Przedsiębiorcy, którzy inwestują w edukację – własną i pracowników – szybciej rozwijają firmy.
Skuteczniej budują przewagę konkurencyjną na rynku. Nic dziwnego, że oferty szkoleń, e-lerningu, doradztwa, kursów, czy studiów podyplomowych dla właścicieli biznesu i pracowników cieszą się tak dużą popularnością. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego odpowiada na to zapotrzebowanie. – Realizujemy projekt, który pozwala refundować od 50 do 80 procent kosztów szeroko rozumianej edukacji szefa i pracowników. Oferta obejmuje firmy jednoosobowe aż po podmioty zatrudniające do 250 osób – informuje Beata Górecka z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, koordynatorka projektu „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych”.
Projekt ruszył 1 sierpnia w 2017 roku i od początku cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnego biznesu. – Chętnych z tygodnia na tydzień przybywa. Każda firma ma inne motywacje i potrzeby szkoleniowe. Każda też uzyskuje od nas pełne wsparcie w dostępie do Bazy Usług Rozwojowych, dopasowaniu oferty do zgłaszanych lub zdiagnozowanych przez nas potrzeb, wreszcie w wypełnieniu i rozliczeniu dokumentów projektowych – potwierdza Beata Górecka z KARR S.A.

 

Korzyści z projektu

Projekt powstał z myślą o przedsiębiorcach z sektora mikro, małych lub średnich firm (zatrudniających do 250 pracowników). Ma ułatwiać lokalnym firmom, ale też stowarzyszeniom i fundacjom prowadzącym działalność gospodarczą, dostęp do szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, coachingu, doradztwa, e-learningu itd. i przez to zwiększać ich konkurencyjność na rynku. Usługi rozwojowe oferowane przez KARR S.A. objęte są wysoką refundacją kosztów. Wielu przedsiębiorców postrzega je jako atrakcyjny sposób pozapłacowego motywowania pracowników, o których na rynku coraz trudniej.

Korzyści wynikające ze współpracy z KARR SA, mają także wymiar czysto finansowy – pozwalają odzyskać podmiotom znaczną część kosztów poniesionych na edukację osób pracujących na sukces firmy. Maksymalny poziom dofinansowania w ramach jednej umowy wsparcia wynosi 15.000 zł (dla mikroprzedsiębiorstwa), 75.000 zł (dla firm małych) i 400.000 zł (dla firm średnich).

 

Dofinansowanie: od 50 do 80 procent!

Kwalifikacja do udziału w projekcie gwarantuje zainteresowanym zwrot co najmniej połowy kosztów usługi rozwojowej. Poziom wsparcia może być wyższy, jeśli firmy spełnią dodatkowe kryteria. Na 70% zwrot kosztów mogą liczyć podmioty, które pomogą pracownikom zdobyć kwalifikacje zgodne z ministerialnym wykazem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji lub walidacji. Baza Usług Rozwojowych zawiera informacje o usługach spełniających taki wymóg. – Równie wysoki poziom dofinansowania przyznamy firmom posiadającym analizę potrzeb rozwojowych opracowaną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zainteresowanym pomożemy taką analizę zdobyć – zaznacza Beata Górecka. Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych w projekcie (80 proc.) obejmuje m.in. podmioty prowadzące działalność na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia zlokalizowanej w woj. zachodniopomorskim (mapa gmin dostępna jest na stronie KARR S.A.). Równie uprzywilejowane są tzw. firmy wysokiego wzrostu, czyli te, które w ostatnich trzech latach wykazują średnioroczny przerost przychodów o 20 proc. i więcej. Z maksymalnego dofinansowania skorzystają także przedsiębiorcy obejmujący usługą rozwojową pracowników powyżej 50. roku życia lub tych o niskich kwalifikacjach. Najwyższe dofinansowanie otrzyma też biznes działający w obszarze inteligentnych specjalizacji.

