Warto promować dobre praktyki w biznesie, a jedną z nich jest tworzenie właściwych warunków pracy – przekonuje w rozmowie z „Prestiżem” Roman Biłas, prezes koszalińskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej, która organizuje konkurs Pracodawca Roku Pomorza 2019.

 

– Po raz trzeci Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie organizuje konkurs „Pracodawca Roku Pomorza”. Jaki jest jego zasadniczy cel?

– To konkurs, który promuje firmy zapewniające swoim pracownikom dobre warunki pracy. Naszym celem jest także promocja Pomorza – chcemy pokazać, że jest to region, który oferuje ciekawe miejsca pracy, gwarantując przy tym sukces zawodowy i możliwość rozwoju kariery. Tytuł „Pracodawcy Roku Pomorza” podnosi rangę przedsiębiorstwa na rynku pracy i staje się magnesem przyciągającym najlepsze kadry. Chcemy przy tym, aby Pomorze kojarzyło się jako region różnorodny, ale też otwarty na ludzi z zewnątrz. Swój przekaz adresujemy m.in. do młodych ludzi, którzy niegdyś wyjechali z Koszalina, Słupska, Szczecinka, Kołobrzegu czy innych miejscowości i myślą o powrocie. Można znaleźć interesującą pracę na dobrych warunkach i przy godziwym wynagrodzeniu. To dotyczy także tych osób, które szukając miejsca do życia, wyjechały za granicę i chciałby powrócić do Polski. Podpowiadamy im, że mogą wrócić na Pomorze.

 

– Sądzi Pan, że nasz region może stać się dla takich ludzi atrakcyjny?

– Oczywiście, znam takie przypadki. Znajomy 20 lat temu, jako młody człowiek, wyjechał do Kanady, gdzie pracował w branży informatycznej m.in. w Toronto. Później pracował w innych krajach. Zdobył kwalifikacje, świetnie opanował język angielski. Niedawno wrócił do Koszalina, podjął pracę w oddziale firmy GlobalLogic i tu realizuje się zawodowo.

 

– To chyba jednak wciąż pojedyncze sytuacje.

– Nie doceniamy naszego regionu i potencjału wielu branż, np. IT na Pomorzu. Dla przykładu firma GlobalLogic, która ma oddział w Koszalinie i zatrudnia ponad 100 osób, już brała udział w naszym konkursie. Jej sukces udowadnia, że nasz region może oferować ludziom o wysokich kwalifikacjach dobre warunki rozwoju. Takich przykładów w tej branży jest więcej.
Ale jest też mnóstwo innych firm, które zajmują się świadczeniem usług albo produkcją eksportową, osiągnęły sukcesy i poszukują fachowców. Mam tu na myśli np. szczecinecki KRONOSPAN, koszaliński MPS International, Meden-Inmed, Schwarte Millford i wiele innych. Warto pokazywać firmy, które oferują dobrze zorganizowaną pracę, godziwe wynagrodzenie i odpowiednie warunki pozapłacowe.

 

– Duże jest zainteresowanie udziałem w konkursie?

– Konkurencja jest coraz większa, w ubiegłym roku mieliśmy kilkadziesiąt zgłoszeń. Coraz więcej firm ma świadomość wartości swojej marki. Mają ugruntowaną pozycję finansową, cieszą się uznaniem w swojej branży i nie boją się poddać ocenie także swojej polityki kadrowej. Mają świadomość, że dbałość o kadrę musi być elementem strategii firmy. Bo dzisiaj jest rynek pracownika, nie pracodawcy.

 

– Chce Pan powiedzieć, że firmy na Pomorzu konkurują o pracowników?

