MG 2907 1 Kronika
Fot. Marcin Torbiński

Zmiana u steru koszalińskiego klubu Kiwanis

Kierowanie działalnością lokalnych klubów charytatywnych Kiwanis, skupiających panie rozmaitych zawodów, powierzane jest jednej z członkiń na rok. Minęła właśnie kadencja mec. Grażyny Psiuch. Stery przejęła od niej przejęła pani Barbara Jaroszyk.