IPS0045911 Biznes
woman worker in pharmacy company warehouse

W sprawie naboru wniosków

Priory consulting, 10.06.2016 Adobe rgb, fot. Marcin Betliński (2) (1)W sprawie naboru wniosków rozmawiamy z Damianem Sobolewskim, prezesem firmy doradczej PRIOR CONSULTING SP. Z O.O.

 

– Jest szansa na dotacje dla firm z naszego regionu. Co to oznacza?

– 30 stycznia został ogłoszony nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla działania 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF). Oznacza to, że firmy z naszego regionu będą mogły pozyskać dofinansowanie unijne na planowane inwestycje we własnych firmach charakteryzujące się wdrażaniem innowacyjności procesowych lub produktowych. Jest to szansa, w ramach której nie musimy oglądać się za firmami z pozostałych, silniejszych regionów naszego województwa. Doświadczenia działania 1.5 pokazują, że firmy z naszego regionu pozostają daleko w tyle za firmami chociażby ze Szczecina czy też Stargardu.
Planowane inwestycje będą musiały wpisywać się w Strategię ZIT KKBOF, co też w znacznym stopniu może ułatwić pozyskanie dofinansowania. Strategia określa nasze własne, lokalne problemy i potrzeby. A nasze firmy wiedzą jak na nie odpowiedzieć.

 

– Projekty muszą wykazywać się innowacyjnościami. Jak należy to rozumieć?

– W ramach planowanych inwestycji należy wykazać innowacyjny charakter projektu w zakresie procesu lub/i produktu. Oznacza to, że firmy muszą skupić się na wdrożeniu rozwiązań technologicznych (np. zakup linii produkcyjnej) bądź produktowych (nowy/ulepszony produkt/usługa). Z tym, że skala zasięgu innowacyjności podlega ocenie (od ponadregionalnej do światowej).
Jednak znając potencjał firm z naszego regionu mogę stwierdzić, że nie powinno to być problemowe kryterium. Nasze firmy z roku na rok są coraz bardziej innowacyjne i po takie tez rozwiązania sięgają.

 

– A propos kryterium. Na jakie elementy należy zwrócić uwagę, aby projekt miał szanse otrzymać dofinansowanie?

– Oprócz kryteriów formalnych mamy również do czynienia z kryteriami merytorycznymi punktowymi. I to na nich w głównej mierze musimy skupić swoją analizę w zakresie szans na otrzymanie dofinansowania.
Według mnie bardzo pocieszający jest fakt, iż w tym naborze nie musimy skupiać się na kryteriach związanych z pracami B+R. Moim zdaniem firmy z naszego regionu mają jeszcze zbyt mało doświadczenia w tym zakresie, co też stawia je w gorszym świetle aniżeli firmy z „rozwiniętych” regionów województwa. Toteż łatwiej będzie im się skupić na samej innowacyjności projektu, a dopiero w dalszej perspektywie na rozpoczęciu współpracy z jednostkami naukowymi.

Analizując swój projekt pod działanie 1.8 należy rozpocząć od określenia możliwości m.in. w obszarach: związku z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami; możliwości rozszerzenia kooperacji z innymi partnerami gospodarczymi, wdrożenia wcześniej omawianych innowacyjności, wielkości aplikowanego dofinansowania, własnej konkurencyjności, gotowości do realizacji projektu, możliwości zwiększenia zatrudnienia w firmie.

 

– Brzmi to dość groźnie. Jak przedsiębiorcy mogą się w tym odnaleźć?

– Czytając dokumentację konkursową. Wiele firm z naszego regionu korzysta lub korzystało już z dofinansowania unijnego. Przedsiębiorcy posiadają duże doświadczenie w aplikowaniu o środki unijne i potrafią się odnaleźć w ogólnych zapisach konkursów. Niemniej gorąco zapraszam wszystkich chętnych na bezpłatne konsultacje w temacie dofinansowań unijnych. Bardzo proszę do nas dzwonić, pisać maile lub też odwiedzać nas w naszej siedzibie.

 

– Czego dowiedzą się zainteresowani w trakcie konsultacji u Państwa?

– Każdy zainteresowany informacjami na temat dotacji unijnych otrzyma od nas pełną analizę dostępnych naborów wniosków, w ramach których firma mogłaby się starać o dofinansowanie. Zarówno związanych z inwestycjami w innowacje, OZE, dotyczącymi prac B+R, czy tez bardzo popularnych dofinansowań na eksport. Analizę prowadzimy zarówno w zakresie dostępnych środków regionalnych oraz krajowych.
Ponadto nasza analiza będzie obejmowała określenie szans na otrzymanie takiej dotacji.


 

DOTACJE NA INNOWACJE W REGIONIE KOSZALIŃSKIM

Dla firm z powiatów: koszalińskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego.

1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF)

 

Nabór wniosków: od 2 marca 2017 r. do 5 maja 2017 r.

W ramach działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych.

Koszty kwalifikowane:
– zakup maszyn i urządzeń (np. linii technologicznej i sprzętu produkcyjnego)
– zakup nieruchomości,
– zakup prac budowlanych,
– zakup wartości materialnych i niematerialnych (licencje, oprogramowanie, systemy informatyczne, itp.)

 

Wsparcie zostanie ukierunkowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych poprzez inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt produkcyjny i wartości niematerialne i prawne prowadzące do:
− wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi,
− zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
− zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Dofinansowanie : do 55%

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi: 1 000 000,00 zł.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: brak

 

logo-prior

Prior Consulting Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 24-26
75-712 Koszalin
biuro@priorconsulting.pl
www.priorconsulting.pl

TELEFON: 94 717 36 48