restau z ambicjami Kronika

Kronika- Restauracja z ambicjami

W miejscu dawnego Zielonego Młyna i późniejszej Złotej Rybki od niedawna działa Restauracja Młyńska. Siedmioosobowy zespół pod wodzą mistrza kucharskiego Przemysława Stańka zapowiada walkę o miano najlepszej restauracji w Koszalinie. Czy ma na to szansę? Zdaniem pierwszych klientów lokalu, szanse są duże.