Już po raz trzeci koszaliński oddział Północnej Izby Gospodarczej nagrodził firmy, które kapituła konkursowa uznała za najlepszych pracodawców regionu. Po raz pierwszy zaś wręczono nagrodę Menedżer Roku 2019. Odebrał ją Marian Jagiełka, charyzmatyczny przedsiębiorca, któremu Koszalin zawdzięcza Pasaż Milenium a Kołobrzeg tak zwaną nową starówkę.

Oceniając zgłoszone kandydatury, kapituła brała pod uwagę wiele czynników: wdrożenia nowoczesnych form zarządzania zasobami ludzkimi, metody podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, przestrzeganie prawa pracy, benefity dla pracowników, uczestnictwo i wspieranie przedsięwzięć ważnych społecznie oraz akcji charytatywnych, organizowanie staży i praktyk dla uczniów i studentów, dbałoś
o zasoby i środowisko naturalne.

Tytuł „Pracodawcy Roku Pomorza 2019” w kategorii pierwszej (mikroprzedsiębiorstwa; do 10 pracowników) odebrała firma AR Partners, a wyróżnienia – Klinika Medycyny Estetycznej DermaArt i IQ Consulting Tomasz Bieńkowski

W kategorii drugiej (przedsiębiorstwa małe, do 50 zatrudnionych) zwycięzcą została Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Audytu DEBET. Wyróżnienia zdobyli: Prywatny Gabinet Stomatologiczny Marcin Bogurski i firma 4Tech Sp. z o.o. S.K.

W kategorii trzeciej (przedsiębiorstwa średnie, do 250 zatrudnionych) zwycięzcą z tytułem Pracodawca Roku Pomorza 2019 wybrano firmę All Good S.A. (m.in. marka Coffeedesk). Wyróżnienia: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol i Q4GLASS ABJ INVESTORS.

Kategoria czwarta (przedsiębiorstwa duże, powyżej 250 zatrudnionych) to wygrana firmy Espersen Koszalin. Wyróżnienia zdobyli: Kospel i Meden-Inmed.

W kategorii piątej „Społeczna odpowiedzialność biznesu – firma aktywna lokalnie oraz wykazująca dbałość o środowisko” zwycięzcą została firma MPS International. Wyróżnienia zdobyli: AJ Fabryka Mebli i „Homanit Polska”.

Roman Biłas, prezes koszalińskiego oddziału PIG, mówi: – W tym roku powołaliśmy szóstą kategorię Mendżer Roku 2019. Jednogłośną uchwałą postanowiliśmy nagrodzić pana Mariana Jagiełkę. Chcieliśmy w ten sposób, w związku 30-leciem wolnej i demokratycznej Polski, a tym samym możliwością prowadzenia otwartej działalności gospodarczej, nagrodzić człowieka, który uosabia pozytywne zmiany zachodzące w Polsce, szczególnie w polskiej gospodarce. Ta nagroda to też hołd złożony tym wszystkim, którzy na początku transformacji tworzyli podwaliny wolnego rynku na terenie Pomorza. Marian Jagiełka kojarzony jest nie tylko z działalnością biznesową, z projektami deweloperskimi i budowlanymi, ale także z szeroką działalnością dobroczynną, pomocą w działaniach Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym, stworzeniem Warsztatów Pracy Pozaszkolnej, ufundowaniem mieszkań dzieciom z domu dziecka, rodziny popegeerowskiej i wielu innych szlachetnych poczynań.