DSCN9464 Wydarzenia

Kolejni goście Klubu „Rzeczpospolitej”

Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego był niedawno gościem Koszalińskiego Klubu „Rzeczpospolitej”, który odbywa swoje potkania w hotelu Gromada Arka. Klub 18 listopada br. będzie gościł byłego premiera i szefa Parlamentu Europejskiego, profesora Jerzego Buzka.

 

Klub powstał z inicjatywy grona czytelników dziennika „Rzeczpospolita” jako otwarty dla wszystkich zainteresowanych i – co najważniejsze – niezwiązany z żadną opcją partyjną i poglądową opiniotwórczy salon polityczny. – Postaci z pierwszych stron gazet przyjeżdżają do Koszalina najczęściej przy okazji kampanii wyborczych, mitingów partyjnych lub urlopowych wizyt nad morzem – mówi Wiesław Świś, dyrektor hotelu Gromada Arka, jeden z inicjatorów powstania klubu. – W ciągu dwunastu lat udało nam się to trochę zmienić. Poza Wiesławem Świsiem, inicjatorami powstania klubu byli: Roman Biłas, przedsiębiorca, obecnie prezes koszalińskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej oraz Piotr Pawłowski, dziennikarz.

– Polityka to trudna dziedzina – przyznaje Piotr Pawłowski. – Nie umiemy o niej mówić z dystansem, na chłodno, analitycznie. W Polsce każdy zna się na sporcie, zdrowiu i polityce. Dlatego próbujemy przekonać uczestników spotkań klubowych, a za każdym razem sala jest pełna, że zanim wyborca podejmie decyzję, powinien poznać wszystkie opinie, stanowiska, racje.

Dotychczas z koszalinianami spotkali się między innymi: Donald Tusk, Radosław Sikorski, Lech Kaczyński, Adam Szejnfeld (jako jedyny – dwukrotnie), Jan Maria Rokita, Janusz Lewandowski, Marek Biernacki, Leszek Miller, ks. biskup Kazimierz Nycz.

W dyskusjach biorą udział między innymi: przedsiębiorcy, samorządowcy, ludzie kultury i nauki, społecznicy, przedstawiciele stowarzyszeń pozarządowych. Spotkania z politykami w Koszalinie prowadzili i prowadzą znani dziennikarze, wśród nich byli i są: Jędrzej Bielecki, Igor Janke, Dominik Zdort, Andrzej Michalski, Piotr Gabriel i obecny redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita” Bogusław Chrabota.

28 września br. gościem KKRz był Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Spotkanie z Jarosławem Gowinem moderował Michał Szułdrzyński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”. Polityk mówił przede wszystkim o założeniach strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do końca obecnej kadencji. Chodzi o doskonalenie naukowe, rozwój, partnerstwo nauki i biznesu oraz społeczną odpowiedzialność nauki. Wszystko to ma, jak stwierdził, złożyć się na obraz szkolnictwa, w którym liczy się jakość kształcenia, a nie liczba studentów, kreatywność badań, a nie oczekiwanie na wyż demograficzny i dążenie do zwiększenia nakładów finansowych na naukę.

Wicepremier był oszczędny w komentowaniu bieżących spraw politycznych, unikał krytyki swoich poprzedników w resorcie i zachęcał do dyskusji o najważniejszych problemach Polski bez ogniskowania uwagi na poglądach rządu PiS i swojego ugrupowania – Polski Razem.