Hanna Mojsiuk PRESTIŻ 20201204 MB69291 cover Wydarzenia

Koszalinianka Prezesem Północnej Izby Gospodarczej

Po raz pierwszy w historii Północnej Izby Gospodarczej na czele jej zarządu stanęła kobieta. Hanna Mojsiuk została wybrana prezesem PIG na lata 2020-2024. Jest prawniczką – absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektorem i członkiem zarządu Grupy Mojsiuk – rodzinnej firmy motoryzacyjnej o 40-letniej tradycji. PIG to największa regionalna izba gospodarcza w Polsce, do której należy ok. 1500 zachodniopomorskich firm, w tym 200 koszalińskich.

 

Hanna_Mojsiuk_PRESTIŻ_20201204_MB69291-Edit– Kieruje pani PIG od początku października, bardzo dynamicznie. Izba zabiera głos w imieniu środowiska biznesowego na poziomie regionalnym i krajowym. Ma pani poczucie wpływu PIG na decyzje administracji samorządowej i rządowej? Władza bierze pod uwagę państwa opinie?

– Jako Północna Izba Gospodarcza docieramy do decydentów politycznych na wszystkich poziomach władzy. Reprezentujemy biznes jako całość, ale i poszczególne branże z osobna. Postulaty wysłane ostatnio do premiera Mateusza Morawieckiego, podobnie jak wiele innych wystąpień, opracowujemy w ramach konsultacji z naszymi członkami i przedstawicielami różnych branż i sektorów. Współpracujemy także z innymi organizacjami biznesowymi, w tym także branżowymi, tak by nasze postulaty były faktycznie odzwierciedleniem najpilniejszych potrzeb. Korzystamy z wiedzy ekspertów działających w ramach Izbowego Pakietu Wsparcia, prawników, ekonomistów i finansistów, specjalistów od ubezpieczeń społecznych i wielu innych. Na część naszych postulatów otrzymaliśmy już odpowiedzi. W niektórych kwestiach jest wrażenie zrozumienia, tu podkreślę poparcie wielu naszych postulatów ze strony wicepremiera Jarosława Gowina. Udało się np. poprzez wspólne apele organizacji gospodarczych przywrócić przed świętami handel, czy też przekonać władze do rozszerzenia katalogu PKD wspieranych branż w ramach Tarczy 6.0. Walczymy natomiast nadal o branżę HoReCa, rozrywkę, transport, fitness, których jest najwięcej w naszej organizacji. W przypadku apelu o wycofanie się z planu opodatkowania CIT spółek komandytowych czy wprowadzenia konfiskaty prewencyjnej nasz głos był zauważalny na tyle, że po spotkaniu z marszałkiem Tomaszem Grodzkim Senat dokonał poprawek projektu ustawy zgodnie z naszymi sugestiami

 

– Jakie najważniejsze zadania stawia sobie nowy zarząd PIG na najbliższy czas?

– Północna Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego powołaną dla ochrony i reprezentowania interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Cały czas w ramach Izbowego Pakietu Wsparcia udzielamy pomocy przedsiębiorcom w postaci porad prawnych, podatkowych, finansowych, dotacyjnych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych. Podczas drugiej fali epidemii ograniczamy eventy i spotkania bezpośrednie, ale nie rezygnujemy z działalności. Przenosimy się w większości do aktywności on-line i jesteśmy do dyspozycji przedsiębiorców. Nad wspomnianymi wcześniej postulatami pracujemy permanentnie, reagując na pojawiające się kolejne wersje Tarczy Antykryzysowej, czy inne propozycje rządu. Nie tylko pomocowe, bo należy zaznaczyć, że obecnie trwają prace nad kilkoma ustawami nakładającymi na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki i koszty, bądź ograniczające ich swobodę działania. W ostatnim czasie rozpoczęliśmy współpracę z panem Adamem Abramowiczem, rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców, wstępując do Rady Przedsiębiorców. Stawiamy na cyfryzację, digitalizację, organizując szkolenia w tym zakresie. Tak jak w biznesie, tak i w naszej organizacji, najważniejsze to być elastycznym i dostosować się do panujących warunków.

 

– Jak udaje się pani łączyć obowiązki zawodowe z tak aktywnym pełnieniem funkcji prezesa PIG, a warto zaznaczyć, że angażuje się pani również w inne społeczne przedsięwzięcia? Starcza pani doby na to wszystko?

– Wzorem do naśladowania w tym względzie są dla mnie moi rodzice Kazimierz i Irena Mojsiukowie z sukcesem prowadzący rodzinny biznes, którzy nauczyli mnie koncentrowania się na celu, pracowitości i odpowiedzialności. To właśnie rodzinie zawdzięczam miejsce, w którym jestem. Fakt, że jestem aktywnym przedsiębiorcą uznaję za atut, bo głęboko doświadczam osobiście tego, o co walczę w imieniu przedsiębiorców. W tej pracy społecznej mam duże wsparcie ze strony członków rady Północnej Izby Gospodarczej, w której zasiadają doświadczeni przedsiębiorcy, mocno zaangażowani są również członkowie prezydium oraz pracownicy biura PIG z jego dyrektorem na czele. Korzystając z okazji chciałabym życzyć wszystkim dużo zdrowia, optymizmu i wiary, że przezwyciężymy wszelkie trudności wspólnie, a przede wszystkim ciepłych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego Roku.