Praktyka czyni mistrzów

Obecnie trwa w Polsce wielki powrót do tzw. kształcenia zawodowego. Jest to próba odrobienia strat wywołanych decyzjami z początku przemian ustrojowych, kiedy w edukacji akcent został położony na licea ogólnokształcące i ogólne wykształcenie. Czas pokazał, że był to poważny błąd. Powstała wyrwa pokoleniowa w wielu zawodach. Także tych związanych z motoryzacją. Rynek pracy sygnalizuje, że … Czytaj dalej Praktyka czyni mistrzów