Książę Antoni Paweł Sułkowski, uczestnik oblężenia Kołobrzegu (III-VII 1807). Muzeum Narodowe w Poznaniu – oddział Wielkopolskie Muzeum Wojskowe.