izabela rogowska 141 Wydanie specjalne
Fot. Izabela Rogowska

UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ

Najpodnioślejszym momentem obchodów, ich oficjalną kulminacją, była specjalna sesja Rady Miejskiej, podczas której przyznane zostały pierwsze honorowe tytuły Ambasadorów Koszalina.

Sesja odbyła się w Sali Koncertowej Filharmonii Koszalińskiej (23 maja br.). Zaproszeni na nią zostali przedstawiciele miast partnerskich Koszalina z innych państw, parlamentarzyści, samorządowcy ościennych miast i gmin, zasłużeni obywatele miasta.

Statuetkę – kulę wręczaną Ambasadorom Koszalina zaprojektowała i wykonała pani dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska, która profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.
Osobiście statuetkę odebrali obecni na sesji Robert Antretter i Leon Kieres. Na ekranie pokazał się na chwilę trzeci z wyróżnionych – Krzysztof Majka. Pozostałe dwa honorowe tytuły zostaną wręczone w terminie późniejszym, a odbiorą je kardynał Kazimierz Nycz i Jacek Bromski.
Przedstawiamy po krótce sylwetki pierwszych Ambasadorów Koszalina:

 

Robert Antretter

Honorowy przedstawiciel Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, członek Bundestagu (1980-1998), wiceprezes Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (1993-1999). Koszalin należy do grona miast, które od lat podejmują działania na rzecz promowania myśli europejskiej oraz budowania zjednoczonej Europy. Działania te zostały dostrzeżone przez Radę Europy, która przyznała miastu w 1998 roku Dyplom, w 1999 roku Honorową Flagę a w 2001 roku Honorową Tablicę Europy. Wielkim orędownikiem przyznania tych zaszczytnych wyróżnień Koszalinowi był właśnie Robert Antretter.

 

Prof. Leon Kieres

Samorządowiec, b. szef senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, b. prezes Instytutu Pamięci Narodowej, członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Wybitny uczony, autor wielu publikacji naukowych o tematyce prawniczej. Członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Jest absolwentem koszalińskich szkół – Szkoły Podstawowej nr 2, I Liceum Ogólnokształcącego im. Staniasława Dubois oraz Szkoły Muzycznej I stopnia. Choć nie jest częstym gościem w Koszalinie, zawsze pamięta o swoich mieście i w miarę możliwości uczestniczy w życiu jego mieszkańców, choćby poprzez wykłady dla studentów koszalińskich uczelni.

 

Dr Krzysztof Majka

Polityk, dyplomata, b. senator RP, ambasador Polski w Korei Południowej. Był stypendystą, a następnie pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie (obecnie Politechniki Koszalińskiej). Posiada tytuł doktora nauk technicznych i bogaty dorobek naukowy. Jest autorem wielu patentów. Posiada również tytuł doktora nauk filozoficznych.

Pełnił w pierwszej połowie lat 90. funkcję konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Bombaju. W latach 1997–2001 był senatorem IV kadencji wybranym przez mieszkańców województwa koszalińskiego. W latach 2001-2008 – ambasadorem RP w Republice Indii. Wspiera środowiska polonijne, bardzo aktywne w Korei. Propaguje tłumaczenia polskiej literatury i języka polskiego. W sposób szczególny promuje polski dorobek kulturowy, w tym artystów koszalińskich. Krzysztof Majka obejmując urząd ambasadora RP w jednym z wywiadów zapewniał: „Wyjeżdżam na drugi koniec świata, ale na pewno tu wrócę. Nigdy nie planowaliśmy z żoną opuścić Koszalina na stałe. Tu jest nasze miejsce na Ziemi.”

 

Ks. kardynał Kazimierz Nycz

Doktor nauk teologicznych, w latach 1988–2004 biskup pomocniczy krakowski, w latach 2004–2007 biskup diecezjalny koszalińsko-kołobrzeski, od 2007 r. arcybiskup metropolita warszawski, a także ordynariusz wiernych obrządku wschodniego w Polsce, kardynał prezbiter od 2010 roku. Od 2014 r. członek papieskiej rady ds. Kultury. Wielki promotor Pomorza Środkowego i orędownik naszego miasta, który jednocześnie konsekwentnie wspiera samorządowe działania lokalne i regionalne.

 

Jacek Bromski

Na koncie ma niemal 70 produkcji, których był reżyserem, producentem, bądź autorem scenariusza. Jacek Bromski jest też jednym z najbardziej aktywnych polskich działaczy kultury. Od 1996 roku nieprzerwanie pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich, obecnie czwartą kadencję. O Jacku Bromskim można dużo dobrego powiedzieć w kontekście Koszalina i Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. To dzięki ścisłej współpracy z nim i Stowarzyszeniem Filmowców Polskich udało się wypracować jednorodną i istotną dla środowiska filmowego formułę koszalińskiego festiwalu. Skupienie się w części konkursowej wyłącznie na produkcjach polskich w krótkim czasie przyniosło pożądane efekty, czyli wyniosło konkurs do rangi najważniejszych imprez filmowych w Polsce, czego dowodem jest powiększająca się z roku na rok frekwencja: rośnie liczba odbiorców, ale rośnie też i liczba twórców, którzy chcą swoje filmy w Koszalinie pokazać.