 

Krok po kroku

Kontakt z koordynatorem lub doradcami rozwojowymi projektu w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pozwoli poznać szczegóły projektu i sprawnie przejść przez wszystkie jego etapy.
– Jedni przedsiębiorcy zgłaszają się do nas z konkretnymi potrzebami szkoleniowymi, inni proszą o podpowiedź, dopasowanie oferty do zakresu prowadzonej działalności. Za każdym razem sprawdzamy ofertę Bazy Usług Rozwojowych – tłumaczy Beata Górecka z KARR S.A. Po wyborze konkretnej propozycji, przedsiębiorca wypełnia dokumentację rekrutacyjną (jest dostępna na stronie www.uslugirozwojowe.karrsa.pl). Jeśli dośle ją do doradców e-mailem w wersji edytowalnej – otrzyma zwrot z naniesionymi uwagami, propozycjami lub akceptacją. Kolejnym etapem jest podpisanie umowy (osobiście lub korespondencyjnie) i jej rejestracja. Na tym etapie firma może realizować usługę. Po ukończeniu szkoleń, czy kursów, powiadamia o tym na druku formularza rozliczeniowego dostępnego na stronie KARR S.A. Zwrot pieniędzy w ramach projektu następuje w ciągu 14 dni.

 

Sprawnie i szybko

Mimo że projekt ruszył niedawno, umowy z KARR S.A. podpisało już kilkadziesiąt podmiotów. Dotowanymi szkoleniami, kursami objęto kilkaset osób. Będzie ich znacznie więcej, bo kolejni przedsiębiorcy wciąż dzwonią z pytaniami lub dopełniają formalności rejestrowych.
Jednym z pierwszych biznesów, które skorzystały z projektu była firma Bałtyk-Transport  w Koszalinie. – Przepisy obowiązujące firmy transportowe często się zmieniają. Musimy być z nimi na bieżąco – ze względów bezpieczeństwa firmy, ale także w odpowiedzi na oczekiwania klientów z terenu Unii Europejskiej, skrupulatnie sprawdzających czy przeszliśmy odpowiednie szkolenia, czy znamy najnowsze regulacje prawne – mówi Mariusz Wiewióra, współwłaściciel firmy Bałtyk Transport w Koszalinie. – Zwykle sam wyszukuję okazji do uzupełniania naszych branżowych szkoleń. Do oferty Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dotarłem sam. Wybraliśmy szkolenia dla 10 pracowników. Dokumentów do wypełniania było sporo, ale wszystkie sprawnie uzupełniliśmy w jeden dzień. Spotkałem się z dużą życzliwością i pomocą pracowników KARR S.A. Samo dofinansowanie do szkoleń otrzymaliśmy już trzy dni po ich zakończeniu! Właśnie ze względu na uzyskane wsparcie, szybkość i sprawność rozliczenia szkoleń, gorąco polecam udział w tym projekcie.

 

Beata Górska 2

Na zdjęciu: – Beata Górecka, koordynatorka projektu „Usług rozwojowych dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępnych w ramach Bazy Usług Rozwojowych” w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie. Zachęca do skorzystania z tej formy wsparcia zarówno osoby prowadzące działalność jednoosobowo, jak i przedstawicieli firm mikro, małych i średnich: – KARR S.A. od lat wspiera lokalny biznes. Podaje narzędzia, które pomagają przyspieszać jego rozwój i zwiększać atrakcyjność na rynku. Projekt dofinansowujący szkolenia, kursy czy studia dla przedsiębiorców i pracowników jest jednym z takich rozwiązań. Jedni korzystają z niego niezwłocznie, by jak najszybciej zyskać przewagę nad konkurencją, inni potrzebują czasu, by przeanalizować ofertę, wyszukać najwłaściwszej dla siebie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu. Z naszymi doradcami znacznie łatwiej skorzystać z tego projektu!

 

BIURO PROJEKTU KOSZALIN

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, pokój 328 i 329

Koordynator:
Beata Górecka, tel. 94 3416088
e-mail: b.gorecka@karrsa.pl

Doradca Rozwojowy
Łukasz Drążkiewicz, tel. 515 416 890, 515 416 845
e-mail: l.drazkiewicz@karrsa.pl

Projekt pn. „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych”, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. , dofinansowany jest w ramach działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Dostępny jest także dla podmiotów ze Szczecina i okolic (BIURO PROJEKTU SZCZECIN – Budynek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego, ul. Kolumba 86, 70-035 Szczecin, pokój 233, tel. tel. 515 416 856, 515 416 886).