Sterczynska03 Ludzie

Koszalinianka z wyróżnieniem Narodowego Centrum Nauki

Dr inż. Monika Sterczyńska z Wydziału Mechanicznego jest pierwszą przedstawicielką Politechniki Koszalińskiej, która została laureatką konkursu Etiuda Narodowego Centrum Nauki i znalazła się w prestiżowym kalendarzu NCN na 2018 rok.

Kalendarz Narodowego Centrum Nauki prezentuje wyróżniające się projekty i ich twórców. Każdego roku spośród ok. 300 projektów finansowanych przez Centrum, wyłaniane jest 12 najlepszych. Zdjęcia ich autorów trafiają na karty kalendarza. – To świetna promocja zarówno naukowców jak i uczelni – mówi dr Sterczyńska. – Kalendarz trafia do instytucji państwowych związanych z nauką, ośrodków naukowych i placówek badawczych w całej Polsce. To szansa prezentacji osiągnięć naukowych, które są jednocześnie promocją uczelni, wydziału, mojej macierzystej katedry oraz zespołu badawczego, któremu bardzo dziękuję za wsparcie. Bez niego start byłby znacznie trudniejszy.

Monika Sterczyńska w zeszłym roku uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie Technologia Żywności i Żywienia na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Temat jej pracy doktorskiej brzmiał „Technologiczne aspekty klarowania brzeczki piwnej z uwzględnieniem zmodyfikowanej metody separacji osadów w kadzi wirowej”. Badania były możliwe dzięki dofinansowaniu z projektu stypendialnego Etiuda 3, finansowanego przez NCN. Praca dr Moniki Sterczyńskiej dowiodła, że dzięki modyfikacji separatora typu whirlpool poprawiły się warunki procesu klarowania brzeczki piwnej (czym ona jest – wyjaśniamy w ramce), co usprawniło produkowanie piwa. – Dzięki wynikom pracy mojej i zespołu badawczego, browarnicy będą mogli wyprodukować lepsze piwo z dodatkiem niesłodowanego ziarna orkiszu czy jęczmienia.
Komisja NCN doceniła nie tylko wyniki pracy młodej koszalinianki, ale również uzyskanie tytułu doktorskiego, a tym samym potrzebę samorozwoju. Jej zdjęcie – jako laureatki konkursu – ozdobiło kwietniową kartę kalendarza, wydawanego przez Narodowe Centrum Nauki jako promocja osiągnięć polskich naukowców. – Wydawnictwo od początku do końca jest opracowywane przez NCN – wyjaśnia pani Monika. – Nie miałam wpływu na miesiąc, w którym opublikowano moje zdjęcie.

Sesja była profesjonalna i odbyła się w laboratoriach Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Politechniki Koszalińskiej oraz w warzelni browaru VAN PUR SA w Koszalinie. Miejsce było nieprzypadkowe, ponieważ fotografie miały odzwierciedlać temat realizowanego projektu. Jak przyznaje dr Monika Sterczyńska, mimo że efekty badań przerosły jej oczekiwania, początki wcale nie były łatwe. – Zanim znalazłam swoje ukierunkowanie naukowe, uzyskałam tytuł magistra na kierunku Technika Rolnicza i Leśna oraz tytuł zawodowy inżyniera na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Politechniki Koszalińskiej. Wzięłam również udział w kilku szkoleniach z zakresu różnych gałęzi przemysłu spożywczego, dietetyki i analityki żywności. Na mojej drodze naukowej pojawiły się również takie zagadnienia jak: winiarstwo, żywienie człowieka, chromatografia oraz technologia mięsa. Ukończyłam również studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Na ostateczny wybór specjalizacji decydujący wpływ miało badawcze ukierunkowanie Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego PK, posiadane zaplecze, współpraca z przemysłem i wiedza zespołu badawczego, która sprawiła, że zainteresowałam się browarnictwem.
Doktor Sterczyńska szlify naukowe zdobywała nie tylko na koszalińskiej uczelni, ale również na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, na którym w ubiegłym roku obroniła pracę doktorską, a także na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Wydziale Biotechnologii Żywności Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze, gdzie spędziła trzy miesiące stażu podczas realizacji projektu Etiuda 3.
Obecnie Monika Sterczyńska jest asystentem w Katedrze Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Politechniki Koszalińskiej, w planach ma dalszy rozwój zawodowy, poszerzenie zaplecza naukowego, współpracę z ośrodkami takimi jak Uniwersytet Rolniczy w Krakowie czy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nie wyklucza również współpracy z browarami rzemieślniczymi i przemysłowymi. – Obecnie nauka idzie równo w parze z przemysłem – podkreśla. – Badania laboratoryjne są dużo tańsze, ponieważ możliwe jest wykonanie bardzo wielu powtórzeń przy mniejszych nakładach finansowych i mniejszym zużyciu surowców. A co najważniejsze, przynoszą one efekty, które znacznie ułatwiają pracę browarnikom, zarówno amatorskim jak i przemysłowym. Zmieniające się preferencje konsumentów sprawiają, że prowadzenie badań w tym kierunku jest nieodzowne. Bo to właśnie „eksperymenty” naukowców odpowiadają na pytania jak ingerencje i modyfikacje wpływają na produkt finalny.
Dlatego dr Sterczyńska chce startować w kolejnych konkursach, z których dofinansowanie przeznaczy na następne badania, bo jak twierdzi w tej sferze jest jeszcze wiele do zrobienia. Monika Sterczyńska oprócz nauki ma również inne pasje – ratownictwo medyczne i piesze wycieczki po górach. Udowadnia, że można ze sobą pogodzić aspiracje naukowe, pracę zawodową, a także życie prywatne, na które po uzyskaniu stopnia naukowego doktora będzie miała więcej czasu.

 

Pobierz kalendarz:

NCN_kalendarz

 


 

Brzeczka piwna wytwarzana jest głównie z wody, słodu i chmielu oraz ewentualnie z dodatkiem innych surowców. Klarowna brzeczka powstaje w wyniku realizowanych operacji: zacierania, filtracji, gotowania z dodatkiem chmielu, klarownia w kadzi wirowej oraz schładzania. Tak przygotowany roztwór cukru, z wykorzystaniem drożdży, poddawany jest fermentacji alkoholowej, w efekcie której powstaje piwo.