11 1 Wydarzenia

Wiedza, która ratuje życie

Grupa Mojsiuk konsekwentnie wspiera Zachodniopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w jego działaniach upowszechniających wiedzę na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i innych zdarzeniach losowych. Najnowszym przejawem tej współpracy były zajęcia szkoleniowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Koszalinie, które odbyły się w Międzynarodowym Dniu Resuscytacji.

Resuscytacja – to trudne słowo oznacza przywracanie czynności serca i krążenia. Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca obchodzony jest od 2013 r., zawsze 16 października.

Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może spowodować dwu-trzykrotny wzrost przeżywalności ofiar. Niestety obecnie tylko w trakcie co piątego pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia podejmowana jest resuscytacja.

Dlatego tak ważne jest szkolenie w tym zakresie jak największej liczby osób i najlepiej w jak najwcześniejszym wieku. Temu właśnie służyły wspomniane zajęcia w SP3. Szkolenie prowadzili ratownicy Zachodniopomorskiego WOPR przy wsparciu Grupy Mojsiuk. Firma współpracuje z WOPR od dawna – latem podarowała ratownikom (na wyposażenie mobilnego punktu pomocy) nowoczesny defibrylator.