mojsiuk 2 Wydarzenia

Klasa pod patronatem Mercedesa

Uroczystą odprawą w centrum Blacharsko-Lakierniczym firmy Mojsiuk rozpoczęli praktyczną naukę zawodu chłopcy, którzy  uczą się w Zespole Szkół nr 10 (popularna „samochodówka”) w klasie powołanej w porozumieniu z koncernem Mercedes-Benz.  Firma Mojsiuk jest lokalnym dealerem tej marki.

Klasa patronacka powstała dzięki osobistemu zaangażowaniu prezesa Kazimierza Mojsiuka. W ramach szkół patronackich Mercedes-Benz prowadzi kształcenie fachowców, którzy będą potem w stanie bez problemu poradzić sobie z naprawą samochodów tej marki. Młodzi ludzie mogą zdobyć na początek uprawnienia technika obsługowego, który będzie wykwalifikowany do pracy w warsztatach firmowych.  Po czterech latach nauki uczniowie muszą zdać egzamin, po czym dostają dyplom technika uznawany na całym świecie. certyfikat jest ważny przez pięć lat, potem trzeba ponownie zdać egzamin. Uczniowie z klasy patronackiej będą odbywać praktyki w najnowocześniejszym centrum kompleksowej obsługi i napraw samochodów w regionie pod opieką doświadczonych instruktorów, na co dzień pracowników CBL Mojsiuk.