– Tak dzieje się nie od dziś, bo dobrych pracowników brakuje. I chodzi nie tylko o osoby, które są niezbędne do wykonywania prostych prac fizycznych np. w rolnictwie, ogrodnictwie czy branży turystycznej. Chodzi o fachowców, których poszukuje np. branża budowlana. Dziś trudno znaleźć doświadczonego stolarza albo umiejętnego budowlańca. Wiele osób z takimi kwalifikacjami wyjechało do Anglii, Irlandii albo Niemiec. Poszukiwani są także specjaliści: inżynierowie, programiści, informatycy, księgowi. Pracodawcy wiedzą, że muszą starać się utrzymać pracowników, oferując im godziwe wynagrodzenie i zapewniając świadczenia pozapłacowe. To mogą być rożnego rodzaju benefity, zajęcia sportowe, albo udział w imprezach kulturalnych, wyjazdach integracyjnych, szkoleniach, konferencjach, a także prywatna opieka medyczna. Te świadczenia są z jednej strony dodatkowym bonusem dla pracownika, a z drugiej tworzą więź między nim a firmą. Bez tego nie można budować stabilnej załogi.

 

– Kto może ubiegać się o tytuł „Pracodawcy Roku Pomorza 2019”?

– W konkursie mogą wziąć udział wszyscy przedsiębiorcy działający na terenie Pomorza, czyli na obszarze między Szczecinem, Gdańskiem i Piłą. Rywalizacja ma otwartą formułę, bo szansę na zdobycie tytułu mają zarówno członkowie Północnej Izby Gospodarczej, jak i firmy, które nie należą do naszej organizacji. Pracodawca sam może zgłosić chęć udziału w konkursie, jego kandydaturę może też zaproponować przedstawiciel współpracującej firmy – zarówno należącej do Izby, jak i w niej niezrzeszonej. Kandydatów do tytułu „Pracodawca Pomorza 2019 roku” mogą ponadto zgłosić członkowie Kapituły Konkursu jak i przedstawiciele samorządów lokalnych.

 

Roman Biłas

 

– Co trzeba zatem zrobić, żeby wziąć udział w rywalizacji?

– Należy wypełnić ankietę, która jest częścią regulaminu konkursowego. W ankiecie trzeba podać podstawowe dane dotyczące firmy i szczegółowo opisać prowadzoną działalność, kierując się podanymi w formularzu zagadnieniami. Jest ich dziewięć i dotyczą m.in.: wdrożenia nowoczesnych form zarządzania zasobami ludzkimi, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, przestrzegania prawa pracy, zatrudniania pracowników z zagranicy i oferowanych im warunków. W ankiecie należy też odpowiedzieć na pytania odnośnie: zapewniania pracownikom dodatkowych benefitów, organizowanych staży i praktyk dla uczniów i studentów, wspierania ważnych społecznie przedsięwzięć i akcji charytatywnych, a także pytania o dbałoś
o zasoby i środowisko naturalne. Należy ponadto podać, czy w ostatnim roku firma otrzymała certyfikaty, nagrody i wyróżnienia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Tak wypełniona ankieta da obraz polityki kadrowej i relacji firmy z otoczeniem. Wypełnione zgłoszenie wraz z załącznikami można przesłać w wersji elektronicznej na adres koszalin@izba.info. Można je dostarczyć także w wersji tradycyjnej: Konkurs „Pracodawca Roku Pomorza 2019”, Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie, ul. Racławicka 13-15, budynek F, pokój 214, 75-620 Koszalin. Nieprzekraczalny termin to 15 września 2019 roku.

 

– Konkurs dla obszaru całego Pomorza organizuje koszaliński oddział Izby?

