1 2 Ludzie
Fot. Urszula Cienkowska

Urodziny Fundacji Magia

Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA obchodzi właśnie pierwszą rocznicę powstania. Z tej okazji zaprosiła ona koszalinian na Urodzinowe Mikołajki MAGII do Centrum Handlowego Atrium.

 

Mikołajki odbyły się (5 grudnia br.) dzięki zaangażowaniu wolontariuszy fundacji, ale przede wszystkim dzięki przychylności dyrekcji CH Atrium, które udzieliło gościny. Za pokazy wokalne i taneczne podziękowania należą się wykonawcom oraz ich opiekunom: grupie MAŁe CZARNo NA BIAŁyM Małgorzaty orłowskiej, grupie tanecznej KoNTRAST pod kierownictwem Joanny Lubińskiej, grupie VIVeRe, której instruktorem jest Lena Charkiewicz. odrębne gorące podziękowania również dla wolontariuszy, absolwentów za Szkoły Podstawowej nr 18 w Koszalinie oraz Gimnazjum nr 9 w Koszalinie pod opieką pani Krystyny Struś.

Podczas imprezy wystąpił Konrad Gorczyński, freestyle footballer, który prowadzi od niedawna pierwszą w Koszalinie profesjonalną sekcję freesty’u. Jej zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 7. Sponsorem sekcji jest firma Aktel.

Państwo Ewa i Tomasz Czerniccy podarowali kilkadziesiąt maskotek i zabawek, które trafiły do dzieci na Urodzinowych Mikołajkach MAGII. Im fundacja również gorąco dziękuje.

Aż trudno uwierzyć, że to już rok. Fundacja w tym czasie pomogła gromadce dzieci i nadal zbiera fundusze, by pomagać kolejnym. Swoją działalność prezentuje na bieżąco na stronie internetowej www.fundacjamagia.pl. A oto co o jej celach i działaniach mówią jej przedstawiciele:

 

ANDRZEJ MIELCAREK, RZECZNIK PRASOWY

Fundację Magia założyliśmy jesienią 2014 roku. Przyjęliśmy wtedy kilka reguł ostro wyróżniających nas na tle podobnych inicjatyw. Nasza fundacja nie jest związana z żadną religią, ideologią czy światopoglądem. Podstawową zasadą jest absolutna przejrzystość działania. W praktyce oznacza to, że każda wpłata na konto fundacji oraz każdy wydatek są ujawniane na naszej stronie internetowej. W każdej chwili wszystko to można sprawdzić.

Druga zasada to stuprocentowy wolontariat. otóż każda złotówka przekazana fundacji Magia naprawdę trafia do jej podopiecznych. Bieżące potrzeby fundacji zaspokajają w swoim zakresie jej wolontariusze.

Przyjęliśmy również jasne zasady decydowania, do kogo kierujemy pomoc. Chodzi nam o chorujące lub powracające do zdrowia dzieci, które nie mogą liczyć na pomoc z innych źródeł. ograniczamy się na razie do dzieci z Koszalina i ościennych gmin, ale z biegiem czasu chcemy rozszerzyć zasięg działania.

Potencjalnych podopiecznych wskazują nam pracownicy socjalni z ośrodków pomocy rodzinie. To oni najlepiej znają sytuację w terenie i to oni wiedzą, gdzie są dzieci, wobec których wyczerpały się instytucjonalne możliwości wsparcia, a którym pomoc nadal jest bardzo potrzebna.

Nie brakuje bowiem przypadków, kiedy nie z własnej winy dzieci te nie mogą skorzystać z różnych dostępnych na rynku metod leczenia, ulgi w cierpieniu albo rehabilitacji, bo nie stać na to ich rodziców lub opiekunów, a pomoc społeczna nie może im w potrzebnym zakresie pomóc z powodu ograniczeń prawnych.

Każde zgłoszenie opiniują fachowcy – lekarze, będący wolontariuszami fundacji. Jeśli na podstawie wizyty w domu zgłoszonego dziecka, po jego przebadaniu i po analizie dokumentacji medycznej stwierdzą oni, że warto by fundacja zaangażowała się w pomoc, składają odpowiedni wniosek do zarządu Magii.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, nie otrzymuje również żadnych subwencji. Może pomagać wyłącznie dzięki dobrowolnym wpłatom wolontariuszy, życzliwych osób i instytucji. Bywają to wpłaty doraźne, jednorazowe, o różnej wysokości. Za wszystkie jesteśmy ogromnie wdzięczni.

Są również osoby i instytucje, które systematycznie zasilają konto Magii.

Nie ukrywamy, że na takich wpłatach najbardziej nam zależy – nawet jeśli jest to każdorazowo niewielka suma. Dzięki systematyczności wpłat fundacja może działać w sposób stabilny. Zadeklarowana comiesięczna darowizna 100 złotych daje prawo do używania honorowego tytułu Przyjaciela a kwoty 500 zł do używania honorowego tytułu Partnera Fundacji Pomocy Dzieciom Magia.

