6 2 Wydarzenia

Pierwsze stypendia miejskie rozdane!

W 2017 roku wszedł w życie pierwszy w historii miasta Program Rozwoju Kultury „Koszalin 2018/2028”. Jednym z jego elementów jest wprowadzenie stypendiów w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Nabór wniosków rozpoczął się 24 czerwca br. i mimo trudnej sytuacji zakończył się sukcesem.

Prace nad mechanizmem przyznawania wsparcia dla artystów i twórców trwały 1,5 roku. Dzięki wspólnej pracy Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, przedstawicieli Komisji Kultury Rady Miejskiej i Rady Kultury przy Prezydencie Miasta udało się wprowadzić stypendia już w tym roku.

Stypendium można było otrzymać na: działania twórcze we wszystkich dziedzinach kultury
i sztuki; związane z upowszechnianiem kultury w zakresie: animacji i edukacji kulturalnej, organizacji wydarzeń artystycznych, warsztatów i szkoleń dla kadr kultury, udziału
w wydarzeniach oraz działania dotyczące opieki nad zabytkami.

Wpłynęły łącznie 33 wnioski. Ze względu na braki formalne do oceny Komisji Stypendialnej pod przewodnictwem Krystyny Kościńskiej, przedstawicielki Komisji Kultury Rady Miejskiej, przekazano 18 wniosków. W skład Komisji Stypendialnej ponadto weszli: Leopold Ostrowski – przedstawiciel Komisji Kultury Rady Miejskiej w Koszalinie, Ewa Czapik-Kowalewska i Michał Kaczmarek – przedstawiciele Rady Kultury, Ewa Miśkiewcz-Żebrowska, Marzena Śmigielska oraz Natalia Sulima – przedstawicielki Prezydenta Miasta.
W związku z dużym zainteresowaniem i wysokim poziomem artystycznym projektów stypendialnych początkowa kwota 20 tys. zł została zwiększona o 10 tys. zł. Dzięki temu przyznano 6 stypendiów w wysokości od 4500 zł do 6000 zł (łącznie 30 tys. zł).

 

2

 

W kategorii działań twórczych we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki stypendia otrzymali:

Izabela Nowak – na realizację projektu „Napisanie i wydanie publikacji jubileuszowej pt. „Koszalińska tradycja: 50 lat z rozśpiewaną Polonią” Projekt dotyczy stworzenia jubileuszowej publikacji obejmującej prezentację wydarzeń artystycznych i edukacyjnych składających się na 50-letnią historię tradycji polonijnej.

Sebastian Kuchczyński – na realizację projektu „Impressions of Koszalin”. Projekt obejmuje stworzenie współczesnej kompozycji audiowizualnej, opartej na autorskiej muzyce Sebastiana Kuchczyńskiego oraz istniejących fotografiach miejsc charakterystycznych dla Koszalina. W ramach projektu powstaną trzy różne kompozycje audiowizualne o różnych długościach.

Greta Grabowska – na realizację projektu „Koszalin – Koeslin – teraz”, w ramach którego powstanie seria prac wykonanych z wykorzystaniem przedwojennych okien. Będą to kompozycje, w których połączone zostaną wątki zaczerpnięte z przedwojennej i obecnej historii miasta i jego mieszkańców na tle architektury lokalnej i pomorskiej.

Waldemar Jarosz – na realizację projektu „Znane i nieznane zakątki Koszalina”. Celem projektu jest zapisanie w artystycznej formie zanikających struktur architektonicznych w naszym mieście. W ramach projektu powstanie 20 ilustracji. Prace zostaną wydane w formie albumu i zaprezentowane podczas wystawy.

 

W kategorii działań związanych z upowszechnianiem kultury stypendia otrzymała:

Karolina Tomaszewska – na realizacje projektu „Warszta.ty”. W ramach projektu odbędą się trzy spotkania warsztatowe, których wspólnym mianownikiem będzie kreacja obrazu bazującego na motywach związanych z Koszalinem.

 

W kategorii działań dotyczących opieki nad zabytkami nagrodę otrzymał:

Marcin Orłowski – na realizację projektu „Działania związane z opieką nad zabytkami”, dotyczącego restauracji XIV-wiecznej ramy okiennej pochodzącej z koszalińskiej Katedry pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Projekt zakłada dokończenie restauracji ramy i organizację jej pierwszej ekspozycji.

 

Wnioski na 2021 rok będzie można składać do 30 listopada 2020 r.