rotary 10.02.18 100 Kronika

Rotarianie i przedsiębiorcy na wspólnym balu

Zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu do badania retinopatii u wcześniaków (uszkodzenie siatkówki powstałe w okresie okołourodzeniowym zagrażające utratą wzroku dziecka) to charytatywny cel tegorocznego balu rotariańskiego. Zorganizowały go wespół Rotary Club Koszalin i Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa. Gośćmi byli m.in. rotarianie z zaprzyjaźnionego klubu w Prenzlau, koszalińscy przedsiębiorcy, lekarze, prawnicy i przedstawiciele kilku innych zawodów.