 

img (22 of 233)

 

DOROTA WOJNIUSZ, FINANSE

Zakładając fundację, postawiliśmy na absolutną przejrzystość naszego działania i finansowania. Dlatego darowizny pieniężne przyjmujemy wyłącznie na konto bankowe. Podobnie wszelkie wydatki pokrywamy przelewami. Nigdy nie wypłacamy przyznanej pomocy w formie gotówki. Nikomu.

Jeśli pomoc polega na sfinansowaniu kosztów zabiegów leczniczych czy rehabilitacyjnych, przelewamy pieniądze bezpośrednio na konto danego ośrodka prowadzącego terapię. Bywa, że jest to zagraniczna klinika.

Jeśli potrzebne są jakieś elementy wyposażenia medycznego, na przykład obuwie ortopedyczne czy protezy, należność wysyłamy na konto dostawcy, a nasz podopieczny otrzymuje potrzebną mu rzecz, nie martwiąc się o jakiekolwiek rozliczenia. Podobnie z lekami i środkami higienicznymi.

Dlaczego tak robimy? Chodzi nam o to, by nie powstał choćby cień podejrzenia, że zebrane przez Magię pieniądze są wykorzystywane na cele inne niż statutowe. U nas każda złotówka, jaka znajdzie się na koncie fundacji, na pewno trafi do potrzebujących dzieci.

Przyjęliśmy zasadę systematycznego, publicznego rozliczania wpłat i wydatków. Informacje o nich można znaleźć na naszej stronie internetowej. Jeśli darczyńca zastrzega, by nie podawać jego danych personalnych, szanujemy to życzenie. Ale sam fakt wpłaty jest publicznie odnotowywany.

Chcąc maksymalnie ułatwić wpłaty darowizn, uruchomiliśmy na naszej stronie internetowej prosty mechanizm. Łatwo go Państwo odnajdą, bo symboliczne cegiełki mają nominały zgodne z nominałami używanych w Polsce pieniędzy – od 5 złotych poczynając.

 

IZABELA GĘBKA, LEKARZ

Podstawowym źródłem informacji o dramatycznym położeniu chorujących dzieci są sygnały pochodzące od pracowników socjalnych. oni najlepiej orientują się, gdzie konieczne jest wsparcie. Współpracujemy z Centrami Pomocy Rodzinie w Koszalinie i powiecie koszalińskim. Reagujemy na każde doniesienie, ale nie w każdym przypadku udzielamy pomocy. odmawiamy jej tam, gdzie sytuacja materialna rodziny pozwala na samodzielne radzenie sobie z problemem albo istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia instytucjonalnego.

Koncentrujemy się na takich przypadkach, kiedy dziecko z powodów niezależnych od jego rodziców lub opiekunów nie może skorzystać z procedur medycznych albo rehabilitacyjnych, które mogą przynieść mu ulgę w cierpieniu a na skorzystanie z których rodziny nie stać. Bywają takie sytuacje, wcale nierzadkie, kiedy wydatkiem nie do udźwignięcia jest na przykład koszt dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego na drugim krańcu Polski, zakup leku, protezy, specjalnych okularów albo środków higienicznych.

Dopiero odwiedzając domy potencjalnych podopiecznych przekonujemy się, jak duże są nadal obszary niedostatku i jak ten niedostatek może ograniczać dostęp do oczywistych – wydawałoby się – środków pomocy. Rodziny, w których są chronicznie chorujące lub niepełnosprawne dzieci znajdują się w podwójnie trudnym położeniu. Ponoszą duże wydatki na leczenie lub rehabilitację, a jednocześnie konieczność stałej opieki nad dzieckiem – czasami nad kilkorgiem chorych dzieci – uniemożliwia jednemu z rodziców podjęcie pracy zarobkowej. Wszystko pozostaje na barkach jednej osoby. Jej zazwyczaj niewysokie zarobki oraz zasiłki opiekuńcze nie wystarczają, by pokryć podstawowe potrzeby; o dostępie do nowoczesnych metod leczenia lub rehabilitacji nie mówiąc.

Każdą naszą decyzję o udzieleniu pomocy poprzedza dokładny wywiad w miejscu zamieszkania dziecka oraz analiza dokumentacji medycznej. Na podstawie lekarskiej rekomendacji zarząd fundacji decyduje o udzieleniu pomocy.

Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA ma wśród swych zasad i taką, że nie pokazujemy wizerunków podopiecznych. Poza przypadkami, gdy rodzice lub opiekunowie w jakichś swoich staraniach o pomoc – na przykład przy zbiórkach publicznych – tych wizerunków już użyli. Wychodzimy bowiem z założenia, że eksponowanie zdjęć chorych lub niepełnosprawnych dzieci stygmatyzuje je w środowisku lokalnym. Chcemy tego uniknąć. Jednak o każdym z dzieci wspominamy na naszej stronie internetowej, ogólnie opisując ich sytuację.

Każda wizyta w domu, skąd pochodzi prośba o pomoc, to wielkie przeżycie. Chciałoby się pomóc każdemu. Zdajemy sobie sprawę, że to niemożliwe. ograniczone środki, jakimi dysponujemy, powodują konieczność podejmowania trudnych decyzji. Jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni, że dzięki Państwa darowiznom, MAGIA może nieść pomoc. Bądźcie z nami dalej.