PRud Wydarzenia

Profesor Paweł Grzegorz Rudecki

Zwyczajowo nauczycieli szkół średnich tytułuje się profesorami. Niektórzy mogą jednak używać tego tytułu nie na zasadzie grzecznościowej, lecz w pełnym znaczeniu. Dołączył do nich pan Paweł Rudecki, matematyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie, który w związku z Dniem Edukacji Narodowej został wyróżniony tytułem Profesora Oświaty.

 

PRudW bieżącym roku do grona Profesorów Oświaty dołączyło dwadzieścia pięć osób z różnych szkół w Polsce. Tytuł ten przyznawany jest nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty.

Paweł Rudecki należy do najbardziej lubianych nauczycieli „Dibulca”, choć ma opinię matematyka wymagającego. Jego uczniowie wielokrotnie występowali w olimpiadzie przedmiotowej, zajmując w niej czołowe lokaty.