Koszalińskie Archiwum Państwowe przygotowało nie lada gratkę dla wszystkich, którzy pasjonują się odkrywaniem i dokumentowaniem losów przodków, genealogią i historią rodzin.
W poniedziałek 30 września br. podczas inauguracji projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” będzie można zobaczyć najciekawsze dokumenty rodzinne z zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie. Tego dnia symbolicznie nagrodzeni zostaną ci darczyńcy, którzy zdecydowali się przekazać swoje prywatne zbiory do archiwów państwowych.

20190912_124157

Będzie można również wysłuchać wykładu na temat poszukiwań genealogicznych oraz możliwości wykorzystywania w tym celu archiwów rodzinnych. Przewidziane są również prelekcje i pokazy na temat sposobów zabezpieczenia dokumentów, zdjęć, pamiątek z domowych archiwów, a także technik naprawy drobnych uszkodzeń i zniszczeń papieru oraz innych materiałów.
Podczas wydarzenia uruchomione zostaną także punkty konsultacyjne, w których będą czekać archiwiści i konserwatorzy po to, by przedstawi

każdemu zainteresowanemu proces profesjonalnej archiwizacji. Katarzyna Królczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie, mówi: – Zachęcamy do odwiedzania nas z własnymi zbiorami z archiwów rodzinnych.
„Archiwa Rodzinne Niepodległej” to projekt ogólnopolski realizowany przez sieć archiwów państwowych, w tym przez Archiwum Państwowe w Koszalinie oraz jego oddziały w Słupsku i Szczecinku w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”, koordynowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. – Projekt rozpoczął się w roku szczególnie ważnym dla archiwów państwowych, w roku stulecia podpisania Dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Mamy zatem nadzieję, że odbiorcy projektu – archiwiści rodzinni, pasjonaci historii, kolekcjonerzy oraz osoby, które pragną rozpocząć swoją przygodę z archiwaliami, pomogą nam we wspólnym odtwarzaniu przeszłości – komentuje Katarzyna Królczyk.

Dzieje rodzinne zachowane w postaci dokumentów, zdjęć, przedmiotów, nagrań stanowią bardzo bogate i ciekawe źródło historyczne. Materiał gromadzony w ten sposób stanowi zarówno zapis historii przestrzeni, w której żyjemy, dzięki której łatwiej jest nam definiować swoją tożsamość, jak i zapis historii poszczególnych osób i rodzin.

Archiwiści zachęcają do przekazywania do zasobu Archiwum Państwowego prywatnych dokumentów, zdjęć, nagrań, pamiątek, które towarzyszą Państwa rodzinom, a obrazują dzieje Polski. Szczególnie cenne będą materiały pochodzące z okresu polskiego czynu niepodległościowego oraz tworzenia się polskiej państwowości (z lat 1918-1939). Jak zapewnia dyrektor Królczyk, na życzenie otrzymają Państwo kopie przekazanych archiwaliów, wykonane w postaci cyfrowej oraz wydruków. W archiwum zbiory będą przechowywane wieczyście jako źródło historyczne dostępne dla każdego wraz z innymi unikatowymi i bezcennymi archiwaliami. Inauguracja projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” w Koszalinie odbędzie się 30 września 2019 r. o godz. 12.00 w Archig@lerii przy Archiwum Państwowym w Koszalinie (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2).