– Tak i jest to dla nas duże wyzwanie organizacyjne, techniczne i finansowe. Nie będzie przesady, jeśli powiem że zaraz po finale ubiegłorocznego konkursu zaczęliśmy przygotowywać tegoroczną edycję. W tym roku wspierają nas samorządy m.in.: województwa zachodniopomorskiego, Koszalina i gminy Potęgowo. Mamy też spore grono sponsorów. Są nimi m.in. Bank PKO BP, Bank Spółdzielczy w Świdwinie, Grupa MOJSIUK (dealer marek Mercedes, Honda, Peugeot), Ad.Media Consulting, Centrum Ogrodnicze Eldorado oraz Telewizja GAWEX. Trwa kampania na billboardach firmy Ad.Media Consulting i w mediach społecznościowych. Wkrótce ruszy promocja w Telewizji GAWEX. Informację o konkursie wysłaliśmy do wielu firm w regionie. Liczymy na szeroki odzew.

 

– Każda, nawet najmniejsza firma może poddać się ocenie?

– Oczywiście, zasady konkursu są tak pomyślane, aby mogły w nim startować zarówno małe firmy jak i te największe. Pracodawcy będą oceniani w kilku kategoriach, przy czym kryterium jest m.in. liczba zatrudnianych osób. Pierwsza kategoria to mikroprzedsiębiorstwa – firmy zatrudniające nie więcej niż 10 osób. Druga obejmuje przedsiębiorstwa małe (do 50 osób), trzecia – przedsiębiorstwa średnie (do 250 osób). Czwarta kategoria to przedsiębiorstwa duże, zatrudniające powyżej 250 osób. W każdej z tych grup tytuł zdobędzie jeden pracodawca. Zaproponowaliśmy też dwie kategorie jakościowe. Pierwsza dotyczy społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

– Nazwa brzmi intrygująco. Czy chodzi o wyróżnienie tych przedsiębiorców, którzy są wrażliwi na potrzeby lokalnych społeczności?

– Tak. Chcemy nagrodzić te firmy, które są aktywne nie tylko na polu biznesowym. Wielu przedsiębiorców angażuje się w działalność społeczną czy charytatywną, np. rozwój sportu, a w szczególności w pomoc młodym sportowcom. Mamy firmy, które wspierają działalność kulturalną. Są też takie, które włączają się w pomoc ludziom ubogim oraz chorym i współpracują z instytucjami zajmującymi się działalnością charytatywną. Chciałbym wspomnieć także o tych firmach, dla których szczególnie ważne jest dobro środowiska naturalnego. W jednej z edycji naszego konkursu nagrodę zdobyła firma TROTON z Kołobrzegu, której szefowie i pracownicy uczestniczą w akcji sprzątania rzeki Parsęty. Jesteśmy przekonani, że takie postawy należy promować.

 

– W planie jest również nagroda specjalna.

– Stworzyliśmy nową kategorię konkursową i zamierzamy przyznać także tytuł Menedżera Roku Pomorza. Jest to szósta kategoria, w której będą rywalizować przedsiębiorcy. Obchodzimy w tym roku trzydziestolecie wolnej Polski, świętujemy też rocznicę wprowadzenia zasad gospodarki rynkowej, które dały możliwość swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej. Chcemy to uczcić, nagradzając wyjątkowego przedsiębiorcę – osobę, która umiejętnie zarządza zespołem, wykazuje się zdolnościami organizacyjnymi, ma niemałą wiedzę ekonomiczną popartą doświadczeniem i odnosi sukcesy na rynku krajowym i międzynarodowym. Wyborem Menedżera Roku zajmie się Rada Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie w skład której wchodzą: Ewa Zemła, Urszula Jeger, Agnieszka Chmielewska, Zbigniew Gawroński oraz ja.

 

– Kto oceni firmy rywalizujące w pozostałych pięciu kategoriach?

– Tym zajmie się kapituła konkursowa, w której składzie znajdzie się 15 ekspertów. To m.in. dziennikarze zajmujący się tematyką gospodarczą, ale też przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, a także reprezentanci sponsorów i przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej. Wezmą pod uwagę wszystkie kryteria, które zostały określone w regulaminie konkursu i według których swoją działalność opiszą przedsiębiorcy w ankietach.

 

– W jaki sposób to zrobią? Będą wizytować przedsiębiorstwa biorące udział w konkursie, porozmawiają z właścicielami?

