cover 1 Wydarzenia

ROZMOWA O GOSPODARCZYCH SZANSACH I ZAGROŻENIACH

Z członkami Koszalińskiej Loży Business Centre Club spotkał się prezes BCC Marek Goliszewski. Tematem rozmowy była obecna sytuacja polityczna i jej możliwy wpływ na sytuację biznesu w najbliższych latach.

Szersze omówienie podjętych na spotkaniu w siedzibie EkoWodrolu tematów zamieścimy w kolejnym wydaniu „Prestiżu”. Tu zasygnalizujmy tylko, że przedsiębiorcy rozmawiali o „planie Morawieckiego”, czyli rządowych zamiarach utworzenia dużego narodowego holdingu przemysłowego, o skutkach programu 500+ dla rynku pracy i handlu, wzroście płacy minimalnej i niepokojąco niskim zaawansowaniu wykorzystania funduszy unijnych w obecnej (2014-2020) perspektywie finansowej.

Spotkanie było również okazją do wręczenia czterem koszalińskim firmom Medali Europejskich, które są potwierdzeniem wysokiej jakości ich produktów i usług. Odebrali je szefowie firmy Imperial (lider w produkcji opraw świetlnych), Fuhrmann (browar w Połczynie-Zdroju), EkoWodrol (wykonawca obiektów infrastrukturalnych) i Meden-Inmed (produkcja sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego).

BCC jest klubem zrzeszającym właścicieli największych polskich przedsiębiorstw oraz inne wpływowe osoby z kręgu gospodarki i finansów. W koszalińskiej loży BCC skupionych jest obecnie 12 firm. Kieruje nią pan Wiesław Zinka, prezes zarządu spółki Meden-Inmed.