tekst 4 2 Temat z okładki

Nie samą nauką student żyje…

Parlament Studentów (PS), czyli samorząd studencki, reprezentuje ogół studentów i prowadzi na uczelni działalność w zakresie spraw socjalnych, kulturalnych, naukowych, wychowawczych, sportowych i turystycznych. Pomocny jest w obronie praw studenta, występując w jego imieniu przed władzami uczelni i na forum ogólnopolskim.

Wspólnie lub niezależnie od PS, studenci organizują imprezy cykliczne i okolicznościowe, angażują się w akcje edukacyjne i charytatywne, uczestniczą w wydarzeniach aktywizujących społeczność lokalną, działają w kołach naukowych i organizacjach studenckich, ćwiczą w uczelnianych sekcjach sportowych, biorą udział w wyjazdach studyjnych i badaniach naukowych.

 

Organizacje i koła naukowe

– Jesteśmy dumni z aktywności naszych studentów – mówi prof. Tadeusz Bohdal, rektor Politechniki Koszalińskiej. – W życiu społeczności, miasta i regionu właściwie nie ma takiego wydarzenia, w którym nie byliby widoczni studenci lub absolwenci uczelni. Co nas cieszy szczególnie, młodzi ludzie sami inicjują rozmaite działania, chcą mieć wpływ na przyszłość Koszalina, są widoczni w przestrzeni publicznej, a przy tym bawią się, rozwijają i zdobywają doświadczenia zawodowe.

Na Politechnice Koszalińskiej działają organizacje zrzeszające studentów, w tym między innymi: The North Fashion i Klub Fantastyki.

Niezależnie od nich, niemal każdy wydział i instytut ma własne koła naukowe, wśród nich są między innymi: „Aqua”, „Bioanalityka”, „Poltech Koszalin”, „Rachmistrz”, „Lider”, „Agroinżynier”, „ElektroEnerga”, „Fooding”, „ProEnergy”, „Delta”, „Inżynier”, „Logtech”, „4Energy”, „Nofrost”, „ImBio”, „Pedagogika Przeżyć”, „Sowa”, „Dron”, „Futura”, „Redakcja Akademicka”, „Anglicus”, „Badania Reklamy”.
Najmłodszym jest koło „Optimus”, które powstało przy Zamiejscowym Wydziale Przemysłu Drzewnego w Szczecinku.

 

Bogaty kalendarz imprez

Studenci współ- lub organizują samodzielnie między innymi: Tydzień Kultury Studenckiej, czyli popularne juwenalia, akcję charytatywną Wrzuć Miedziaka dla Dzieciaka, Dzień Studenta i Dzień Studentki, Obóz Integracyjny dla pierwszego roku, Otrzęsiny. Parlament Studentów patronuje działaniom samorządów studenckich poszczególnych wydziałów i instytutów Politechniki Koszalińskiej
Ponadto na uczelni działają: Chór Akademicki Politechniki Koszalińskiej, KU AZS Politechnika Koszalińska, Akademicki Klub Tańca Politechniki Koszalińskiej, Yacht Club Politechniki Koszalińskiej.
Chór powstał w 1999 roku. Odnosi sukcesy na krajowych i międzynarodowych festiwalach i konkursach. Chórzyści wykonują pieśni kompozytorów różnych stylów i epok.

Historia Klubu Uczelnianego AZS Politechnika Koszalińska sięga 1968 roku, kiedy to nastąpiła pierwsza inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Od lat wiodącą sekcją pozostaje piłka ręczna kobiet.

Akademicki Klub Tańca jest klubem amatorskim. Jego tancerze corocznie biorą udział w zawodach, festiwalach, prowadzą pokazy. Z wyjazdów przywożą puchary i medale mistrzostw Polski, Europy i świata.
Yacht Club Politechniki Koszalińskiej zajmuje się propagowaniem i rozwijaniem sportu, rekreacji i turystyki żeglarskiej w środowisku osób związanych z uczelnią. Członkami klubu mogą być: studenci, absolwenci, pracownicy Politechniki Koszalińskiej.

tekst 4_3 juwenalia

Zajrzyj do Biura Karier

Pomocne żakom jest Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów Politechniki Koszalińskiej, nazywane w skrócie Biurem Karier.

Powstało w 2002 roku. Dzisiaj zajmuje się promocją zawodową studentów i przygotowaniem ich do wejścia na rynek pracy. Umożliwia pracodawcom docieranie do wykwalifikowanych potencjalnych pracowników. Biuro jest pośrednikiem między absolwentami szkół wyższych i rynkiem pracy. Zbiera informacje o aktualnych wymaganiach i potrzebach pracodawców i przekazuje je studentom i absolwentom.
Prowadzi doradztwo zawodowe, dostarcza informacje o rynku pracy (firmach, procedurach kwalifikacyjnych i planach rekrutacyjnych, działach, produktach), poszukuje, klasyfikuje i udostępnia oferty pracy stałej, czasowej oraz w charakterze wolontariusza, a także propozycje odbycia staży i praktyk zawodowych w kraju i za granicą. Prowadzi bazy danych studentów i absolwentów szukających pracy, monitorują kariery zawodowe absolwentów, umożliwia korzystanie z potencjału naukowego uczelni