debet 0835m Biznes

Debet Audyt Finanse – siła doświadczenia

Debet Audyt Finanse Spółka z o.o. to firma, która obsługuje przedsiębiorców z różnych branż. Jej klientami są zarówno spółki prawa handlowego, jak i spółki osobowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. To pierwsza firma audytorska na rynku koszalińskim świadcząca usługi finansowo-prawne w tak szerokim zakresie.

 

Spółka została wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Mieści się w Koszalinie, ale współpracuje z podmiotami z terenu całego kraju.

Zajmuje się kompleksową obsługą prawną, ekonomiczną i finansową podmiotów gospodarczych. Na ich zlecenie wyszukuje najwygodniejsze źródła finansowania i robi to w sposób niespotykany do tej pory na rynku koszalińskim. Firma pozyskuje finansowanie kredytowe, przeprowadzając cały proces uzyskiwania kredytu w banku, od przygotowania dokumentów, poprzez negocjacje warunków umowy kredytowej, aż po ostatnią fazę – czyli przedłożenie gotowej decyzji, pozwalającej na skorzystanie z kredytu. Spółka współpracuje ze wszystkimi bankami funkcjonującymi na polskim rynku. Wskazuje bank, którego oferta, jej zdaniem, jest najkorzystniejsza dla klienta, bądź – na życzenie klienta – przygotowuje transakcje z myślą o wybranym przez niego banku.
Reprezentująca spółkę grupa doświadczonych osób wspiera firmy w optymalizacji kosztów i warunków zadłużenia, optymalizacji kosztów finansowania oraz restrukturyzacji kosztów zadłużenia.

 

debet-0805mTej firmie warto zaufać

Na pomysł założenia firmy świadczącej usługi audytorskie na miarę XXI wieku wpadły dwie koszalinianki, które legitymują się ogromnym doświadczeniem na rynku finansowym. Jedną z założycielek jest doktor nauk ekonomicznych Aneta Szadkowska, od 1995 roku związana z branżą bankową. Przez wiele lat sprawowała funkcje kierownicze w PKO Banku Polskim SA. Zarządzała obszarem klienta korporacyjnego zarówno na rynku lokalnym, jak i na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Zdobyła duże doświadczenie w sporządzaniu due diligence (wielopłaszczyznowej analizy przedsiębiorstw pod względem ich kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej), opracowywaniu planów łączenia spółek, sprzedaży spółek, negocjowaniu kontraktów, przygotowaniu finansowania rozmaitych przedsięwzięć gospodarczych.

Halina Kozak to biegły rewident, licencjonowany doradca podatkowy z ponad 30-letnią praktyką w zakresie szeroko pojętej obsługi finansowej, prowadzenia ksiąg i doradztwa podatkowego. Jest założycielką i właścicielką jednej z wiodących w regionie kancelarii zajmujących się doradztwem podatkowym, obsługą kontroli podatkowych, sporządzaniem odwołań od decyzji podatkowych i reprezentowaniem podatników przed sądami administracyjnymi.

Tak połączone siły pozwoliły stworzyć szeroki pakiet usług dla biznesu. Spółka zajmuje się przygotowaniem planów dotyczących przekształceń własnościowych, przeprowadzaniem fuzji i podziałów firm, opracowywaniem umów spółek i obsługą procedury związanej z założeniem firmy. Debet Audyt Finanse Spółka z o.o. to także wycena przedsiębiorstw, przygotowanie planów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa, ocena jego sytuacji ekonomicznej i zdolności do kontynuacji prowadzonej działalności. To również przygotowywanie studium wykonalności projektów inwestycyjnych, a także wykonywanie ekspertyz i opinii finansowych.
Misją spółki jest odpowiedź na potrzeby partnera biznesowego w takim zakresie, jakiego potrzebuje na dany moment oraz w perspektywie dającej się przewidzieć przyszłości rynkowej.

 

debet-0818mPartner na każdy czas

Debet Audyt Finanse Spółka z o.o. to także wykwalifikowany zespół analityków wyspecjalizowanych w analizach projektów finansowych oraz wszelkiego rodzaju analizach ekonomicznych. Firma współpracuje z kancelarią prawną przy obsłudze transakcji kupna-sprzedaży czy przejęcia firm.

Klientami spółki są podmioty, które potrzebują nie tylko doradcy finansowego, ale też partnera wspierającego właściciela lub zarząd od strony nadzoru finansowo-ekonomicznego.

– Chętnie pomagamy naszym partnerom, jeśli w relacjach biznesowych z kontrahentami napotkają na różnego rodzaju trudności wynikające z realizacji zawartych umów – tłumaczy dr Aneta Szadkowska, prezes zarządu. – Zdarzają się kłopoty z płatnościami za zrealizowane usługi czy dostawy. Bywa też, że kontrahenci chcą wycofać się z zawartych umów. Nasz zespół pomaga znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

Spółka systematycznie rozszerza zakres świadczonych usług, przede wszystkim jednak chce budować długoterminowe relacje biznesowe z klientami i odpowiadać na ich potrzeby. – Większość klientów trafia do nas z polecenia. Traktujemy to jako wyróżnienie i potwierdzenie naszych kompetencji – podkreśla pani Prezes. Dodaje, że wiele firm po skorzystaniu z usług Spółki wraca, często przyprowadzając też swoich partnerów biznesowych. To najlepsza rekomendacja.

 

Debet Audyt Finanse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpis na listę firm audytorskich pod numerem 4199
ul. Heleny Modrzejewskiej 71 A
75-728 Koszalin
tel./fax 94 314 32 92
biuro@audytfinanse.com