cover 39df Wydarzenia

Metamorfoza Amfiteatru na finiszu

Prace przy przebudowie koszalińskiego Amfiteatru zmierzają ku końcowi. Inwestycja przebiega bez zakłóceń i możliwe, że zakończy się przed planowanym terminem.

 

Wykonano już większość prac budowlanych. Aktualnie trwają roboty przy układaniu nawierzchni wokół budynku zaplecza oraz prace zieleniarskie przy obiekcie. Rozpoczął się także montaż krzesełek na widowni. Gotowy jest nowy dach nad budynkiem zaplecza, wymienione zostało pokrycie istniejącego zadaszenia widowni. W środku odbywają się ostatnie prace wykończeniowe, położone już są płytki, zamontowany osprzęt sanitarny, wykonana stolarka okienna i drzwiowa. Obiekt jest już także w pełni zaopatrzony w media. Do wykonania zostały jeszcze m.in. balustrady na widowni i przy budynku oraz podłoga sceniczna wraz z podestami w części orkiestronu. Ogłoszony został przetarg na wyposażenie meblowe oraz scenotechniczne Amfiteatru i nagłośnienie.

Odnowiony obiekt zostanie wyposażony w 4400 miejsc z wydzieloną częścią widowni do 1000 osób na mniejsze imprezy. W budynku zaplecza znajdzie się mała sala widowiskowo-multimedialna, która stanowić będzie także foyer z częścią wystawową. Nowy obiekt dysponować będzie profesjonalną, wygłuszoną salą prób oraz dwoma salami multimedialnymi, które pomieszczą do dziesięciu osób każda z nich oraz ośmioma garderobami dla artystów występujących w Amfiteatrze.

 

Przebudowa Amfiteatru odbywa się ramach projektu INT77 Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.