izabela rogowska 2 Kronika

Rocznica klubu rotariańskiego

Rotary Club w Koszalinie datuje swą działalność od 1993 roku, ale idea powstania klubu pojawiła się w gronie kilku osób – przyszłych jego członków – jeszcze w połowie 1992 r. Zgodnie jednak z tradycją rotariańską za oficjalny początek działalności uznaje się tzw. charter, czyli formalne przyjęcie klubu do tej świeckiej, apolitycznej międzynarodowej organizacji, której hasło brzmi „Służba na rzecz innych ponad własną korzyść”. W przypadku Koszalińskiego Klubu Rotariańskiego jest to data 19 listopada 1993 roku. Każda kolejna rocznica jest okazją do uroczystego spotkania członków w kawiarni Lalka pani Longiny Kudelskiej. W tym roku czekała na nich niespodzianka – wydane w formie kolorowej broszury opracowanie autorstwa pani Aliny Anton poświęcone historii RC Koszalin.