przeznaczone jest na promocję budżetu obywatelskiego i jego organizację.

Maksymalna wartość projektów osiedlowych może wynosić maksymalnie 120 000 zł, a ogólnomiejskich musi zawierać się w granicach od 40 000 zł do 650 000 zł.

Każdy mieszkaniec Koszalina bez względu na wiek może złożyć swój projekt samodzielnie, z grupą znajomych/sąsiadów lub jako organizacja pozarządowa. Formularz zgłoszeniowy można dostarczyć osobiście w formie papierowej (do siedziby Urzędu, ul. Rynek Staromiejski 6-7 w Koszalinie), w formie papierowej drogą pocztową (adres: Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin) lub elektronicznej poprzez stronę www.budzetobywatelski.koszalin.pl.

 

Wypełniając formularz należy pamiętać o głosach poparcia. W przypadku projektu osiedlowego należy zdobyć od 1 do 5 podpisów mieszkańców danego Osiedla:

 • w przypadku projektów dotyczących osiedli: Bukowe, Jamno Łabusz, Jedliny, Lubiatowo, Raduszka, Unii Europejskiej – 1 osoba będąca mieszkańcem danego osiedla;
 • w przypadku projektów dotyczących osiedli: Kotarbińskiego, Lechitów, Morskie, Na Skarpie, Nowobramskie, Rokosowo, Śniadeckich, Śródmieście, Tysiąclecia, Wańkowicza, Wspólny Dom – 5 osób będących mieszkańcami danego osiedla,
 • w przypadku projektów ogólnomiejskich – należy zebrać 30 podpisów mieszkańców Koszalina.

 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w kraju podobnie jak w ubiegłym roku można nie załączyć listy z podpisami osób popierających pomysł. Nie spowoduje to odrzucenia projektu. Listę będzie można dołączyć w czasie późniejszym.

 

W trakcie tworzenia projektów będzie możliwość korzystania z informacji i wsparcia dostępnych w Urzędzie Miejskim, w szczególności z:

 • informacji zamieszczonych na stronie internetowej, zawierających, m. in.: opis najczęściej spotykanych wydatków inwestycyjnych oraz informacje o własności gruntów należących do Miasta;
 • wiedzy pracowników Urzędu oraz pracowników jednostek organizacyjnych Urzędu, którzy są dostępni w godzinach pracy Urzędu wg ustalonego harmonogramu, udostępnionego na stronie internetowej.

 

Szczegółowych informacji dotyczących Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 udzielają:

 

Informacje i aktualności dot. BO znajdują się na stronie www.budzetobywatelski.koszalin.pl.

 

Harmonogram Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022:

 • Działania promocyjno – informacyjne – od 1 lutego do 30 listopada br.;
 • Składanie projektów – od 1 marca do 21 marca br;
 • Ocena złożonych projektów z uwzględnieniem procedury odwoławczej – od 1 marca do 15 czerwca br;
 • Głosowanie osiedlowe potrwa od 1 czerwca do 17 września br., a ogólnomiejskie – od 21 września do 12 października br.
 • Ogłoszenie wyników głosowania – od 13 października do 18 października br;
 • Ewaluacja Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 – od 20 października do 30 listopada br.

budżet grafika