IMG 6764 1 Wydarzenia

Konkurs na dyrektora Muzeum w Koszalinie rozstrzygnięty

Tylko akceptacji i podpisu prezydenta Koszalina brakuje, by pan Jerzy Buziałkowski objął funkcję szefa koszalińskiego muzeum.

Do konkursu na to stanowisko przystąpiło trzech kandydatów (otwarcie ofert nastąpiło 18 grudnia 2015 r.) – wszyscy spełniali warunki konkursu. Komisja konkursowa obradowała 15 stycznia 2016 r. Komisja oceniła odpowiedzi kandydatów na zadane każdemu z nich trzy pytania, punktując odpowiedzi w skali 0-10.

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych komisja porównała swoje spostrzeżenia i oceniła spełnienie kryteriów przez poszczególnych kandydatów oraz podsumowała punkty przyznane kandydatom za odpowiedzi na zadane pytania. W efekcie komisja rekomendowała 58-letniego Jerzego Buziałkowskiego z Darłowa, który zostanie przedstawiony do akceptacji prezydentowi Koszalina, a następnie ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego.

svg%3E Wydarzenia

Jerzy Buziałkowski jest absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (1985), a także podyplomowych studiów muzeologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2010). W przeszłości był m.in. burmistrzem Darłowa, dyrektorem Muzeum na Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie, nauczycielem, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie, dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlisku, dyrektorem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Darłowie, dyrektorem Zarządu Portu Morskiego w Darłowie, radnym Rady Miejskiej w Darłowie, redaktorem naczelnym gazety lokalnej „Darłowiak”.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta z 8 grudnia 2015 r. składała się z następujących osób:

Przemysław Krzyżanowski – zastępca prezydenta Koszalina (przewodniczący komisji)
Tomasz Czuczak – sekretarz miasta Koszalina (zastępca przewodniczącego)
Wojciech Bonisławski – przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku (członek komisji; ostatecznie nie uczestniczył w pracach komisji)
Lech Karwowski – przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie (członek komisji)
Mieczysław Jaroszewicz – przewodniczący Rady Muzeum w Koszalinie (członek komisji)
prof. Bogusław Polak – dziekan Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, wiceprzewodniczący Rady Muzeum w Koszalinie (członek komisji)
dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska – przedstawiciel Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Koszalińsko-Słupski (członek komisji)
Dariusz Budzelewski – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Koszalinie (członek komisji)
Danuta Szewczyk – przewodnicząca Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Muzeum w Koszalinie (członek komisji)
Ilona Łukjaniuk – zastępca przewodniczącej Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Muzeum w Koszalinie (członek komisji)
Dorota Pawłowska – dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie (członek komisji)

svg%3E Wydarzenia