DSC09892 Wydarzenia
SONY DSC

Cztery nowe Koszalińskie Orły

 

Tegoroczne spotkanie noworoczne organizowane przez prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego  stało się okazją do wręczenia czterech nagród za szczególne osiągnięcia w roku 2015. Uroczysta gala odbyła się 11 stycznia br. w siedzibie Filharmonii Koszalińskiej. Uświetnił ją występ koszalińskich filharmoników pod batutą Michała Kocimskiego i z tenorem Dariuszem Stachurą jako solistą.

ZAANGAŻOWANIE CHARYTATYWNE

W dziedzinie „Społeczna odpowiedzialność” Koszaliński Orzeł trafił do rąk  Małgorzaty Kaweńskiej-Ślęzak oraz Waldemara Ślęzaka, którzy są założycielami (a pani Małgorzata także prezesem) Fundacji „Zdążyć z Miłością”.  Głównym jej celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a szczególnie samotnym, bezdomnym matkom z  dziećmi. Fundacja zajmuje się wspieraniem osób niepełnosprawnych, działalnością charytatywną, reintegracją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, opieką zdrowotną oraz rozwojem  wolontariatu.

Fundacja  była pomysłodawcą mieszkania chronionego dla bezdomnych i samotnych matek. Przekazany przez  samorząd Koszalina lokal o powierzchni 115 m kw. przy ul. Jana z Kolna został wyremontowany staraniem wolontariuszy fundacji. Pieniądze na ten cel fundacja pozyskała podczas koncertu charytatywnego w Filharmonii Koszalińskiej oraz od Fundacji Espersen. Materiały budowlane przekazali zaś koszalińscy przedsiębiorcy (m.in. ogromny wkład miała tu firma Kuncer) i oni również na zasadzie wolontariatu wykonali prace remontowe.

Małgorzata Kaweńska - Ślęzak, Waldemar Ślęzak
Małgorzata Kaweńska – Ślęzak, Waldemar Ślęzak

Fundacja zapewnia kobietom i ich dzieciom godne warunki życia w środowisku zbliżonym do domowego oraz przygotowuje matki do samodzielnego życia w drodze realizacji indywidualnego programu usamodzielniania i wychodzenia z kryzysu.  Obecnie Fundacja jest w trakcie gromadzenia pieniędzy na remont i wyposażenie drugiego mieszkania chronionego przekazanego przez miasto.

KOSZALIŃSKI ORZEŁ DLA BUMARU

W dziedzinie „Gospodarka” nagrodzona została Fabryka Maszyn BUMAR-Koszalin SA za „za nieustanny rozwój, rozmach w działaniu oraz trwały sukces gospodarczy”. Podstawowym profilem działalności Bumaru jest produkcja ratowniczych podnośników hydraulicznych montowanych na podwoziach samochodowych dla jednostek Straży Pożarnych w kraju i za granicą.

Bumar-Koszalin S.A. jest także producentem hydraulicznych podnośników montażowych przeznaczonych do zastosowań wojskowych, cywilnych w tym dla służb energetycznych.

Początki obecnej Fabryki Maszyn „Bumar-Koszalin” S.A. sięgają 1945 roku. Fabryka rozpoczęła swoją działalność od remontów pojazdów samochodowych, stopniowo przechodząc do produkcji specjalistycznych nadwozi i maszyn budowlanych.

Od 30 lat Fabryka specjalizuje się w produkcji podestów ruchomych, montowanych na różnego rodzaju podwoziach samochodowych. Produkowany przez Bumar specjalistyczny sprzęt był eksportowany do wielu krajów Europy, w tym Szwecji, Norwegii, Danii, Francji, Belgii, Niemiec, Rosji, Białorusi, Czech, Rumunii. Od 4 kwietnia 2012 roku firma wchodzi w skład Grupy WISS (WAWRZASZEK Inżynieria Samochodów Specjalnych), która jest czołowym producentem samochodów pożarniczych w Polsce i Europie. Obecnie firma zatrudnia prawie 300 osób i nadal zwiększa zatrudnienie, cały czas się rozwijając. Nagrodę odebrał pan Jerzy Romanowski, dyrektor generalny BUMARU-KOSZALIN S.A.

Jerzy Romanowski
Jerzy Romanowski

II LO – SZKOŁA NOWOCZESNA I PARTNERSKA

W dziedzinie: „Edukacja” Koszalińskiego Orła odebrało II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława  Broniewskiego za „zaangażowanie w utrzymywanie wysokiego poziomu edukacji i wychowania oraz realizację idei szkoły nowoczesnej i partnerskiej”. Od zawsze szkoła przywiązuje wielką wagę do jakości i wyników nauki. O wysokim poziomie nauczania świadczą sukcesy uczniów szkoły w olimpiadach przedmiotowych oraz wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach.

Od dwóch lat szkoła notuje najwyższą zdawalność egzaminów maturalnych w Koszalinie i jest jedyną szkołą w mieście, w której w stu procentach zdawany jest egzamin maturalny z matematyki.

II LO to szkoła aktywna w działaniach na rzecz środowiska lokalnego. Wyrazem tej aktywności są organizowane przez uczniów i nauczycieli sesje popularnonaukowe (np. „Solidarność znaczy wolność”, „Sybir i Syberia w dziejach narodu polskiego”, „Polskie Państwo Podziemne”).

Od 2007 roku II LO prowadzi aktywną działalność charytatywną w ramach cyklicznych Tygodni Charytatywnych. W grudniu 2015 roku w ramach Tygodnia rodzice, nauczyciele, uczniowie zebrali kwotę 15.000 złotych. Szkoła to także sławni absolwenci: Stanisław Ciosek, Ryszard Ulicki, Marek Kamiński, Krzysztof Majka, Przemysław Krzyżanowski. Nagrodę odebrał Wiktor Kamieniarz, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego.

Wiktor Kamieniarz
Wiktor Kamieniarz

DWUDZIESTOLECIE TOP TOYS

W dziedzinie „Kultura” wyróżniona została Szkoła Tańca Top Toys Anna Dubrownik za „nieustającą pasję i taneczne mistrzostwo”. Top Toys świętuje jubileusz dwudziestolecia pracy artystycznej.

Nauczyciele TT legitymują się wybitnymi osiągnięciami, wieloletnim doświadczeniem, własnym bogatym dorobkiem artystycznym. W szczególności warto podkreślić sukcesy indywidualne i grupowe Diany Staniszewskiej, Marcina Konopackiego, Małgorzaty i Eweliny Nidzgorskich, Maćka Orłowskiego. Top Toys od wielu lat angażuje się również w działalność charytatywną, uczestniczy w wielu akcjach dobroczynnych i organizuje m.in. pomoc dla zwierząt ze schroniska.

Nagrodę z rąk Piotra Jedlińskiego, prezydenta Koszalina, odebrała pani Anna Dubrownik, założycielka i trenerka szkoły.

Anna Dubrownik
Anna Dubrownik