DSC7168 Ludzie

Rezydencja Seniora Erania

Jak wskazują statystyki już co szósty Polak i co piąty Niemiec są emerytami. Utrzymujący się od lat trend wskazuje, że w 2050 roku osoby powyżej 65. roku życia będą stanowiły 1/3 wszystkich Polaków. Seniorzy stają się coraz bardziej aktywną i widoczną grupą społeczną. Starzenie się społeczeństw Europy jest nie tylko wyzwaniem społecznym i ekonomicznym, ale również naukowym.

 

Powszechnego znaczenia nabiera temat opieki nad osobami starszymi. Jest to szczególnie widoczne za naszą zachodnią granicą , gdzie wspomniane procesy są dużo bardziej zaawansowane. Domy opieki już dawno wyszły ze strefy tematów tabu. Seniorzy i ich bliscy dostrzegają konieczność zapewnienia fachowej opieki i wsparcia nie tylko dla osób z wyraźnym uszczerbkiem zdrowia, czy takimi schorzeniami jak choroba Alzheimera lub demencja. Również osoby w pełni sił wybierają domy seniora, bo pozwalają one spędzić jesień życia w sposób aktywny, bezpieczny i komfortowy.

 

 

Warto wspomnieć, że niemieccy seniorzy coraz częściej wybierają ośrodki w Polsce, które gwarantują często lepsze warunki niż podobne instytucje w Niemczech, a jednocześnie ich oferta jest znacznie korzystniejsza ekonomicznie. Od ponad 4 lat na tym wymagającym rynku świetnie radzi sobie Rezydencja Seniora Erania w podkołobrzeskim Malechowie.
Wyjątkową okazją do poznania tego, jak funkcjonuje na co dzień ta placówka, był Dzień Otwarty, który miał miejsce 21 października br. Jego celem była nie tylko prezentacja samej Eranii i warunków w niej panujących. Istotną rolę miał tu wątek naukowo-ekspercki, który stanowi mocny fundament działania ośrodka. Było to też wyjątkowy dzień dla pensjonariuszy, którzy aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu.

Po oficjalnym otwarciu imprezy goście mieli okazję zapoznać się z kilkoma prezentacjami dotyczącymi różnych aspektów starzenia się i specjalistycznej opieki. Prelegentami byli przedstawiciele działu medycznego ośrodka: dr Marek Zawadzki, pielęgniarka oddziałowa – Beata Adamska i podolog – Hubert Dąbek. Ich fachowa wiedza wyraźnie była podparta wieloma latami doświadczeń.

Następnie mieszkańcy zaprezentowali swoje umiejętności ćwiczone podczas zajęć z terapii ruchem, tańca na siedząco, muzykoterapii (w Rezydencji działa także chór seniorów), zajęć językowych czy rehabilitacji.

W przerwie nie zabrakło czasu na spacer po terenie i zajrzenie do zakamarków niedostępnych na co dzień dla osób postronnych. Następnie mgr Danuta Banaszewska przedstawiła prezentację pt. “Radość życia”, która dotyczyła psychologicznych aspektów starzenia się. Akcentem kończącym wydarzenie było nabożeństwo dziękczynne za zdrowie seniorów z udziałem pensjonariuszy w kaplicy Rezydencji Seniora Erania pw. Św. Symeona.

Rola ośrodków dla seniorów coraz częściej nie kończy się na zagwarantowaniu opieki i komfortu swoim mieszkańcom. Wiodące instytucje tej branży angażują ich w życie lokalnej społeczności, otwierają się na najbliższe otoczenie, a także udzielają na forum specjalistycznym i naukowym. Takie wydarzenia jak dzień otwarty są najlepszym tego przykładem, a dla samych ośrodków świetną wizytówką.