004 Ludzie

Zadebiutowała nowa marka Koszalina

Trudno powiedzieć, czy podczas tradycyjnego noworocznego spotkania organizowanego przez Piotra Jedlińskiego, prezydenta Koszalina, goście zgromadzeni w filharmonii bardziej czekali na ogłoszenie listy laureatów nagrody Koszalińskie Orły, czy prezentację nowej marki Koszalina. Kiedy wreszcie na ekranie pojawiło się hasło „Koszalin Centrum Pomorza” spontanicznie rozległy się oklaski. Podobne, w większości aprobatywne, były pierwsze reakcje internautów oraz specjalistów od kreowania wizerunku miejsc.

Robert Stępowski, ekspert w dziedzinie marketingu terytorialnego, autor książek z tego zakresu, ocenia: – Nowe logo Koszalina jest ciekawe i nowoczesne. Oczywiście samo logo i hasło promocyjne nie załatwiają sprawy. Kluczowe jest to, czy za tym idzie spójne działanie, zgodne z przekazem zawartym w tych elementach. Ważne przy tym, by cały proces odbywał się w ciągłym kontakcie z mieszkańcami, bo to oni są najważniejsi. Od ich akceptacji najwięcej zależy. Hasło „Koszalin Centrum Pomorza” brzmi dumnie i ambitnie, jak wyzwanie. Zawiera w sobie przekaz mobilizujący, który dobrze wróży nowej marce.

001

Dyskusje, opinie, konsultacje

Tworząc strategię promocyjną na najbliższe lata samorząd Koszalina chciał oprzeć się na wiedzy i doświadczeniu jak największej liczby specjalistów reprezentujących możliwie wiele obszarów życia. Dlatego prezydent Piotr Jedliński powołał Zespół ds. Budowy Programu Promocji Miasta Koszalina. Składał się on z 27 osób – przedstawicieli Urzędu Miejskiego, uczelni wyższych, stowarzyszeń, lokalnych ekspertów i autorytetów. Spotkania konsultacyjne zespołu miały charakter otwarty, mógł w nich uczestniczyć każdy, kto chciał.

Dyskusje panelowe zostały podzielone na konkretne bloki tematyczne: biznes, nauka i oświata, turystyka, kultura, styl życia, historia. Jeszcze w 2016 roku odbyło się osiem takich spotkań, trwających łącznie kilkadziesiąt godzin.
Celem powołania zespołu było stworzenie opisu potencjału promocyjnego miasta i poszukiwanie nadrzędnej wartości wyróżniającej Koszalin. W trakcie konsultacji powszechna była opinia, że marka „Koszalin Pełnia Życia” wymagała zdecydowanego rebrandingu, zwłaszcza w kontekście rozwoju miasta, nowych inwestycji, znaczącej poprawy infrastruktury na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia, a także planowanych przedsięwzięć o strategicznym dla miasta charakterze (rewitalizacja śródmieścia, przebudowa amfiteatru, budowa mariny na jeziorze Jamno).

Efektem prac zespołu stał się raport zawierający wnioski oraz konkretne wskazówki, w oparciu o które powstał nowy Program Promocji Koszalina oraz System Identyfikacji Wizualnej wraz ze znakiem promocyjnym miasta. Program przygotowali pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miejskiego. Projekty graficzne (logo i systemu identyfikacji wizualnej) wykonała firma Rio Creativo ze Słupska. Warto zaznaczyć, że pracownikami agencji są w dużej części absolwenci kierunku Wzornictwo na Politechnice Koszalińskiej.

003

Punkt wyjścia

Miasto to idea. Idea niezwykle złożona, choć niemal każdy jest w stanie zdefiniować ją na swój sposób. Dynamiczny rozwój współczesnych miast wymaga szczegółowego zarządzania ich wizerunkiem. Miasta rywalizują ze sobą o nowych inwestorów, turystów czy nawet mieszkańców. „Koszalin Centrum Pomorza” to marka nastawiona na rozwój. Jej ambitne założenia pozwalają promować Koszalina ze względu na jego liczne walory w każdym z sektorów miejskiej aktywności. Jak mówił podczas swego wystąpienia w filharmonii Piotr Jedliński, prezydent Koszalia, „Koszalin to wyjątkowe miejsce do życia. Chcemy pokazać je z dumą.”

005

Centrum Pomorza

Dzięki swojemu położeniu na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych (dróg S6 i S11) oraz bliskości portów w Kołobrzegu i Darłowie, miasto dysponuje wielkim potencjałem rozwojowym. W najbliższych latach jedną z najważniejszych gałęzi gospodarczych miasta będzie turystyka. Środkowe Pomorze wyrasta na lidera w tej dziedzinie i jest najchętniej wybieranym kierunkiem wypoczynkowym w Polsce.

Koszalin, silnie oddziaływając na miejscowości pasa nadmorskiego, przyciąga turystów ofertą rekreacyjną i handlową. – Mamy ambicję być liderem wśród stutysięcznych polskich miast i poprzez swoje centralne położenie w trójkącie Szczecin – Gdańsk – Poznań, kluczowym ośrodkiem gospodarczym całego Pomorza – podkreśla Piotr Jedliński.

