kgrafikkultur cover 10 Wydarzenia

Kultura zawsze pod ręką

Koszaliński Grafik Kultury (KGK) jest dzieckiem pierwszego Koszalińskiego Kongresu Kultury (KKK), który obył się w październiku 2016 roku. Zarówno w czasie dyskusji, jak i zorganizowanych przed kongresem paneli uczestnicy wskazywali potrzebę stworzenia wygodnego narzędzia, które zbierałoby informacje na temat wydarzeń kulturalnych organizowanych w Koszalinie i udostępniało je w formie elektronicznej, a przy tym było proste w obsłudze, tak by mogli z niego korzystać i bardzo młodzi i starsi użytkownicy kultury. Stworzenie go w ostatnim dniu kongresu zapowiedział wiceprezydent miasta, Przemysław Krzyżanowski.

Portal ruszył 1 października br. Prace nad stworzeniem KGK trwały równo rok. Powierzono je Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. – Jesteśmy wydawcą „Almanachu kultury koszalińskiej”, a więc rocznego podsumowania wydarzeń kulturalnych organizowanych w naszym mieście, teraz stworzyliśmy narzędzie, które informuje o nich na bieżąco – mówi Andrzej Ziemiński, dyrektor KBP. – Na stronie grafiku zamieszczone jest logo Almanachu, odsyłającego do jego najnowszej wersji.

Opracowaniem graficznym zajęła się Pracownia Dobry Sztos, która wcześniej przygotowała również oprawę kongresu. – Postawiliśmy na prosty przekaz i logo składające się z abstrakcyjnych elementów budzący skojarzenia z kulturą, interakcjami i emocjami – mówi Łukasz Waberski. – Kolorystyka nawiązuje do miejskiej, zaczerpnęliśmy ją z herbu Koszalina. Do tego zestaw dedykowanych piktogramów i trochę kreatywnej lingwistyki w postaci hasła: „Z nami kultura jest mile widziana”.

Opracowaniem portalu od strony programistycznej zajął się Aleksander Trembowiecki, pracownik działu komputeryzacji KBP: – Przy tworzeniu KGK kierowałem się z jednej strony chęcią jak najefektowniejszego „ożywienia” projektu autorstwa Dobrego Sztosu, a z drugiej nadaniu serwisowi jak największej intuicyjności – podkreśla. – Od początku też starałem się zapewnić jego pełną funkcjonalność na wszystkich urządzeniach mobilnych. Użytkownik – dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu informacji i dostępności rozmaitych filtrów – ma bezproblemowo dotrzeć do każdego interesującego go wydarzenia.

Wyszukiwanie informacji jest możliwe na kilka sposobów: poprzez kalendaria – dziennie, tygodniowe, miesięczne i roczne, organizatorów imprez oraz dziedzin sztuki i kultury. Osobna zakładka została stworzona dla wystaw – zarówno stałych i czasowych – oraz repertuaru kin (odsyła do stron Multikina i Kryterium). Informacje można wprowadzać z dwuletnim wyprzedzeniem, są też do dwóch lat wstecz archiwizowane. Z KGK można korzystać za pomocą komputera, jest dostosowany do każdego urządzenia mobilnego. – Serwis cały czas ulepszamy, usprawniamy i wprowadzamy nowe funkcje w oparciu o sugestie użytkowników, odbiorców i własne obserwacje – zaznacza Aleksander Trembowiecki. – Wszystkie uwagi są bardzo cenne.

Od początku ideą serwisu było to, by organizatorzy imprez sami zasilali portal w treści, a więc w zasadzie go współtworzyli. Każdy, kto chce regularnie zamieścić na KGK post, otrzymuje unikalny login i hasło i samodzielnie tworzy informacje. Są one weryfikowane przez moderatorów serwisu, ale jedynie pod względem zgodności z ideą portalu, czytelności, ewentualnie treści nieodpowiednich. Zasady korzystania i dostępu do KGK określa szczegółowo regulamin, ale główną jest, by posty dotyczyły wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie Koszalina, w tym interdyscyplinarnych czy z obszaru szeroko rozumianej kultury miejskiej i społecznej. Na KGK znajdziemy zatem m.in. zapowiedzi spektakli, koncertów, wystaw, festiwali, projekcji filmów, happeningów, ale też spotkań czy warsztatów. Nie znajdziemy za to zapowiedzi imprez o charakterze promocyjnym, marketingowym, politycznym, biznesowym czy sportowym.
Warto podkreślić, że choć projekt stworzony został z inicjatywy Urzędu Miejskiego, nie jest on przeznaczony tylko dla instytucji miejskich. Informację może zamieścić każdy, kto organizuje wydarzenie w naszym mieście. Wszyscy są mile widziani. Do współpracy KGK zaprosił kilkadziesiąt podmiotów: placówki miejskie, stowarzyszenia, fundacje, kluby osiedlowe, kluby, puby, kawiarnie, media. Nowych wciąż przybywa. Informacje o imprezach mogą też zgłaszać organizatorzy zewnętrzni i osoby prywatne.
Wówczas przygotowują je i zamieszczają – wyjątkowo – moderatorzy. Wszystkie zgłoszenia są moderowane szybko, informacja o wydarzeniu pojawiają się na stronie w ciągu około godziny, a bezwzględnie w ciągu doby.

Strony od KGK Prezentacja str 10

www.grafikkultury.pl
Kontakt: info@grafikkultury.pl