okladkaok Kultura

Wszystkie wydarzenia kulturalne w jednym miejscu

Po raz czwarty w nowej odsłonie ukazał się „Almanach Kultury Koszalińskiej”. Promocja rocznika za 2018 rok odbyła się 27 marca br., podczas XI Gali Kultury w Filharmonii Koszalińskiej. Lektura pisma skłania do kilku refleksji: koszalinianie coraz aktywniej uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, twórczo realizują inicjatywy własne, a kultura stała się najbardziej widocznym elementem promocji Koszalina.

Nominalnie to 14. numer „Almanachu Kultury Koszalińskiej” (AKK), który ukazuje się z inicjatywy Rady Kultury przy prezydencie Koszalina. Wydawcą jest Koszalińska Biblioteka Publiczna (KBP), a redaktorem prowadzącym Anna Makochonik, publicystka kulturalna, na co dzień redaktorka i dziennikarka „Prestiżu”.
W 2015 roku wydawnictwo zmieniło formułę, format, objętość, chociaż jego założenia pozostały niezmienne: prezentacja najważniejszych wydarzeń kulturalnych miasta i rejestracja zmian zachodzących w kulturze. Ponieważ za projektami stoją konkretni ludzi, Almanach promuje artystów, twórców, animatorów, debiutantów.

okladkaok

Ofensywa młodości

W wielu tekstach, również we wstępach prezydenta Piotra Jedlińskiego i byłego już przewodniczącego poprzedniej Rady Kultury (nowa została wybrana na początku tego roku), nowy numer wskazuje na zmianę pokoleniową w kulturze. Do głosu dochodzą młodzi z pokolenia lat 90. XX wieku, którzy rozszerzają wachlarz najczęściej dotąd uprawianych dyscyplin, nastawieni są na poszukiwania, częściej wychodzą do odbiorców i skracają do nich dystans, samodzielnie pozyskują pieniądze na swoje działania.
Dzięki nim powoli zaciera się – to uogólnienie celowe – obraz artysty, który narzeka, że czeka – na propozycję, menadżera, marszanda, agenta, pieniądze od sponsora, samorządu, instytucji, państwa. Młodzi nadają ton wydarzeniom, przez co na łamach „AKK 2018” dominują. Niestety, nie widać tego jeszcze po najważniejszych nagrodach przyznawanych przez samorząd za działalność kulturalną, lecz z pewnością i to wkrótce się zmieni.

 

Powitania i pożegnania

„AKK” to nie tylko przegląd wydarzeń, lecz także dokument tego, czym żyliśmy w 2018 roku. Nie brakuje w nim opinii, ocen, często również krytycznych, analiz zjawisk, recenzji, rozmów z twórcami. Walorem wydawnictwa jest również jego warstwa wizualna.
Czytelnik otrzymuje czwartą okładkę prezentującą artystę, którego działalność w danym roku była widoczna i doceniana, w tym roku jest nią Anna Waluś i kolejną dziedzinę sztuk plastycznych, w tym roku – rysunek. Almanach to znakomite zdjęcia kilku autorów, ale głównie Izabeli Rogowskiej, która odpowiada także za edycję wszystkich fotografii.
Wydawnictwo podzielone jest na czytelnie podane działy. Prezentuje aktywność niemal wszystkich środowisk, związków twórczych i instytucji kultury, w tym wielu prywatnych. Dostrzega obiecujące debiuty, zjawiska i obrzeża oraz rokujące inicjatywy. Sięga po rzadziej eksponowane w mediach dziedziny sztuki. Wreszcie również żegna artystów, którzy odeszli w 2018 roku.

 

Odbierz lub pobierz

W przyszłym roku ukaże się piąta edycja AKK po zmianach. – Chcemy zmodyfikować sposób opisywania imprez cyklicznych, wprowadzić równowagę pomiędzy ilością tekstów i zdjęć, nieco inaczej podzielić zawartość, by na dwustu stronach znalazło się jeszcze więcej wydarzeń – mówi Anna Makochonik.
– Pojawił się problem, którego nie przewidzieliśmy – przyznaje Piotr Pawłowski, przewodniczący kolegium redakcyjnego. – W poprzednim roku, z braku miejsca, choć pismo ma poważnie zwiększoną objętość, musieliśmy zrezygnować z wielu tematów. W koszalińskiej kulturze dzieje się tak wiele istotnych rzeczy, że musimy jeszcze oszczędniej gospodarować powierzchnią, żeby prezentować więcej postaci i pełne spektrum wydarzeń.
AKK 2018 dostępny jest bezpłatnie w KBP (ilość egzemplarzy ograniczona) oraz do pobrania ze strony wydawcy – www.biblioteka.koszalin.pl.