pkcover Temat z okładki

Politechnika Koszalińska: razem możemy więcej

Ta zależność ma tak naturalne i odległe korzenie jak relacja popytu i podaży: biznes potrzebuje nauki, a nauka – biznesu.

Politechnika Koszalińska od wielu lat – i na różnych płaszczyznach – utrzymuje ścisłą współpracę z biznesem; również pod tym względem jest uczelnią wyróżniającą się w regionie, co dostrzegli sami przedsiębiorcy najwyżej oceniając Politechnikę Koszalińską spośród wszystkich szkół wyższych w województwie zachodniopomorskim.
Prof. Tadeusz Bohdal, rektor wyjaśnia: – Staramy się być jak najbliżej rynku pracy, stąd nasze liczne projekty wspólne realizowane z przedsiębiorcami.

 

Dobry przykład współpracy

– W ten sposób rozwijamy sferę badawczą, niezbędną do rozwoju kadry naukowej oraz pomagamy absolwentom w znalezieniu zatrudnienia – dodaje rektor. – Nowym zjawiskiem jest podejmowanie przez nich pracy już na ostatnim roku nauki, nawet przed dyplomem. Przedsiębiorcy szukają pracowników wśród najzdolniejszych studentów.

Politechnika Koszalińska współpracuje z firmami w zakresie staży i praktyk dla studentów, prowadzi kierunki kształcenia zamawianie przez biznes oraz – wspólnie z przedsiębiorstwami – duże projekty badawcze i edukacyjne.

Dobrym przykładem tej współpracy jest powołanie w ubiegłym roku, w porozumieniu ze szczecineckim Kronospanem, światowym liderem produkcji płyt drewnopochodnych i zdobywcą prestiżowego tytułu Pracodawca Jutra 2016, Wydziału Przemysłu Drzewnego w Szczecinku.

tekst 1_1

Uczelnia pomaga firmom

Z myślą o przedsiębiorcach Politechnika Koszalińska wychodzi teraz z nową inicjatywą – oferuje opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, przy założeniu, że firma płaci tylko 15 proc. jego wartości, a pozostałe 85 proc. może sfinansować Unia Europejska.

O tego rodzaju wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy. Firmy zainteresowane zakupem nowych rozwiązań z dofinansowaniem ze środków unijnych, mogą kontaktować się telefonicznie lub mailowo: 94/34 78 626, prorektor.rn@tu.koszalin.pl.

Ponadto uczelnia dołączyła do bazy usług rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, co zaowocowało możliwością prowadzenia dla pracowników przedsiębiorstw studiów podyplomowych z dofinansowaniem unijnym w wysokości od 50 do 80 proc. kosztów.

 

Biznes potrzebuje nauki

Obecnie Politechnika Koszalińska oferuje w tym trybie studia podyplomowe z: rachunkowości jednostek gospodarczych; audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych; ekonomiki rolnictwa i agroenergetyki; kadr i płac; controllingu w przedsiębiorstwie; zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; studiami menedżerskimi dla praktyków.

Prof. Tadeusz Bohdal zapowiada kolejne etapy współpracy z biznesem: – Wspólnie kształcimy studentów i pracowników, pozyskujemy dotacje na nowe przedsięwzięcia, poszerzamy obszary badawcze i inspirujemy młodych ludzi do tworzeniach autorskich projektów biznesowych. Jednak to nie wszystko. W oparciu o doświadczenie rynkowe naszych partnerów i potencjał naukowy uczelni, chcemy rozwijać nowe technologie i wprowadzać rozwiązania innowacyjne. Biznes potrzebuje nauki, a nauka – biznesu.

tekst 5_5