– To ludzie, którzy świetnie znają świat biznesu. Będą więc polegać przede wszystkim na własnej wiedzy i doświadczeniu. Wsłuchają się też w opinię pracowników firm, kontrahentów czy dostawców tychże firm. W naszym środowisku wielu rzeczy nie da się ukryć, szczególnie jeśli firma jest zrzeszona w izbie gospodarczej czy działa na szerszym rynku. Jeśli ktoś źle traktuje podwładnych, zalega z pensjami, nie dba o to, aby pracownicy podnosili kwalifikacje, to prędzej czy później to wyjdzie na jaw. I odwrotnie – wiemy, kto pozytywnie wyróżnia się w swojej działalności.

 

– Kiedy poznamy wyniki konkursu?

– Uroczysta Gala Przedsiębiorców, podczas której zostaną wręczone statuetki „Pracodawca Roku Pomorza 2019”, odbędzie się 5 października 2019 roku w koszalińskim Teatrze Variete Muza. Swoją obecnością zaszczycą nas przedstawiciele władz i instytucji z otoczenia biznesu. Uwaga gości i środowiska gospodarczego będzie skupiona na zwycięzcach naszego Konkursu.

 

– Jakie korzyści daje posiadanie tytułu „Pracodawca Roku”.

– Korzyści są bardzo konkretne – zostanie przeprowadzona kampania PR oraz promocja w mediach, będzie też reklama na nośnikach billboardowych w regionie oraz w Telewizji GAWEX, gdzie zaprezentujemy zwycięzców. Sylwetki nagrodzonych przedsiębiorców będą też prezentowane w mediach. Jestem przekonany, że zdobycie tytułu jest sprawą prestiżu. To atut w kontaktach z kontrahentami, a przede wszystkim z osobami poszukującymi pracy. Młodzi ludzie mogą być pewni, że warto starać się o pracę w firmach, które zdobyły tytuł „Pracodawcy Pomorza”. Zachęcamy więc firmy do udziału w konkursie. O wszystkie szczegóły można pytać pracowników naszego biura.

 

Rozmawiał: Jarosław Jurkiewicz

Gala Pracodawca Roku Pomorza, edycja druga

 


W poprzednich edycjach konkursu tytułem „Pracodawca Roku Pomorza” zostały wyróżnione następujące firmy:

– Haftkom s.c.
– SBC Windows & Doors sp. z o.o.
– Kongsberg Maritime Poland sp. z o.o.
– GlobalLogic S.A.
– Homanit Polska sp. z o.o. i spółka komandytowa,
– Gawex Media sp. z o.o.
– NFM Production sp. z o.o.
– Troton sp. z o.o.

Wśród wyróżnionych znalazły się marki znane w regionie:
– Red Snake sp. z o.o.
– Air Transfer sp. z o.o.
– Allfood sp. z o.o.
– BG Production sp. z o.o.,
– Kospel SA
– All Good sp. z o.o.
– CDS Mioduszewski – Integra
– Schwarte – Milfor sp. z o.o.
MPS International sp. z o.o.
– Politechnika Koszalińska.

 


Północna Izba Gospodarcza jest największą, niezależną izbą gospodarczą w Polsce. Działa od 1997 roku i zrzesza ok. 1600 firm z Pomorza i z Niemiec. Jej siedzibą jest Szczecin. W Koszalinie działa jeden z 5 oddziałów Izby – drugi, pod względem liczebności i aktywności.

Celem Północnej Izby Gospodarczej jest integrowanie środowiska gospodarczego i pomoc w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi klientami, dostawcami czy kooperantami. Izba organizuje szkolenia, konferencje, wyjazdy turystyczne oraz spotkania biznesowe. Wspomaga firmy w promowaniu ich marek, wydarzeń czy usług, a także lobbuje na rzecz rozwoju Regionu.