010

Akcent na rozwój

Prezydent przekonuje: – Chcąc rywalizować z miastami wojewódzkimi, mocno inwestujemy w infrastrukturę drogową oraz tworzenie najlepszych warunków do rozwoju biznesu. Uzbrajamy technicznie kolejne hektary terenów pod budowę nowych przedsiębiorstw. Przynosi to wymierne efekty. Swoje centra dystrybucyjne lokują u nas największe sieci handlowe, które zaopatrują w towary sklepy obszaru Polski północnej. Siłą napędową naszej gospodarki w najbliższych latach będzie skuteczne wykorzystanie terenów inwestycyjnych strefy ekonomicznej. Położymy także nacisk na rozwój branży IT oraz wykorzystanie potencjału handlowego wynikającego z rozwijającej się turystyki zakupowej. Pomorze potrzebuje silnego, centralnego ośrodka gospodarczego. Koszalin współpracujący z nadmorskimi gminami będzie znaczącym partnerem dla Gdańska i Szczecina.

016

Smart City

Prezentując kolejne elementy nowej marki, Piotr Jedliński mówił 8 stycznia br. w sali Filharmonii Koszalińskiej: – Wyznajemy zasadę, że miasto będzie „smart”, gdy będą w nim mieszkać wykształceni i świadomi ludzie potrafiący płynnie korzystać z nowych technologii. Istotą Smart City jest dla nas świadome określanie potrzeb i umiejętne wskazywanie rozwiązań. Stawiamy na współpracę biznesu i nauki na wszystkich szczeblach edukacji. Podpisaliśmy już ponad 30 umów partnerskich pomiędzy firmami a koszalińskimi szkołami, tworząc w nich klasy patronackie. Nasi uczniowie poszerzają swoją wiedzę korzystając z najnowocześniejszego sprzętu, działającego w oparciu o najnowsze technologie. Planujemy wprowadzić w na-szych szkołach innowacyjny program informatyki realizowany we współpracy z Politechniką Koszalińską oraz przedstawicielami lokalnych firm z branży IT.

 

Kulturalnie i energetycznie

– Koszalin jest najważniejszym ośrodkiem kulturalnym w regionie. „Dzieje się” – to słowa słyszane coraz częściej podczas wydarzeń organizowanych przez miejskie i prywatne instytucje. Jesteśmy miastem debiutów młodych i zdolnych artystów – przekonywał prezydent. – Od wielu lat budujemy markę naszych ogólnopolskich festiwali, takich jak „m – teatr”, „Reflektor”, „Hanza Jazz Festiwal” czy „Młodzi i Film”. Według Rankingu Kreatorów Rozwoju Kultury Miejskiej, Koszalin jest drugim miastem w Polsce, najlepiej dbającym o kulturę. Miastem, w którym twórcy i animatorzy mają najlepsze warunki do rozwoju. Od kameralnych przed-stawień i wystaw po wielkie koncerty i widowiska. W Koszalinie każdy znajdzie coś dla siebie.

011

Jesteś nad morzem? Odwiedź Koszalin!

Kilka milionów turystów wypoczywa każdego roku, korzystając z uroków Bałtyku w pobliżu Koszalina. – Budujemy atrakcyjną ofertę rekreacyjną skierowaną do mieszkańców i turystów. Więcej odwiedzających, to większe zyski dla naszych przedsiębiorców- przekonuje Piotr Jedliński. – Ponad 70 kilometrów ścieżek rowerowych, Rower Miejski, Park Wodny, koncerty w Amfiteatrze, Wodna Dolina i zrewitalizowana Góra Chełmska oraz bogata oferta handlowa – to interesująca alternatywa dla pragnących odpocząć od zgiełku nadmorskich kurortów.

 

Stały dialog

Założenia nowej marki Koszalina kładą duży nacisk na konsultacje społeczne i partycypację mieszkańców. To podstawy nowoczesnego zarządzania miastem. W mieście tzw. trzeci sektor, czyli organizacje pozarządowe, jest silny. Coraz więcej jest również nowych oddolnych inicjatyw obywatelskich, czasami zupełnie niesformalizowanych. Rodzą się one w związku z działalnością charytatywną, sportową, kulturalną. Tworzy to nowy potencjał i rozszerza grupę osób aktywnych, zainteresowanych sprawami lokalnymi, gotowych angażować się w zmiany. Dużo dobrego wynika z Budżetu Obywatelskiego, którego kolejne edycje przynoszą ciekawe pomysły.

Wszystko to daje nadzieję, że również wdrażanie nowej marki – w różnych jej aspektach – będzie się odbywało przy dużym rezonansie społecznym i z zaangażowaniem koszalinian.

Piotr Jedliński 1

Co dalej?

Zmiana marki to ogromnie złożona operacja, zwłaszcza że koszaliński samorząd chce nią objąć kompleksowo wszystkie sfery życia miasta. Wymaga to czasu i determinacji. Oczywiście na początek poszło to, co wiąże się z samym Urzędem Miejskim, stąd zmiana obrandowania w jego obrębie, w kanałach komunikacyjnych wprost zależnych od Ratusza (Internet, media społecznościowe), niektórych materiałach promocyjnych. Kolejne kroki to wdrażanie nowej identyfikacji wizualnej – w przestrzeni publicznej, spółkach i instytucjach miejskich. Najważniejsze jednak będzie wypełnianie treścią przesłania zawartego w haśle „Koszalin Centrum Pomorza”. To zaś wyzwanie na lata nie tylko dla władz miasta, ale całej koszalińskiej społeczności.